Religion

Eventyrlig vekst for Misjonsselskapets gjenbrukskjede

NMS GJENBRUK: Det norske misjonsselskaps gjenbrukskjede slår alle rekorder. Flere næringslivstopper skal nå bidra til ytterligere vekst.

NMS Gjenbruk har de siste åra opplevd en eventyrlig vekst, og hadde i fjor 84 millioner kroner i omsetning. Med sine 52 gjenbruksbutikker har NMS Gjenbruk inntatt posisjonen som den største gjenbrukskjeden i Norge, målt i antall butikker.

I år styrer underselskapet inn mot en vekst på 17–18 prosent, og kan for første gang ende opp med å runde 100 millioner kroner i omsetning før årsskiftet.

NMS Gjenbruks daglige leder, Siri Lindtveit, er godt fornøyd med utviklinga. Hun mener at veksten speiler en positiv utvikling i hele gjenbruksbransjen.

– Gjenbruk har blitt mer in, og folk har fått øynene opp for at mye fint kan kjøpes brukt og at ikke alt trenger å være nytt. Miljø holdes også høyt i manges bevissthet.

Jubileum

I år er det 25 år siden NMS Gjenbruk åpna sin første butikk. Lindtveit forteller at idéen oppsto etter en inspirasjonstur til Danmark.

Misjonsselskapet var på utkikk etter nye inntektskilder, og den danske Sudanmissionens gjenbruksbutikk ble et viktig foregangsbilde.

– Det var nok ikke gjort i en håndvending å få alle med på at det var noe det var verdt å gjøre. I dag er dette et betydelig bidrag til organisasjonens budsjett, og bidrar til å realisere prosjekter.

Jeg setter veldig pris på NMS’ Gjenbruks satsning på frivillige, og så har jeg et engasjement for bærekraft

—  Tore Tjomsland, styreleder for NMS Gjenbruk

Ny kaptein på laget

Denne helga samler Det norske misjonsselskap 900 medlemmer på Hell utenfor Stjørdal, til NMS sommerfest og generalforsamling.

I forkant av møtet har misjonsselskapet arrangert ledersamling for NMS Gjenbruks om lag 200 butikkledere – som de siste åra har hatt godt med medvind i seila.

Torsdag valgte NMS Tore Tjomsland til ny styreleder. Han er i dag administrerende direktør for Coop Øst og styreleder for Coop Norge. Til høsten planlegger han å gå av med førtidspensjon.

– Det er jo en tilværelse jeg også har tenkt til å fylle med aktivitet, blant annet styrearbeid.

Tjomsland forteller at han har latt seg tiltrekke av NMS Gjenbruks verdier og organisasjonsmodell.

– Jeg har arbeidet i 42 år for Coop, som heller ikke er en organisasjon som først og fremst drives av profitt. Jeg setter veldig pris på NMS’ Gjenbruks satsning på frivillige, og så har jeg et engasjement for bærekraft.

Meningsfullt

Videre sier han at han er nysgjerrig på å bli bedre kjent med gjenbrukskjedens organisasjonsmodell, som han betegner som både imponerende og spennende.

Tjomsland forteller at han lenge har gått med et ønske om å engasjere seg i frivillig arbeid, og at han ser fram til at det nå skal åpne seg tid til dette.

– Da oppleves NMS Gjenbruk som et veldig meningsfullt sted å kunne bidra.

– Hvilket forhold har du til NMS og kristent arbeid fra før?

– Jeg har jo vokst opp på Sørlandet, hvor det var mye engasjement rundt bedehus og misjonsarbeid. Jeg vil vel ikke si at jeg har hatt et aktivt forhold til det, men så absolutt et respektfullt forhold.

En annerledes butikk

Visjonen til NMS Gjenbruk kjennetegnes av tre M-er: «Misjon, møteplass og miljø». Lindtveit forteller at butikkenes rolle som møtefellesskap er en viktig del av organisasjonens identitet.

Gjenbrukskjeden aktiviserer i dag om lag 2200 frivillige, og er ifølge Lindtveit en viktig sosial arena for både frivillige og kunder.

– Det gjør oss jo til en litt annerledes butikk. Et sted hvor man også kan stoppe opp for en kaffekopp og en prat. Slike butikker er viktige for mange lokalsamfunn, sier Lindtveit.

NMS har de siste åra klart å rekruttere flere tungvektere fra finans- og næringslivet til styret. Foruten Tjomsland sitter blant annet Kavlis tidligere konsernsjef Erik Volden og tidligere direktør i Folketrygdfondet Rune Selmer.

– Det må vel kunne sies å være et kompliment til det dere har fått til?

– Det kan du si, men ikke meg, svarer Lindtveit ydmykt.

Hva tror du er årsaken til at dere klarer å tiltrekke dere såpass erfarne styremedlemmer?

– Jeg tror jo det handler om at det oppleves som både interessant, meningsfullt og litt annerledes. I næringslivet er det jo slik at når topplederen sier hopp så hopper hele organisasjonen. Sånn er det jo ikke når man jobber med frivillighet.

Tresifret omsetning?

På spørsmål om hvilke mål organisasjonen har for tida framover, svarer Lindtveit at de i år har satt som mål å runde 90 millioner kroner i omsetning – et mål de ligger an til å nå med god margin.

– Men på sikt har vi som mål å bli Norges ledende gjenbrukskjede, med flest kunder, flest butikker og størst omsetning. Men det er liksom det hårete målet, da.

– NMS’ kommunikasjonsleder fortalte meg at dere kanskje runder 100 millioner i år. Stemmer det?

– Det er et tall som er så høyt at jeg blir svimmel bare av å si det høyt. Vi får se.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion