Religion

Kirkevalg: Her tar Bønnelista mandat frå Nominasjonskomiteens liste

DEN NORSKE KIRKE: For første gang stiller Bønnelista til valg i Sør-Hålogaland. De får uttelling og sikrer ett mandat i bispedømmerådet, på bekostning av Nominasjonskomiteens liste.

Nominasjonskomiteens liste hadde flest mandater i bispedømmerådet i Sør-Hålogaland i forrige periode. De neste fire årene må de ta til takke med å være like store som Åpen folkekirke. Grunnen? At Bønnelista stiller liste i bispedømmet for første gang, og sikrer seg ett sete rundt bordet.

Det viser ferske tall fra kirkevalget. Tallene er foreløpige, og skal bli endeleg godkjente av valgrådet i bispedømmet senere i dag.

Frimodig kirke har ikke stilt liste i Sør-Hålogaland.

De som sitter i bispedømmerådene får også et sete i Kirkemøtet, det øverste, demokratiske organet i Den norske kirke.

Disse er faste medlemmer i bispedømerådet i Sør-Hålogaland 2023-2027:

 • Lars Evan Lauritzen, Åpen folkekirke
 • Regine Vetleseter Strangstad, Nominasjonskomiteens liste
 • Irene Sandnes, Åpen folkekirke
 • Helga Kjellevold, Nominasjonskomiteens liste
 • Eli Augestad Vikdal, Bønnelista
 • Karoline Steinholt, Åpen folkekirke
 • Trond Gustavson, Nominasjonskomiteens liste
 • Tore Christiansen, lek kirkelig ansatt
 • Karianne Aslaug Egeberg Gullfjell, geistlig representant
 • Biskopen i Sør-Hålogaland. Hvem dette blir får vi vite i dag.
 • Det skal også sitte en samisk representant i rådet. Denne blir valgt på samisk kirkeelig valgmøte den 28. oktober.

Valget av ansatterepresentanter ble klart forrige uke. Hvem det ble i de ulike bispedømmene kan du lese her.

---

Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

 • Kirkevalget i Den norske kirke består av to valg:
 • I valg av menighetsråd stemmer velgerne på hvem de ønsker skal styre sin lokale menighet. Dette er (med unntak av to steder) et rent personvalg, hvor kandidatene stiller mot hverandre på samme liste.
 • I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet stemmer velgerne på hvem de ønsker skal sitte i bispedømmerådet, som er det øverste organet i hvert enkelt bispedømme. Medlemmene av de til sammen elleve bispedømmerådene er også automatisk medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.
 • Foruten de 77 leke medlemmene, altså de som er demokratisk valgt av kirkemedlemmene, består Kirkemøtet også av 22 ansattrepresentanter, landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken. For å få flertall på Kirkemøtet kreves det 59 representanter.
 • Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. Her avgjøres blant annet teologispørsmål, liturgisaker, kirkas budsjett og andre styringsdokumenter. Kirkemøtet velger også Kirkerådet, som er ansvarlig for den daglige driften av kirka nasjonalt.

---

Saken blir oppdatert.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion