Religion

Menighet skal undersøkes – nå er statstilskuddet satt på vent

ØKONOMI: Statsforvalteren har besluttet å undersøke om Menigheten Samfundet skal ha rett på statstilskudd.

Etter at flere medier, deriblant Vårt Land, omtalte historien om hvordan Robin Andersen brøt med Menigheten Samfundet, har Statsforvalteren besluttet å undersøke grunnlaget for menighetens statstilskudd.

Det kommer fram i et brev sendt fra Statsforvalteren til Menigheten Samfundet 28. august.

«Statsforvalteren mener opplysningene (...) kan ha betydning for vår behandling av trossamfunnets søknad om statstilskudd.»

«Vi avventer derfor behandling av krav om statstilskudd inntil våre undersøkelser er ferdigstilt», skriver de.

Det betyr at den lutherske menigheten, som har menigheter i Kristiansand og Egersund, risikerer å miste statstilskudd.

Skal svare

– Vi har per nå ikke vurdert konsekvensene av et eventuelt bortfall av statstilskuddet.

Det skriver Sigmund Aamodt i en epost til Vårt Land. Aamodt er formann i Samfundsstyret og er hovedforstander i menigheten i Kristiansand.

– Vi oppfatter Statsforvalteren skal undersøke om påstander som har kommet frem om oss, har betydning for utbetaling av statstilskuddet til vår menighet. Vi svarer på spørsmål Statsforvalteren stiller til oss, og forholder oss til at vi er i en undersøkelsesprosess, skriver Aamodt.

Brøt med menigheten

Før sommeren omtalte Vårt Land boken Alene ut av Bjørn Markussen, der tidligere Samfundet-medlem Robin Andersen forteller om sitt brudd med menigheten. Andersen beskriver Menigheten Samfundet som et lukket trossamfunn der man ikke skal ha unødvendig kontakt med folk som ikke er medlemmer. Som tenåring ville han bryte ut, og som en konsekvens av utmeldelsen opplevde han et brudd med familie og venner.

Historien til Robin Andersen fikk Barne- og familiedepartementet til å agere. I sommer ba departementet Statsforvalteren i Agder om å vurdere menigheten Samfundet opp mot trosamfunnsloven og trossamfunnsforskriften.

Lovgrunnlag

Grunnlaget for å eventuelt nekte statstilskudd finner Statsforvalteren i trossamfunnsloven paragraf seks:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet.»

Menigheten har fått tre ukers frist til å kommentere innholdet eller andre forhold.

Mener de har blitt feilaktig fremstilt

Vårt Land har tidligere fått innsyn i et svarbrev fra Menigheten Samfundet til Statsforvalteren. Her skrev de at de oppfatter en del av det som skrives om dem som ensidig fremstilt.

«Når enkeltpersoner forteller sin historie, blir den ofte stående uimotsagt. Det er fordi ledelsen i mange sammenhenger ikke kan kommentere den på grunn av taushetsplikten»,

Videre skrev de:

«Vi har ingen interne regler der det beskrives hvordan en skal forholde seg til medlemmer som melder seg ut. I enkelte miljøer har det nok vært en streng praksis der de som har meldt seg ut av menigheten, har opplevd at familien har tatt avstand fra dem.»

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion