Religion

Unge menn går mot høyre. Danby Choi tror han vet hvorfor

KJØNN OG POLITIKK: Titusener av unge menn går mot høyre i politikken. – Mange har nok en følelse av at venstresiden har sviktet arbeiderklassen og gutta, sier redaktør Danby Choi.

– Jeg tror ikke unge menn plutselig har begynt å bry seg om fritt skolevalg og fritt behandlingsvalg. Når Høyre plutselig har fosset fram handler det om tidsånden, sier Danby Choi.

Han er redaktør for nyhetsnettstedet Subjekt, og har som kommentator markert seg som en kritiker av strømninger som kan kalles politisk korrekthet og kanselleringskultur på den politiske venstresida.

En økende tendens

Politisk kvarter på NRK onsdag fortalte valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning at det lenge har vært slik at menn lener seg mot høyre, mens kvinner lener seg mot venstre i politikken. Men tendensen har tiltatt de seneste årene.

Mens 15 prosent av menn mellom 18 og 30 år stemte Frp ved forrige valg, tyder et tverrsnitt av meningsmålingene på at tallet hadde steget til 20 prosent nå. Til sammenligning stemte kun 5 prosent av de unge kvinnene på Frp.

– Jeg er overrasket over at forskjellen mellom kjønnene har økt så mye. Det er en tydelig endring over tid, en tiltagende polarisering basert på kjønn, sa Bergh i NRK.

Når Høyre plutselig har fosset fram handler det om tidsånden

—  Danby Choi, redaktør i Subjekt

Gjør din plikt og krev din rett

I etterkrigstiden var tendensen motsatt: Landsfaderen Einar Gerhardsen og resten av venstresida oppfordret menn til å gjøre sin plikt og kreve sin rett, og menn kvitterte med å være venstresidas kjernevelgere.

– I dag opplever jeg at mange på venstresida vegrer seg for å snakke om menns problemer og snakke direkte til menn. Nå er inntrykket at den ene sida snakker til de ene, og den andre til de andre. Den polariseringen er livsfarlig, sa Mimir Kristjansson i NRK.

Mimir Kristjansson

Kristjansson har et knippe eksempler: Venstresida er mer opptatt av å snakke om offentlig enn privat sektor. Industrien har havnet i bakleksa og stor arbeidsinnvandring har fått ødelegge for en del av håndverksfagene. Så har ikke venstresida tatt nok på alvor at gutter har langt større fare for å bli skoletapere eller havne i fengsel – fortsatt ifølge Kristjansson.

Woke og kanselleringskultur

Når Vårt Land ber Danby Choi om å analysere forflytningen blant unge menn, peker han på at Høyre og Frp har lykkes med sine satsinger på det sosiale mediet Tiktok. Og han mener de har vært gode talspersoner i debatter om woke og kanselleringskultur, som handler om hva slags meninger og holdninger det er aksept for å fremme i det offentlige.

– Det er sammensatt. Men mange har nok en følelse av at venstresiden har sviktet arbeiderklassen og gutta. Mangfold, likestilling, feminisme, kjønn og pronomen har blitt mye viktigere kampsaker for venstresiden enn arbeiderklassen, og det tror jeg ikke har vært veldig bra.

– Noen unge drømmer kanskje om en livsstilen som i TV-serien Exit. Mange er opptatt av aksjer og kryptovaluta, og av å bli rik. Ser vi en dreining i unge menns interesser, som dulter dem i retning av den politiske høyresida?

– Ja, det tror jeg. Samtidig har avisene prøvd å ha en mer sofistikert, sivilisert profil, og egentlig forsøkt å lære opp kidsa i mykere verdier og helt andre ting. Så det er en dissonans mellom hva de interesserer seg for og hva mediene mener er gode verdier. Og da tror jeg egentlig bare mistilliten øker.

Choi mener også å se et tydelig skille mellom hvordan den kanadiske psykologen Jordan Peterson blir framstilt av de etablerte mediene, og hvordan mange unge menn oppfatter ham. Peterson har vært en markant og omdiskutert skikkelse i debatter om blant annet kjønn og kjønnsskifte.

– Når ingen medier skriver positivt om Jordan Peterson, så tror jeg at for unge menn er det bare manglende forståelse, eller nærmest noe konspirativt. Fordi det for dem er så åpenbart at det han sier er riktig.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion