Religion

Fyrstekandidat kom ikkje inn i Oslo bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA: Tala frå Kyrkjevalet i Oslo er klare. Fyrstekandidat Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø kom ikkje med.

– Eg meiner det er synd at veljarane ikkje har langt meir vekt på mangfaldsperspektivet, seier Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø.

I årets kyrkjeval var ho fyrstekandidat hos Nominasjonskomiteens liste i Oslo, men fekk likevel ikkje plass i bispedømerådet og Kyrkjemøtet, det øvste, demokratiske organet i Den norske kyrkja.

Resultatet av valet blei klart måndag.

I førre periode hadde Open folkekyrkje fire mandat i Oslo bispedømeråd. Desse beheld dei, men nykommaren Frimodig kirke snappar eitt mandat frå Nominasjonskomiteens liste.

Med andre ord: Nominasjonskomiteens liste får to mandat, medan Frimodig kirke får éin representant inn i Oslo bispedømeråd med 6,9 prosent av stemmene.

Bønnelista når ikkje opp og blir ikkje representert i rådet i hovudstaden med sine 6,4 prosent av stemmene.

Les lista over kven som kom inn i bispedømerådet lenger ned i saka, og sjå diagram over prosentvis stemmefordeling.

Tala er foreløpige, og skal bli endeleg godkjente av valrådet onsdag kveld.

Domkirka i Oslo

Fyrstekandidaten kom ikkje med

Trass i to mandat til Nominasjonskomiteens liste har ikkje fyrstekandidaten på lista, Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø, fått fast plass i bispedømerådet.

Ho er heilt nede på 2. varaplass. Det er med andre ord tre andre kandidatar frå hennar eiga liste som har havna over ho i valet.

Vårt Land skreiv i vår at dei tre kyrkjepolitiske organisasjonane Bønnelista, Open folkekyrkje og Frimodig kirke – med eitt unntak – ikkje hadde kandidatar med ikkje-europeisk innvandrarbakgrunn.

I forbindelse med saka blei Skarbø, som sjølv har tamilsk familiebakgrunn, intervjua om hennar engasjement for at kyrkja skal nå ut til menneske med ein annan kulturell bakgrunn.

– Eg hadde håpa å komma med, men det er mange gode kandidatar, så eg skjønar at dei som er valde er valde, seier ho til Vårt Land.

Ho påpeikar at ho er eit av få ikkje-vestlege namn som stod på lister i heile landet.

– Det er lite mangfald i kulturell bakgrunn i Den norske kyrkja. Den har blitt betre på seksuell legning og vil nok bli betre på kulturelt mangfald, men det tek tid. Det er synd ikkje fleire ser at dette er noko som må vektleggjast når ein stemmer, seier ho.

– Kva kan gjerast for å få meir mangfald i DNK?

– Ein har vore oppteken av å sende folk ut for å misjonere, men ein har ikkje hatt same tanke om at ein kan gjera det same med dei som kjem hit og ynskjer å leve som kristne. Ein må jobbe aktivt med å vera opne og ynskje folk velkommen, og vise at kyrkja er ein open stad kor ein kan komma som ein er.

Desse kom med

Desse er faste medlemmar i Oslo bispedømeråd 2023-2027:

Gard Sandaker-Nielsen. Leder av Åpen folkekirke.
  • Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen, Open folkekyrkje
  • Arve Otter Juritzen, Nominasjonskomiteens liste
  • Inger Johanne Aas, Open folkekyrkje
  • Harald Hegstad, Nominasjonskomiteens liste
  • Simen Bondevik, Open folkekyrkje
  • Anna Riksaasen, Open folkekyrkje
  • Kåre Olav Hegle, Frimodig kirke
  • Eldrid Brekke, lek kyrkjeleg tilsett
  • Lars Martin Dahl, geistleg representant
  • Kari Veiteberg, biskop i Oslo

I tillegg sit det ein representant frå Døvekyrkja i Oslo bispedømeråd. Kven dette blir er ikkje gjort offentleg endå.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion