Religion

Jehovas vitner tapte ankesak – får ikke midlertidig vigselsrett

KJENNELSE: Jehovas vitner ønsket å beholde vigselsretten midlertidig, etter at de mistet den i fjor. Nå har de fått nei fra to rettsinstanser.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister både statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen, og har valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå i Oslo tingrett i januar neste år.

Fram til da ønsker trossamfunnet en midlertidig registrering, noe som blant annet innebærer at de kan foreta vigsler.

Men fra Oslo tingrett har de fått nei, skrev Vårt Land i april. Jehovas vitner anket derfor kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Nå møter de motstand også fra dem. De avviser saken. Trossamfunnet må også betale 16.000 kroner i sakskostnader til staten.

Det går fram av kjennelsen, datert 30. juni, som Vårt Land har fått innsyn i.

– Inngripende tiltak

Jehovas vitners forsvarer, advokat Anders Ryssdal, har tidligere begrunnet anken slik:

«Vi anker tingrettens avgjørelse fordi skadevirkningene for Jehovas vitner som trossamfunn samt de enkelte medlemmer er vesentlige og inngripende. Vi noterer at tingretten selv uttaler at det å miste retten til å gjennomføre vigsler, en rett alle andre trossamfunn har, er et inngripende tiltak», skrev Ryssdal i en e-post til Vårt Land i mai.

– Stigmatisering

I tillegg mener Jehovas vitner at statens vedtak om avregistrering «har medført og fortsatt vil medføre» stigmatisering av trossamfunnet.

«Vi mener at rettstilstanden for Jehovas vitner må fryses inntil hovedsaken er behandlet av domstolene. Det er ingen skadevirkning for staten eller andre av at man nå bevarer status quo inntil videre», argumenterte Ryssdal.

Vurderer juridiske muligheter

Fabian Fond, talsmann i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, uttrykker skuffelse over at lagmannsretten har avvist saken deres.

«På grunn av de negative konsekvensene, i det minste for øyeblikket, er vi naturligvis skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, skriver Fond i en e-post til Vårt Land.

Fond skriver videre at de for tiden gjennomgår rettens resonnement for å vurdere sine juridiske muligheter. Fond har troen på at de vil få tilbake vigselsretten i fremtiden.

«Norske myndigheters forsøk på å avregistrere Jehovas vitner som trossamfunn er en lakmustest på beskyttelsen av trosfrihet i Norge. Denne saken er av stor betydning for alle norske innbyggere, og vi har tillit til at Oslo tingretts inngående behandling av våre sentrale saker i januar 2024 vil oppreise Jehovas vitner med fulle rettigheter», skriver Fond.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion