Religion

– Samlivsform er bortimot et ikke-tema i jobbintervjuer

STRIDSTEMA: Den norske kirke har bestemt at jobbsøkere i Stavanger bispedømme ikke lenger skal bli spurt om de er i et likekjønnet forhold. – Har knapt vært et tema, sier lokale kirkeledere.

– Som menighetsråd har vi flere ganger gitt tilbakemelding på utlysningstekster om at formuleringen om vektlegging av samlivsform bør sløyfes, sier Karl Gerhard Dahl, menighetsrådsleder i Rossabø menighet i Haugesund.

Fram til nå har Stavanger bispedømme hatt mulighet til å opplyse i stillingsutlysninger om at samlivsform kan vektlegges når prester ansettes.

Etter Kirkemøtets vedtak tidligere denne uka må bispedømmet endre praksis. I etterkant har flere konservative i kirken kritisert vedtaket og ment at det svekker mangfoldet.

– Det er på høy tid at dette vedtaket kommer, sier Dahl om Kirkemøtets avgjørelse.

Ifølge ham har spørsmål om samlivsform eller likekjønnet samliv ikke vært tema ved ansettelser til stillinger som ligger under det kirkelige fellesrådet, som diakoner, kateketer, menighetspedagoger, kantorer og andre lokalt ansatte.

Mener samlivsform ikke er det viktigste

Arnhild Aano Høyen, menighetsrådsleder i Stokka menighet

Menighetsrådsleder i Stokka menighet i Stavanger, Arnhild Aano Høyen, har vært med i flere ansettelsesprosesser, og på én intervjurunde da prest skulle ansettes i menigheten.

– Jeg kan ikke huske at det ble stilt noen spørsmål om samlivsform i det hele tatt.

– Søkerne presenterer jo seg selv i søknaden eller på annen måte, så da vil jo samlivsform ofte komme fram uten at det stilles direkte spørsmål.

Hun synes vedtaket på Kirkemøtet er greit, og sier hun forholder seg til det som vedtas.

– For min egen del synes jeg det er mange ting som er viktigere enn samlivsform når vi ansetter noen i menigheten, for eksempel personlig egnethet og at de kan møte kravene til stillingen slik vi ønsker at den skal fungere i vår menighet.

Når teologer som har studert i seks år ikke klarer å bli enige om hva som står i Bibelen, så skjønner ikke jeg at lekfolk er så sikre på at deres syn er riktig, enten det er det ene eller det andre

—  Arnhild Aano Høyen

Rådslederen mener inkludering er viktig, og påpeker at det betyr at også de som mener ekteskapet er mellom mann og kvinne, skal føle seg inkludert.

Hun vet om mennesker i menigheten som ville synes det var krevende å få en homofil prest.

Selv mener hun det viktigste er at den best kvalifiserte ansettes, og at evangeliet formidles på en relevant måte.

– Når teologer som har studert i seks år ikke klarer å bli enige om hva som står i Bibelen, så skjønner ikke jeg at lekfolk er så sikre på at deres syn er riktig, enten det er det ene eller det andre.

Prost: Glad for at vedtaket er på plass

– Samlivsform har ikke blitt tematisert i ansettelser de årene jeg har jobbet som prost.

GLAD: Prost Tor Magne Nesvik er fornøyd med Kirkemøtets vedtak.

Det sier Tor Magne Nesvik, som har vært prost i Ytre Stavanger siden 2020.

Han påpeker at han snakker om sitt eget prosti, og at situasjonen kan være annerledes andre steder i bispedømmet.

– Samlivsform har ikke blitt tematisert i ansettelser de årene jeg har jobbet som prost

—  Tor Magne Nesvik

Nesvik er glad for at vedtaket fra Kirkemøtet er på plass.

Før voteringen på Kirkemøtet sa medlem i Stavanger bispedømmeråd, Therese Egebakken, at hun trodde det ville komme utmeldinger dersom vedtaket gikk gjennom.

Nesvik kjenner seg ikke igjen i problemstillingen.

– Min erfaring er at folk har meldt seg ut av motsatt grunn. Jeg kjenner til mennesker i mitt prosti som ikke lenger er medlem av Den norske kirke fordi de stusser over hvordan kirka har omtalt mennesker som er homofile.

Ønsket å beholde formuleringen

– Jeg synes det er underlig hvor mye oppmerksomhet og tid denne saken får, sett i forhold til hvor sjelden dette spørsmålet blir stilt i intervjuer. Jeg har vært prost i flere år, og samlivsform er bortimot et ikke-tema, sier domprost i Stavanger, Stefan Emmerhoff.

Han skulle likevel ønske at Kirkemøtets vedtak ble annerledes. Han mener muligheten til å spørre om samlivsform, inkludert samboerskap, faller bort dersom formuleringen ikke står i utlysningen.

– Presten er en synlig person, og det er ikke irrelevant hvordan presten organiserer sitt privatliv.

– Jeg opplever dette vedtaket som unødvendig og instruerende. For det første fungerer ting godt i Stavanger bispedømme, det oppleves som overkjøring av lokaldemokratiet, og jeg mener vedtaket også tilsidesetter at det er to likestilte syn på ekteskapet i kirka.

Selv ville han ansatt en prest som er gift med en annen av samme kjønn:

– Ja, hvis vedkommende er den best kvalifiserte til stillingen i en helhetlig vurdering. En ordinert prest er per definisjon skikket til å jobbe som prest i Den norske kirke.


Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion