Religion

Ja til nettverk for tradisjonelt syn: – Reell mulighet for to metodistsamfunn

EKTESKAPSSYN: Metodistkirken har vedtatt at det skal tilbys et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står på det tradisjonelle synet til kirka.

– Jeg ønsker ikke å være en del av et slikt nettverk, sier Dag Martin Østevold, pastor i Centralkirken i Bergen.

Han viser til nettverket som Metodistkirken lørdag har vedtatt å tilby: et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står på det tradisjonelle synet i ekteskapet.

– Nettverket skal styres av kirkens ledelse, og være en integrert del av kirken, sier Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken.

Han har ledet Utvalg for kirkas framtid, som har fremmet forslaget.

– Vil sementere motsetninger

Metodistkirkens årskonferanse bekreftet lørdag at det er prester og diakoner med vigselsrett som selv bestemmer hvem de ønsker å vie.

PASTOR: Dag Martin Østevold jobber i Centralkirken i Bergen.

Det innebærer i praksis at man også kan vie to av samme kjønn.

Dag Martin Østevold har tidligere sagt til Vårt Land at Centralkirken i Bergen skal ta et veivalg til høsten, hvor de skal bestemme om de skal bli i Metodistkirken eller ikke. Dette har bakgrunn i at kirkens syn på ekteskapet er i endring.

– Kan dette nettverket bety noe for Centralkirkens framtid?

– Jeg kan ikke snakke for egen menighet, for den bestemmer ikke jeg over. Men jeg tror et slikt nettverk bare vil sementere motsetninger i den norske Årskonferansen som ikke er oppbyggelige.

I april sa Østevold til Vårt Land:

– Mitt forsiktige håp og ønske er at menigheten skal ha mot til å gå en annen vei, og være tro mot det som har vært Metodistkirkens offisielle syn, men som jeg opplever at kirken i Norge forlater.

Ønsker reservasjonsrett

– Hvis United Methodist Church (UMC) vedtar en ny lære om ekteskapet, så finner jeg det rart at lokale prester og menigheter skal kunne si at likekjønnede ikke får gifte seg i denne kirken, når de er medlemmer. Det er urettferdig, sier pastoren i Centralkirken.

Han mener derimot det må være greit at prester benytter seg av reservasjonsretten, og sier at denne muligheten allerede eksisterer.

På neste års generalkonferanse skal United Methodist Church avgjøre hva som er kirkens offisielle lære omkring ekteskapet, og om man kan vie to av samme kjønn.

– Dersom Generalkonferansen ikke gir mulighet til å gå mot mer inkluderende praksis, men kun opprettholder det tradisjonelle synet, da er ikke vår framtid i UMC, har tilsynsprest Knut Refsdal tidligere sagt til Vårt Land.

Tror det kan bli to metodist-samfunn i Norge

Per Bradley sitter i styret til Connect Metodist, en uavhengig forening som vil ivareta metodister som har et tradisjonelt ekteskapssyn, enten de ønsker å bli værende i kirken eller ikke.

– Kan det nye nettverket gjøre det lettere for prester, diakoner og menigheter å bli værende i kirken?

Det viktigste med vedtaket er at man peker på en klar vei videre, både for de som ønsker å bli i Metodistkirken og for de som ønsker seg en vei ut.

Per Bradley, Connect Metodist i Metodistkirken

Han påpeker at Connect Metodist ikke har noen klar mening om at det ene er bedre enn det andre.

– Vi vil være med og peke på hvilke muligheter menighetene har nå, inkludert hvordan det kan se ut dersom man vil gå ut av kirken.

Dersom flere menigheter vurderer å gå ut av Metodistkirken, kan Connect Metodist bistå i å finne en felles løsning, forteller Bradley.

– Er det mulig at vi får to ulike metodistiske kirkesamfunn i Norge?

– Ja, jeg tenker nok at det er en reell mulighet for det. Men det er en vei som skal gås.

---

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Ordning for å forlate kirken

Om nettverket for dem med tradisjonelt syn har tilsynsprest Refsdal tidligere sagt til Vårt Land:

Knut Refsdal Metodistkyrkja. Metodistkirken.

– Vi vil ikke tvinge noen av kirkene til å utføre vigsel av likekjønnede. Hvis en menighet velger å tilslutte seg dette nettverket så er jo det et signal om hva slags linje man vil legge seg på.

Utvalget har også arbeidet fram en ordning for menigheter som velger å forlate kirkesamfunnet, slik at menigheten skal kunne beholde eiendom og kapital.

Denne ordningen ble vedtatt, med noen endringer, på Årskonferansen lørdag.

– Når det er sagt så håper jeg jo at det blir så få menigheter som mulig som vil benytte seg av dette, sier tilsynspresten.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion