Religion

Bekymret for presteveien

KRITISK: Dobbelt så mange vil bli prest gjennom toårig erfaringsbasert master enn gjennom seks års profesjonsstudium i teologi. Kommende sokneprest Robert Høstland er bekymret for hva som vil skje med presteskapet hvis utviklingen fortsetter.

– På kort sikt kan den erfaringsbaserte masteren i teologi demme opp for akutt prestemangel. Men på lang sikt er jeg mer skeptisk.

Mandag kom tallenes tale fra Samordna opptak: Mens bare 24 personer starter på MF vitenskapelig høyskole sitt seksårige profesjonsstudium i teologi, begynner 47 på den toårige erfaringsbaserte masteren i teologi. Begge veier kvalifiserer til prestetjeneste i Den norske kirke.

Hvis utviklingen fortsetter, vil mer enn fire av fem teologistudenter ved MF i fremtiden bli utdannet prest gjennom den toårige mastergraden.

Sokneprest Robert Høstland stiller seg kritisk utviklingen, og mener det ikke bør bli en norm å skulle skynde seg til presteyrket:

– Det å være prest i 2023 er mer krevende enn for bare noen tiår siden. Da er det et paradoks at vi begynner å utdanne prester på to år istedenfor seks. Det burde i grunn vært motsatt, sier han.

Ble prest i voksen alder

Høstland tok selv profesjonsutdanningen i voksen alder, og ble uteksaminert fra VID vitenskapelige høgskole i juni. Han er nå 51 år.

Til tross for at studiet betød seks år med dårlig råd, mener han studiet har mange fordeler som en toårig mastergrad ikke kan skilte med.

– Det er komplekst å være prest og det inkluderer så utrolig mye. Det å kunne vie all sin tid til studier over lang tid, gjør noe med deg som menneske. Vi trenger å gå i dybden, ikke bare skrape i overflaten.

Han anerkjenner at de som begynner på erfaringsbasert masterprogram kan ha verdifull erfaring fra tidligere studier og arbeid, men tror likevel de går glipp av mye:

– De første tre-fire årene på studiet lærte jeg desidert mest. Spesielt det å kunne bibelfag, historie, og det å lære seg gresk og hebraisk, er helt essensielt. Det mister man hvis man ikke tar profesjonsstudiet.

Dannelse

I tillegg mener Høstland det handler om dannelse:

– Å skulle gå inn i ideen om å bli prest, er en prosess i seg selv. Jeg tror det er nødvendig å bruke god tid på det, der man kan tenke de langsomme tankene og gjøre seg forberedt, mentalt og faglig, i alt som ligger foran seg.

---

Robert Høstland

  • 51 år fra Flatanger i Trøndelag.
  • Jobbet innen økonomi to tiår før han begynte på profesjonsstudiet i teologi ved VID vitenskapelige høgskole da han var 45 år.
  • Starter som sokneprest i Lurøy menighet i Nordland i august.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion