Religion

Fjerner muligheten til å vektlegge likekjønna samliv ved ansettelser

KIRKEMØTET 2023: Med 86 mot 24 stemmer vedtok Den norske kirkes høyeste organ at bispedømmene ikke lenger skal kunne forskjellsbehandle personer som lever med en av samme kjønn ved ansettelser.

Et klart flertall av Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok søndag ettermiddag å fjerne muligheten bispedømmene har til å etterspørre og vektlegge likekjønna samliv som et moment i ansettelsesprosesser.

Forslaget ble vedtatt med stemmetallene 86–24.

Åpen folkekirke har løfta fram stridsspørsmålet som en av sine hovedsaker i årets valgkamp, og det var på forhånd venta at forslaget ville oppnå flertall.

Debatten i forkant av voteringa var like fullt levende, hvor frontene sto steilt mot hverandre.

I dag er det kun Stavanger bispedømme som benytter seg av unntaket i diskriminering- og likestillingsloven som åpner opp for at trossamfunn kan forskjellsbehandle arbeidssøkere på teologisk grunnlag. Dette er en praksis bispedømmet nå må gå bort ifra.

Etterlengta

– Etter mange års diskusjoner og målrettet arbeid, anerkjenner endelig Den norske kirke også verdien av medarbeidere og arbeidssøkere som er gift med en av samme kjønn.

Det sier Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke, i en fersk pressemelding fra Åpen folkekirke.

– Dette er helt nødvendig for at kirka skal være en god og ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte. Samtidig er det et viktig signal til alle LHBT+ som ønsker å jobbe i kirka. Du er ønsket og hjertelig velkommen, akkurat som du er, sier Sandaker-Nielsen.

Opplever seg overkjørt

I forslaget, som ble utformet av et flertall i Kirkerådet i mai, argumenteres det for at spørsmålet «ikke har læremessig karakter», og derfor kun er et spørsmål om arbeidsgiverpraksis.

Mindretallet mener imidlertid at spørsmålet også er teologisk, og at vedtaket bryter med kirkans prinsipp om å ha «to likestilte syn» på likekjønna ekteskap.

Fram til nå har det vært opp til bispedømmerådene å bestemme om likekjønna ekteskap skal kunne tillegges vekt. Ifølge mindretallet innebærer vedtaket at bispedømmene overkjøres, og ei utilbørlig begrensning av bispedømmenes selvbestemmelse.

Flere av de konservative representantene fra Stavanger ga også uttrykk for at de frykter at flere i deres bispedømme nå vil melde seg ut av kirka.

– Kan fortsatt være uenige

Sandaker-Nielsen uttaler i pressemeldingen at ansatte og folkevalgte fortsatt kan være uenige i teologiske og kirkepolitiske spørsmål – også i synet på ekteskapet. Han mener også at vedtaket ikke handler om at Kirkemøtet skal overstyre andre rådsorganer.

– Det er ikke noe hver enkelt arbeidsgiver i kirka kan gjøre, men noe som må besluttes og forankres på høyeste nivå. Saken handler om hva slags arbeidsgiverpolitikk vi som folkekirke skal ha overfor mennesker som er gift med en av samme kjønn.


Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion