Religion

Nå er de digitale forhåndsstemmene talt opp

KIRKEVALGET: Resultatet etter det digitale forhåndsvalget er klart. Se hvilke lister som fikk flest stemmer.

I det valglokalene i Den norske kirke stengte mandag ble også resultatet fra det digitale forhåndsvalget klart.

For første gang har kirkas medlemmer kunnet forhåndsstemme på internett. Den muligheten er det mange som har benytta seg av. Hele 91.611 har avgitt sin stemme på nett – nesten dobbelt så mange som kirka på forhånd hadde forventa.

Selv om muligheten til å stemme digitalt stengte på fredag har ikke stemmene blitt dekryptert og talt opp før nå. Da talla ble offentliggjort klokka 21 ble det klart at Åpen folkekirke har fått nesten 29.940 av de tilsammen 68.249 stemmene.

4196 stemte blankt.

Mye er imidlertid ikke klart ennå. De første resultatene fra de fysiske stemmene vil ifølge kirka ikke bli klare før på torsdag. Da vil det også bli kjent hvor mange som har stemt totalt.

---

Resultatet ved kirkevalget i 2019


Åpen folkekirke: 50,6 prosent.

Nominasjonslistene: 37,3 prosent.

Bønnelista: 12,1 prosent.

---

---

Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

  • Kirkevalget i Den norske kirke består av to valg:
  • I valg av menighetsråd stemmer velgerne på hvem de ønsker skal styre sin lokale menighet. Dette er (med unntak av to steder) et rent personvalg, hvor kandidatene stiller mot hverandre på samme liste.
  • I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet stemmer velgerne på hvem de ønsker skal sitte i bispedømmerådet, som er det øverste organet i hvert enkelt bispedømme. Medlemmene av de til sammen elleve bispedømmerådene er også automatisk medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.
  • Foruten de 77 leke medlemmene, altså de som er demokratisk valgt av kirkemedlemmene, består Kirkemøtet også av 22 ansattrepresentanter, landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken. For å få flertall på Kirkemøtet kreves det 59 representanter.
  • Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. Her avgjøres blant annet teologispørsmål, liturgisaker, kirkas budsjett og andre styringsdokumenter. Kirkemøtet velger også Kirkerådet, som er ansvarlig for den daglige driften av kirka nasjonalt.

---

Se oversikt over resultatet fra det digitale forhåndsvalget i hvert enkelt bispedømme lenger ned i saken.

Må forvente forskjeller

Signe Bock Segaard er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, hvor hun blant annet har velgeratferd og internettvalg som forskningsfelt. Hun er også medlem av valgstyret i Oslo bispedømme.

– Kan man forvente at resultatet fra det digitale forhåndsvalget kommer til å skille seg fra det endelige valgresultatet?

– Ja, det må forvente at det kommer til å gjøre. Eller i hvert fall bli korrigert. Det handler jo hvilke grupper som stemmer hvor, og særlig om at den eldre velgermassen har andre kirkepolitiske preferanser enn andre.

Søndag 10. september åpnet Den norske kirke sitt valglokale i Sola. Det skjedde på Sola kulturhus. I rommet ved siden av kunne man stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalget. 

kirkevalg Den norske kirke valgurne bønnelista frimodig kirke nominasjonskomiteens liste åpen folkekirke kirkelister stemmeseddel valgavlukke

Stemmer per bispedømme














Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion