Religion

Sjømannsprest om norske studenter i utlandet: – De skal slippe å stå i vanskeligheter alene

STUDENT I UTLANDET: Overgangen kan være stor for de rundt 20. 000 norske studentene som reiser utenlands for å studere. For mange er Sjømannskirken eneste tilbud innen psykisk helsehjelp.

– «Hva gjør jeg her?» er nok ingen uvanlig tanke. Alt rundt er helt nytt, og det er gjerne første gang man bor alene. Det er mange kilder til uro og stress for en ny utenlandsstudent, sier sjømannsprest for studenter i Vest-Europa, Sverre Tofte.

I disse dager reiser 20.000 norske studenter til utlandet.

Noen begynner på et nytt studium, andre fortsetter på studier de allerede er i gang med.

Tofte jobber med studenter på fastlandet i hele Vest-Europa, og opplever at mange trenger både psykisk støtte, så vel som praktisk hjelp i denne tiden.

– Utfordringene man støter på kan være relativt like som de i Norge, men det kan oppleves enda verre fordi man er så langt hjemmefra og ikke har familie og venner i nærheten, forteller han.

– Skal slippe å stå alene

For mange av studentene er Sjømannskirkens prester det eneste tilgjengelige tilbudet hvis man skulle trenge psykisk helsehjelp.

– De skal slippe å stå i vanskeligheter alene. Da er det viktig at vi er der og bistår med det de trenger. Ofte kan det være lettere å snakke med noen som har samme morsmål, tror han.

Dessuten kan det være en utfordring med kulturelle barrierer og ulike referanserammer.

– Det er nok mange som kan føle på ensomhet når man bor i et annen land og i en annen kultur. Det er en utfordring til oss også. Vi må forsøke å nå ut til dem som trenger fellesskap mest, sier Tofte.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært på det tilbudet dere har?

– De har vært gode. Vi har hatt mange samtaler som vi i kirken kaller sjelesorg, og som bærer preg av å være terapeutiske samtaler. Det kan være samtaler omkring både smått og stort. Alt fra praktisk hjelp eller eksamensnerver til enda større problemer.

Tilgjengelig digitalt

Foruten å reise rundt til de ulike europeiske byene og stedene, er Tofte og Sjømannskirken tilgjengelig på facebook-tjenesten Messenger. Han tror det kan senke terskelen for å oppsøke hjelp:

– Ønsker man å slå av en prat er det kjempefint, det har vi alltid tid til. Det føles kanskje litt mindre dramatiske å ta kontakt med en studentprest enn en lege eller psykolog.

---

Sjømannskirken

  • Stiftet i 1864.
  • Selvstendig organisasjon for nordmenn i utlandet.
  • Består av 28 sjømannskirker i Europa, Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika.
  • Har også studentprester, prester på norsk sokkel, samt ambulerende sjømannsprester i Latin-Amerika, Afrika, Asia, Oseania og Øst-Europa.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion