Religion

Valgdrama i Tunsberg: 13 stemmer avgjorde

KIRKEVALGET: Det var på forhånd klart at enten Frimodig kirke eller Bønnelista ville få ett mandat i bispedømmerådet i Tunsberg. Etter kontrollopptellinga viser det seg at 13 stemmer ble avgjørende.

Stemmetallene fra kirkevalget i Tunsberg bispedømme er offentliggjort. Samtidig er det klart hvem fra de fire kirkepolitiske organisasjonene som får plass i bispedømmerådet i Tunsberg de neste fire åra.

På forhånd var det kjent at Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste får tre medlemmer hver. Spenninga har imidlertid knytta seg til hvem som ville få den siste plassen.

I Tunsberg har nemlig Frimodig kirke og Bønnelista stilt felles liste. I praksis betyr det at de to kirkepolitiske organisasjonene har konkurrert mot hverandre på samme liste om hvem som får flest personstemmer. Det skulle vise seg å bli svært jevnt.

0,8 promille

Mot hverandre sto Ove Henning Berrefjord fra Frimodig kirke og Jo Hedberg, som leder Bønnelista nasjonalt.

Etter gjennomført kontrollopptelling viser det seg at Berrefjord vant flest slengere, det vil si personstemmer fra velgere som har stemt på andre lister, med stemmetallene 20–9. Hedberg vant imidlertid kampen om tilleggsstemmene, altså ekstra stemmer fra egne velgere, med 170–146.

Dermed vant Hedberg plassen med knappe 13 stemmer. Marginen utgjør 6,4 promille av felleslistas stemmer, eller 0,8 promille av det totale stemmetallet. Berrefjord blir listas førstevara.

I en SMS skriver Berrefjord at han er «veldig glad» for at Hedberg kom inn.

– Han er dyktig og gjør en kjempegod jobb. Så hadde vi nok håpet å få inn to representanter. Men det får vi ta igjen neste gang.

Ove Henning Berrefjord og Jo Hedberg

Unge favoritter

På den endelige lista over faste medlemmer står fire kvinner og tre menn. To av de valgte er født på 2000-tallet: Nominasjonskomiteens Sebastian Kaltoft Hansen er født i 2003, mens Åpen folkekirkes Inga Stoveland Dekko er født i 2001.

Inga Stoveland Dekko, medlem av Tunsberg bispedømmeråd, Kirkemøtet 2023

Dette er medlemmene i Tunsberg bispedømme:

 • Lill Tone Grahl-Jacobsen, Åpen folkekirke
 • Sebastian Kaltoft Hansen, Nominasjonskomiteens liste
 • Petter Holm, Åpen folkekirke
 • Jo Hedberg, Bønnelista
 • Gunnbjørg Furuset, Nominasjonskomiteens liste
 • Inga Stoveland Dekko, Åpen folkekirke
 • Anne Gerd Jorde, Nominasjonskomiteens liste

De to yngste er også valgets mest populære kandidater. Dekko fikk flest slengere og tilleggstemmer av alle kandidatene, og endte med hele 771 personstemmer.

På Nominasjonkomiteens liste klatret Hansen fra tredje- til førsteplass, og fikk totalt 337 personstemmer – én mer enn Gunnbjørg Furuset på samme liste.

---

Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

 • Kirkevalget i Den norske kirke består av to valg:
 • I valg av menighetsråd stemmer velgerne på hvem de ønsker skal styre sin lokale menighet. Dette er (med unntak av to steder) et rent personvalg, hvor kandidatene stiller mot hverandre på samme liste.
 • I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet stemmer velgerne på hvem de ønsker skal sitte i bispedømmerådet, som er det øverste organet i hvert enkelt bispedømme. Medlemmene av de til sammen elleve bispedømmerådene er også automatisk medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.
 • Foruten de 77 leke medlemmene, altså de som er demokratisk valgt av kirkemedlemmene, består Kirkemøtet også av 22 ansattrepresentanter, landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken. For å få flertall på Kirkemøtet kreves det 59 representanter.
 • Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. Her avgjøres blant annet teologispørsmål, liturgisaker, kirkas budsjett og andre styringsdokumenter. Kirkemøtet velger også Kirkerådet, som er ansvarlig for den daglige driften av kirka nasjonalt.

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion