Religion

Kirkelig organisering: Setter strek for 18 år med utredninger

KIRKEMØTET 2023: Et klart flertall vedtok å ta utgangspunkt i dagens to arbeidsgiverlinjer.

Tirsdag morgen fattet Kirkemøtet vedtak i saken om kirkelig organisering, og hvordan kirkens arbeidsgiveransvar skal se ut i framtida.

Vedtaket, som ble vedtatt med 100 mot sju stemmer, slår fast at det videre arbeidet med kirkelig organisering skal ta utgangspunkt i dagens to arbeidsgiverlinjer.

Kirkemøtet går med det bort ifra fjorårets prinsippvedtak, som slo fast at kirka skulle arbeide for å delegere arbeidsgiverfunksjoner til de kirkelige fellesrådene. Dermed har Kirkemøtet også satt en endelig strek for det 18 år lange arbeide med å samle kirkas arbeidsgiverfunksjoner i éi tjenestelinje.

Ikke over

Harald Hegstad er likevel tydelig på at arbeidet med ny kirkelig organisering ikke er avslutta. Han har ledet kirkemøtekomiteen som har arbeidet med spørsmålet på de fire siste kirkemøtene, og fikk siste ord i debatten før forslaget gikk til avstemning.

– Dette er ikke sluttstrek for debatten. Det er lagd planer for videre arbeid, som høyst sannsynlig må revideres nå, og det kommer nye saker, lovet komitelederen.

I vedtaket ber også Kirkemøtet om at Kirkerådet skal arbeide videre med kirkelig organisering, og at saken skal opp på neste års kirkemøte. Blant annet står det i vedtaket:

«Kirkemøtet ber om å få en sak til behandling i 2024 om ansvar og vilkår for folkevalgte og deres valgte ledere, styrking av bispedømmerådet som strategisk organ og styrking av menighetsrådets rolle».Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt | TRONDHEIM

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion