Religion

Forum scene permitterer ansatte

ØKONOMI: Pinsemenigheten Salt Bergen åpnet i 2019 kulturhuset Forum scene. Nå har kulturscenen økonomiske problemer og har permittert ansatte, ifølge Dagen.

De økonomiske problemene skyldes mindre aktivitet og økte utgifter i 2022. Både driftsselskapet og eiendomsselskapet går derfor i minus, skriver Dagen.

Driftsselskapet Forum Scene AS tar seg av kulturvirksomheten i bygget. Det er de som nå har sett seg nødt til å permittere ansatte. Totalt er 1,4 av 2,4 årsverk permittert.

Driftsselskapet Forum Scene As ikke er eid av Salt, og vil heller ikke vil påvirke pinsemenighetens økonomi.

Salt-selskap med millionunderskudd

Men eiendomsselskapet Fjøsangerveien Eiendom AS, gjorde også sitt dårligste år i 2022. Her eier Salt 75 prosent av selskapet, mens skipsreder Dan Odfjell eier de resterende 25 prosentene. I 2022 har de et underskudd på 2,3 millioner.

Millionunderskuddet skyldes økte utgifter til strøm og renter, ifølge styreleder i eiendomsselskapet og daglig leder i Salt, Sigurd Bekkevold.

Han forsikrer at økonomien i eiendomsselskapet og økonomien i pinsemenigheten Salt er helt adskilt. Salt er leietaker i bygget, og bruker det som menighetssal.

– Situasjonen er krevende, men under kontroll, sier Bekkevold til Dagen.

Boikott og debatt

Forum scene har flere ganger blitt gjenstand for debatt og boikott. At skipsrederen Dan Odfjell eier 25 prosent av Forum, gjorde at enkelte nektet å komme på møter i menigheten etter åpningen i 2019.

I 2022 boikottet den amerikanske artisten Lissie Forum. Årsaken var at hun ikke ville spille i bygget som eies av pinsemenigheten Salt, som er imot likekjønna ekteskap.


---

Salt Bergen

  • Menighet tilknyttet Pinsebevegelsen som ble startet i Bergen i 2004.
  • Salt har etablert forsamlinger på fire ulike steder i bergensområdet i tillegg til Trondheim, Skien og Levanger.
  • Hovedpastorene er Øystein og Gina Gjerme.
  • En del av visjonen er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

---


Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion