Religion

Lovsongsleiar i Puls: – Det har ikkje vore eit tema for oss å slutte å bruke songar frå Hillsong

HILLSONGMUSIKK: Pinsekyrkjer i Norge vel framleis musikk frå Hillsong Church trass kritikken mot kyrkja. – Om vi vil ta inn nye songar derifrå avheng av kor relevante songane vil bli opplevd for oss, og kva utvikling Hillsong vil ha som miljø framover, seier David André Østby i Filadelfiakirken.

– Hillsong har komme med, og kjem framleis med flotte songar som ærar Gud og hjelper folk med å løfte blikket på Jesus. Det har ikkje vore eit tema for oss å slutte å bruke desse songane, skriv Maria Louise Bjørkavoll i ein e-post til Vårt Land.

Ho er kreativ leiar i den pinsekarismatiske kyrkja Puls Oslo, som i fjor skifta namn etter å ha trekt seg ut frå kyrkjefamilien Hillsong Church.

Dei siste åra har Hillsong Church vore i hardt vêr, med rapportar og dokumentarseriar som avdekkjer og set lys på fleire alvorlege lovbrot, maktmisbruk og skandalar hos toppleiinga i den verdsomspennande kyrkja.

Ei fersk undersøking av Worship Leader Research (WLR) viser at 44 prosent av lovsongsleiarane i ulike kyrkjesamfunn, meiner artisten eller kyrkja bak musikken ikkje er viktig når det kjem til valet om å bruke den i kyrkjesamanheng. Om lag 40 prosent meiner det er viktig.

– Det som er viktigast for oss når vi vel songar er at songane er tufta på Guds ord. Vi vel gjerne songar som er frå kyrkjer med same teologi, men det viktigaste er at vi kan stå inne for det vi syng, skriv Bjørkavoll.

Bruker framleis songar frå Hillsong

– Då vi var Hillsong var det naturleg at dei fleste songane vi song var frå Hillsong. Det er ikkje like naturleg lenger, sidan vi ikkje lenger er del av Hillsong. Vi syng framleis songar frå Hillsong på lik linje som vi syng songar frå andre kyrkjer som Elevation, Bethel og så vidare, skriv Bjørkavoll.

Maria Bjørkavoll, kreativ leiar i Puls Oslo.

Noko av kritikken mot Hillsong Church har mellom anna retta seg mot emosjonell manipulasjon i lovsongen.

Valerie Hobbs er språkforskar University of Sheffield i England, og er blant dei som stiller seg kritisk til lovsongsstilen deira. Om musikken produsert i Hillsong og Bethel, skriv ho på bloggen sin at: «Desse bølgjene av kjensler og enorme viktige akkordprogresjonar – den er laga for å få deg til å føle noko. Dei vil at du skal føle Guds nærvær i deg, men det er lett å forveksle kjenslemessig manipulasjon med ei berøring frå Gud, ikkje sant?»

Skuldingane knytt til emosjonell manipulasjon er nytt for Bjørkavoll.

– Eg trur all musikk rører ved menneske på ein eller annan måte, utan at det kan kallast emosjonell manipulasjon, skriv ho.

– Kansellerer ikkje songar på bakgrunn av utfordringar knytt til nokon i leiarskapet

Den Oslo-lokaliserte pinsekyrkja Imi-kirken Kollektivet bruker også eit utval songar frå ulike kyrkjer, mellom anna Hillsong. Det seier lovsongsansvarleg Fredrik Lauvland.

– Hillsong har skrive fantastiske songar som har betydd mykje for menneske rundt omkring i heile verda. Songar med solid teologi, seier han, og legg til:

– Vi kansellerer derfor ikkje songar på bakgrunn av utfordringar knytt til nokon i leiarskapet.

Lauvland fortel at teologi er viktig ved val av songar under gudstenesta i kyrkja, og at det blir vurdert songar frå ulike kyrkjesamanhengar og kristne artistar.

– Vi speler alt frå salmar til David André Østby, til Bethel og Hillsong. Ein må jo sjølvsagt stå inne for teksten, men eg opplever at alle dei nemnde har tekstar og har skrive songar som vi kan bruke, og som kan ha ein god funksjon i gudstenesta.

Fredrik Lauvland.

Populærmusikk som inspirasjon

– Det er klart at musikken i seg sjølv kan vekke kjensler, men eg trur også at musikk kan vere inspirert av Den heilage ande, og på den måten vere med å hjelpe folk til å kople hjartet på Jesus, seier Lauvland.

– Tenkjer du at det er fare for at musikken i Hillsong og Bethel – kyrkjer som har vore meir omstridde på dette området – er meir «strategisk», at den ikkje er inspirert av Den heilage ande?

– Eg trur nok kyrkja også har blitt inspirert av store artistar som Coldplay, U2 kanskje, og annan populærmusikk. Musikksmak kan variere mellom personar, og musikkstilar endrar seg mellom generasjonar. Har ein for eksempel vakse opp med bedehusmusikk så er det gjerne ei god hamn. Vår generasjon koplar ofte med songar i den stilen ein liker – og det kan vere så mangt. Trass i stil trur eg Gud først og fremst søkjer sanne tilbedarar, seier han.

Bruker eit aukande antal songar frå eige miljø

David André Østby er kreativ pastor i Filadelfiakirken Oslo, lovsongsleiar og låtskrivar. På e-post skriv han at Filadelfiakirken dei seinare åra har brukt eit aukande antal songar skrive av personar i eige miljø på gudstenestene, og at kyrkja satsar aktivt på å skape eit miljø for låtskriving.

– I Filadelfiakirken vel vi songar innanfor fire kategoriar: songar skrive i vårt eige miljø, songar frå andre miljø, tradisjonelle salmar og solosongar rundt eit bestemt tema. For oss er det viktig at songane har ein sunn teologi, ein syngbar melodi og god poesi, skriv han.

800 personar var samla til konferansen Lovsang23 i Lillestrøm. Det er sjette gongen lovsangsnettverket Lovsang.no har invitert til tverrkyrkjeleg storsamling.

Han meiner Hillsong har vore eitt av dei viktigaste miljøa for utviklinga av moderne lovsong dei siste 30 åra.

– Vi har brukt fleire songar frå Hillsong i Filadelfiakirken, og har opplevd songane som både teologisk solide og sunne. Eg har sjølv hatt kontakt og samarbeid med låtskrivarar frå Hillsong-miljøet gjennom åra, og har latt meg inspirere av korleis dei har skapt ein sterk kultur for kreativitet.

Han fortel at Filadelfiakirken ikkje har gjort noko vedtak på å ikkje bruke musikk frå Hillsong, men ser det som usikkert om dei vil halde fram med å vere like toneangivande som dei ein gong har vore.

– Om vi vil ta inn nye songar derifrå avheng av kor relevante songane vil bli opplevd for oss, og kva utvikling Hillsong vil ha som miljø framover.

Liselotte Bakkevig Tonheim

Liselotte Bakkevig Tonheim

Journalist tilknyttet religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion