Religion

Utbrytar frå Samfundet har oppheva teieplikta – håper kyrkjesamfunnet kjem meir på bana

MENIGHETEN SAMFUNDET: Menigheten Samfundet Kristiansand føler seg einsidig framstilt, og grunngir mangel på kommentarar med teieplikt. No har Robin Andersen oppheva teieplikta.

Liselotte Bakkevig Tonheim

Liselotte Bakkevig Tonheim

Journalist tilknyttet religionsavdelingen.

Magnus Laundal

Magnus Laundal

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion