Religion

TF fortsatt favoritt hos prestestudentene

TEOLOGI: Heller ikke i år får studiestedene VID og NLA fylt opp studieplassene på profesjonsstudiet i teologi. Hos MF og TF går det såvidt.

Samordna opptak offentliggjorde i dag tallene for høyere utdanning på norske universiteter og høyskoler. De viser at det til høsten er 81 personer som har fått studieplass på profesjonsstudiet i teologi.

Mens MF vitenskapelig høyskole (MF) og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) har fått fylt opp studieplassene sine på profesjonsstudiet i teologi, er det imidlertid fortsatt ledige plasser hos VID vitenskapelige høgskole i Stavanger og NLA Høgskolen i Bergen.

På TF har de tilbudt 32 studenter studieplass ved profesjonsstudiet, mens MF har tildelt 24 studenter studieplass i hovedopptaket.

Det er en svak nedgang for TF, og en svak økning for MF. I fjor var nemlig tallene henholdsvis 38 hos TF og 21 hos MF.

Populært med MF-master

Men mens søkertallene til profesjonsutdanningen ligger omtrent på samme nivå som i fjor, opplever MF at masterprogrammene blir stadig mer populære blant studentene.

I år har 47 personer fått tilbud om studieplass på den erfaringsbaserte masteren i teologi på MF.

Også master i diakoni og kirkelig undervisning har gode søkertall med henholdsvis 30 og 16 søkere. Disse utdanningene leder til vigsling som diakon og kateket i Den norske kirke.

Vidar Leif Haanes - rektor MF vitenskapelig høgskole

Rektor og professor på MF, Vidar L. Haanes, er godt fornøyd med tallene:

– Dette er gode tall for oss. Så selv om vi ønsker å få opp rekrutteringen enda mer, er vi fremdeles ganske avslappet.

Overbooker «alltid»

På profesjonsstudiet har de satt opp 20 studieplasser, men har altså likevel tilbudt studieplass til 24 kvalifiserte søkere. Det samme kan sies om TF, som bare har 17 studieplasser, men allikevel tilbød plass til 32 studenter.

Studiedirektør på MF, Hilde Brekke Møller, forklarer at dette er vanlig praksis:

– Det vil alltid være en del som ikke møter opp eller som faller fra underveis, så overbooking er normal prosedyre hos oss, sier hun, og legger til at MF har kapasitet til å ta imot flere studenter enn de har i dag.

I praksis betyr dette at poenggrensen er 0,0 ved alle profesjonsstudiene i teologi i Norge.

Likevel tror ikke rektor Haanes det er blitt for lett å bli prest:

– Nei, jeg tror i grunn ikke det. MF har en blanding av veldig dyktige studenter og noen som kanskje kommer til oss fordi de ikke ville kommet inn på andre studier, andre steder. Men jeg tror ikke løsningen er å stramme inn på kravene.

Jeg tror ikke løsningen er å stramme inn på kravene

—  Vidar L. Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høyskole

Haanes viser til at MF har flere metoder for å sikre at mennesker som ikke er egnet i presteyrket kan slippe å bruke seks år på å studere teologi:

– Det vil alltid være noen ganske få studenter som ikke er skikket til presteyrket. Heldigvis har vi en del skikkethetsvurderinger underveis i studiet. På den måten kan de få beskjed før det har gått seks år.

Kan bli nødvendig å redusere

Foruten profesjonsstudiet, som altså har sluppet inn alle kvalifiserte søkere, er det til sammen åtte studieprogrammer på MF som ikke har fylt opp plassene etter hovedopptaket. Seks av disse er innen religion og teologi.

Dette gjelder årsstudium i teologi, årsstudium i religion, bachelor i religionsvitenskap, bachelor i teologi, bachelor i samfunn, politikk og religion, samt lektorprogrammet i KRLE/religion, etikk og samfunnsfag.

– Tror dere det blir nødvendig å redusere antall studieplasser eller legge ned enkelte studier for å øke konkurransen?

– Ja, det er noe som må vurderes. For tiden vurderer vi blant annet hva som kan gjøres med bachelorprogrammet «Ungdom, kultur og trosopplæring», for at dette studiet kan bli mer attraktivt, forteller Haanes.

Mange ledige studieplasser

Også andre norske høyskoler som tilbyr teologistudier, sliter med å fylle opp de utlyste studieplassene.

På Ansgar høyskole i Kristiansand er det ledige studieplasser både på bachelorprogrammet i teologi, årsstudiet i teologi, og på bachelorprogrammet musikk, menighet og ledelse, i tillegg til tre studieprogrammer uten teologisk innhold.

Foruten profesjonsstudiet i teologi, har VID vitenskapelige høgskole i Stavanger i tillegg ledig kapasitet på årsstudiet i kristendomskunnskap/RLE, samt på bachelorprogrammet i teologi.

Heller ikke NLA Høgskolen har de fylt opp de 10 plassene på det ferske profesjonsstudiet i teologi i Bergen. I tillegg har årsstudiene i KRLE, i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, samt praktisk teologi og ledelse, fremdeles ledige studieplasser. Bachelor i teologi og bachelor i praktisk teologi og ledelse er også åpne.

Også på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo er det 11 studieprogrammer med ledige plasser etter hovedopptaket. Foruten sju ulike årsstudier, er det fire bachelorgrader i teologi som ikke har fylt opp plassene etter hovedopptaket.

– For oss er dette normalt, sier Ingar Takanobu Hauge, administrasjonskonsulent ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som legger til at det i år ikke blir behov for å legge ned noen studier på bakgrunn av lave søkertall.

---

Teologi (profesjon)

  • Fire studiesteder tilbyr profesjonsutdanning i teologi i Norge. Disse er MF vitenskapelig høyskole, VID vitenskapelige høgskole, teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og NLA Høgskolen.
  • Verken VID vitenskapelige høgskole eller NLA Høgskolen fikk fylt opp studieplassene på profesjonsutdanningene i teologi med oppstart høsten 2023. De har henholdsvis 15 og 10 studieplasser.
  • På Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har de tilbudt 32 studenter studieplass.
  • På MF vitenskapelig høyskole har de tilbudt 24 studenter studieplass.

---

Endringslogg:

I en tidligere versjon av denne saken sto det at det totalt sett er færre som er tilbudt studieplass på teologi profesjon på de fire studiestedene som tilbyr det. Dette er rettet opp 13.45.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion