Religion

KrF stopper all annonsering på Facebook

REKLAME: Onsdag ga Oslo tingrett Datatilsynet medhold i å pålegge Facebooks moderselskap dagbøter for ulovlig annonsering. Nå stanser flere sine annonser.

Oslo tingrett konkluderte onsdag i saken mellom Datatilsynet og Meta, som er moderselskapet til blant annet Facebook og Instagram.

I starten av august fatta Datatilsynet vedtak om at Metas atferdsbaserte annonsering er i strid med norsk lov, og påla Meta dagbøter på 1 millioner kroner fra 14. august og til den ulovlige annonseringen er utbedra. Dagbøtene kan pågå i inntil tre måneder.

Meta hadde begjært en midlertidig forføyning mot Datatilsynets vedtak, og anførte for retten at Datatilsynets vedtak er ugyldig. Metas innsigelser ble ikke tatt til følge.

Nå stanser KrF alle sine annonser på Facebook som følge av tingrettens avgjørelse.

– I år har vi brukt lite på å annonsere på Facebook, men som en konsekvens av kjennelsen fra Oslo tingrett stopper vi i dag all annonsering på Facebook, og ber alle lokallag gjøre det samme, forteller KrFs pressesjef Astrid-Therese Theisen til Vårt Land.

Venstre stopper ikke

Venstre velger å ikke avslutte sine kampanjer på Facebook eller Instagram i innspurten mot valgdagen.

– Venstre er opptatt av at vi har et sterkt regelverk på personvern. Derfor er det bra at Datatilsynet tar tak i adferdsbasert reklame. Problemet i dag er manglende regulering, skriver presse- og kommunikasjonssjef Thomas Tangen i Venstre i en epost til Vårt Land.

Han peker på at Venstre tidligere har fremmet forslag om forbud mot reklame som er basert på masseovervåkning av enkeltpersoner, men dette ble nedstemt, blant annet av KrF.

Han sier at de vil vente på en rettskraftig dom før de velger å slutte å bruke Metas annonseringsverktøy.

Høyre og Arbeiderpartiet vil heller ikke avslutte sin Facebook-annonsering etter Meta-kjennelsen, ifølge nettavisen Kampanje.

Kirkevalgsliste stopper annonsering

Tingrettens kjennelse får ikke bare følger for innspurten i kommunevalget. Også kirkevalget vil bli påvirka. Åpen folkekirke, som er ei av listene som stiller til valg i Den norske kirke, var først ute med å melde at de stopper all annonsering hos Meta.

De ser det ikke som etisk forsvarlig å fortsette å annonsere på plattformer som bryter med norsk lov, skriver de i ei pressemelding.

– Åpen folkekirke ønsker å nå ut til velgere så valgdeltagelsen i Kirkevalget øker. Likevel mener vi det er uansvarlig å gjøre det via pengebruk på plattformer som både bryter norsk lov – og som har ei tvilsom rolle i demokratiet vårt, uttaler leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen i pressemeldinga.

Får konsekvenser

Fra 10. august og fram til i dag har Den norske kirkes medlemmer kunnet forhåndsstemme digitalt, mens selve valgdagen er lagt til mandag 11. september. Åpen folkekirke erkjenner at tingrettens avgjørelse nå kan få konsekvenser for oppmerksomheten og oppslutninga rundt valget.

– Annonser hjelper, og Meta har hjulpet oss til å nå en større del av befolkninga med budskapet om viktigheten av at folk stemmer for den åpne og demokratiske kirka si. Heldigvis har vi valgt å spre innsatsen vår på flere områder enn kun Meta, og vi vil ha annonsene våre ute på andre plattformer, sier Sandaker-Nielsen.

Kirkemøtet 2022. Trondheim. Gard R Sandaker Nilsen

Datatilsynet glade for dommen

Datatilsynets vedtak mot Meta ble fatta i juli, og ble raskt klaga inn av Meta. Tingrettens dom blir godt tatt i mot av tilsynet.

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i ei pressemelding.

Datilsynet kaller kjennelsen grundig, og mener den kommer med nyttige avklaringer.

– Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin.

Meta: – Skuffet

En anonym talsperson for selskapet Meta sier til NRK at de er skuffa over dagens avgjørelse.

– Vi vil nå vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi har allerede annonsert vår intensjon om å flytte alle brukere i EU og EØS til et samtykke-basert lovgrunnlag, og vi vil fortsette å arbeide med det irske datatilsynet for å få det til å skje, sier talspersonen til NRK beta.

NRK skriver at Meta vil søke andre måter å ugyldiggjøre tilsynets vedtak.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion