Religion

Disse ble kirkens nye ansattrepresentanter

DEN NORSKE KIRKE: Lars Martin Dahl er blant de 22 kirkelig ansatte som nå er valgt inn i Kirkemøtet. – Så lenge jeg har vært prest har det vært en reform på gang. Nå bør menighetene få bruke tida si på seg selv, sier han.

– Dette er en fin tillitserklæring, sier Lars Martin Dahl.

Han er sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet i Oslo, og én av 22 ansattrepresentanter som nå er valgt inn til bispedømmeråd og Kirkemøtet, som er kirkens øverste organ.

Fast ansatte i Den norske kirke har ikke stemmerett ved kirkevalget. I stedet stemmer prestene og de leke ansatte fram én representant hver. Resultatet av avstemningen er nå klar.

Se lista over hvem som er valgt under.

– Mine kollegaer mener jeg kan gjøre en god jobb der, og det tenker jeg er en flott måte å bli stemt inn på, sier Lars Martin Dahl.

Menighetene skal få bruke tida på seg

Lars Martin Dahl forteller at hans største mål som tillitsvalgt er å bidra til at bispedømmerådet styrker grasrota og det lokale arbeidet.

– Så lenge jeg har vært prest har det vært en reform på gang. Det har tappet ressurser og energi, og endret fokus. Jeg er opptatt av at den pendelen må snu litt at bispedømmerådet må gjøre sitt ytterste for å styrke grasrota.

– Hva betyr det i praksis?

– Folk som vil engasjere seg i menighetsrådet, har ofte en tanke om hva de vil gjøre og få til. Kanskje vil de gjøre barne og ungdomsarbeidet så godt som mulig, men så ender de med å måtte skrive høringsuttalelser om fryktelig kompliserte prosesser i kirken. Det har kanskje tatt krefter og fokus bort fra deres opprinnelige engasjement. Jeg synes menighetene skal få bruke tida si på seg selv, for å si det sånn, sier Lars Martin Dahl.

Disse er valgt inn

Agder og Telemark bispedømme

 • Prest: Kathrine Tallaksen Skjerdal, f.1977, Sokneprest, Høvåg (gjenvalgt)
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Per Gunnar Pedersen, f.1961, Daglig leder, Vågsbygd menighet (gjenvalgt)

Bjørgvin bispedøme

 • Prest: Kjersti Gautestad Norheim, f.1974, sokneprest, Birkeland (gjenvalgt)
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Rita Eldholm, f.1972, Soknediakon, Åsane
Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland sokn og bispekandidat Bjørgvin.

Borg bispedømme

 • Prest: Hallvard Olavson Mosdøl, f.1972, sokneprest, Lillestrøm
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Kristine Marie Lund Almås, f.1979, Kateket, Glemmen (gjenvalgt)

Hamar bispedømme

 • Prest: Eli Vatn, f.1958, Sokneprest, Øystre Slidre
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Ole Jakob Dyrnes, f.1963, Kirkeverge, Gran

Møre bispedøme

 • Prest: Arne Moltubak, f.1981, Sokneprest, Ørsta (gjenvalgt)
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Magnus Moksnes Myhre, f.1982, Domkantor, Molde

Nidaros bispedømme

 • Prest: Kristine Otneim Setran, f.1979, Sokneprest, Lånke
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Magne Martinus Bergslid, f.1963, Kirkeverge

Nord-Hålogaland bispedømme

 • Prest: Gaute Norbye, f.1968, Sokneprest, Kvaløy (gjenvalgt)
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Anne Marit Norbakken Prestø, f.1972, Kateket, Målselv

Oslo bispedømme

 • Prest: Lars Martin Dahl, f.1972, sokneprest, Gamlebyen og Grønland
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Eldrid Brekke, f.1970, diakon, Grorud

Stavanger bispedømme

 • Prest: Dag Tormod Milje, f.1964, Sokneprest, Tysvær (gjenvalgt)
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Jarle Stokka, f.1990, Menighetspedagog, Bore

Sør-Hålogaland bispedømme

 • Prest: Karianne Aslaug Egeberg Gullfjell, f.1971, Prost, Indre Helgeland
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Tore Christiansen, f.1971, Kirkeverge, Øksnes

Tunsberg bispedømme

 • Prest: Frode Magnar Andersen, f.1963, Sokneprest, Horten
 • Lek kyrkjeleg tilsett: Ole Amund Hafell, f.1972, Diakon, Tønsberg

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion