Religion

Kristen folkehøyskole sliter med lave elevtall – kutter i stillinger og linjevalg

NEDBEMANNING: Folkehøgskolen Sørlandet har plass til 130 elever, men kun 63 har søkt og takket ja til skoletilbudet i år. Det har gått ut over både stab og linjer.

– Antallet elever må betraktelig opp på sikt, sier Ingfrid Farestad Skofteland.

I knapt én måned har hun vært rektor på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland i Agder, men har allerede vært nødt til å ta store grep:

  • Stillingene er kuttet med 5,5 årsverk. Nedskjæringen omfatter både lærerstillinger, kjøkken, vaktmester og stillinger i administrasjonen.
  • Tre linjetilbud er lagt ned, blant annet deres mye omtalte Liverpool-linje.

Årsaken til endringene er en kraftig nedgang i antall elever. Den kristne skolen, som har plass til 130 elever, hadde i fjor 108 elever.

– I år hadde vi over 100 søkere, men kun 63 som takket ja, opplyser Skofteland til Vårt Land.

Det var Birkenes Avisa som først omtalte saken.

Sørlandet Folkehøgskole

Har satt mål

Nedgangen føyer seg inn i en større trend. Siden 2019 har elevtallene for landets folkehøyskoler gått stadig nedover. I år er det totalt 12,7 prosent færre som har takket ja til en plass på en norsk folkehøyskole enn i 2022, skrev nylig Dagen.

At årets elevantall er redusert, merkes godt på de gjenværende linjene ved Folkehøgskolen Sørlandet.

– En full linje er vanligvis på 14-15 elever. Nå er det gjennomsnittlig syv på hver. Vi kommer til å jobbe bevisst med rekruttering framover, og har satt oss noen mål for de neste årene som vi håper å nå, sier Skofteland.

De ansatte tillitsvalgte, Nils Martin Otterdal Nilsen, forteller at nedbemanningen naturlig nok preger de gjenværende ansatte.

– Vi er et kollegafellesskap hvor vi er nære hverandre og er opptatt av å spille hverandre gode, så det er klart vi savner de som er nedbemannet, sier han.

Etterlyser offensiv strategi

Som tillitsvalgt skulle han helst sett at skolen hadde valgt en annen strategi for å få skolen på fote igjen.

– For 10-15 år siden hadde vi også et år med en markant nedgang i elever. Det var ikke så ille som nå, men da løste vi det med å bevare bemanningen og kjøre på med PR og bygge linjer. Det var en mer offensiv strategi som tok bedre vare på de ansatte, sier han.

Ifølge ham har skolen det siste året vært preget av interne konflikter. Før sommerferien var flere ansatte sykemeldte, skriver Birkenes Avisa.

Disse skal nå være tilbake, ifølge avisa, men totalt sett oppleves situasjonen naturlig nok tung, forteller Nilsen.

«Dette skal vi snu»

Styreleder ved skolen, Kjell Gunnar Hammen, sier at det har vært helt nødvendig å kutte i bemanningen og linjer som følge av lavere elevtall.

– Har dere vurdert andre alternativer enn å kutte i stab?

– Vi har redusert med noen pedagogstillinger, samt at administrasjon og ledelse har redusert sine stillingsprosenter. Det er ikke en stor reduksjon, men et kutt som var nødvendig for å kunne håndtere noe færre elever. Fremdeles har vi kapasitet til å jobbe med fremtidige aktiviteter, sier Hammen.s

– Er det grunnlag for videre drift hvis utviklingen med færre elever fortsetter?

– Det spørsmålet har vi ikke stilt oss ennå. Holdningen vår er: «Dette skal vi snu.» Vi er i full gang med interne diskusjoner for å få en pil som peker oppover det neste skoleåret.

Fikk seks pålegg

Folkehøgskolen Sørlandet eies av Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norges KFUK-KFUK. I fjor avdekket Arbeidstilsynet flere brudd på arbeidsmiljøloven skolen, ifølge Fædrelandsvennen.

Bruddene gjaldt blant annet rutiner for håndtering av vold og trusler mot ansatte, skrev Vårt Land.

I en selvevalueringsrapport fra i år, hvor temaet er elevenes psykiske helse, opplyser skolen at de fra Arbeidstilsynet fikk seks pålegg. Disse «handlet om å bringe frem rutiner tilknyttet skolens drift».

«Derfor har skolen brukt mye tid og ressurser for å få på plass disse rutinene. Skolen hyret inn kompetanse utenfra for å få på plass disse rutinene», skriver de i rapporten som Vårt Land har fått innsyn i.

De har blant annet begynte å abonnere på en digital plattform som gir alle enkelt tilgang til skolens rutiner.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion