Verdidebatt

Nedbemanning ved Ansgar bibelskole: «Har vært krevende»

KUTT: Prosessen er nå fullført, og har vært krevende for alle involverte.

Som følge av regjeringens kutt i tilskudd til bibelskoleelever kombinert med lavt elevtall vår og lav elevtallsprognose for høsten 2023, vedtok skolestyret i mars at det skulle iverksettes en nedbemanningsprosess.

Ingunn Folkestad Breistein

Tilskudd til bibelskoler gis per elev per semester, noe som gjør det krevende både å budsjettere og drive skolen på en forutsigbar måte. Vi har i flere år foreslått for politikerne at tilskuddsordningen kunne baseres på snittet for de tre siste årene, slik det gjøres for folkehøgskoler, uten å nå frem med dette. Regjeringens kuttforslag til bibelskoler synes å opprettholdes i revidert statsbudsjett, og tilskuddsrammene er flyttet fra lov til forskrift. Dette gjør at regjeringen kan kutte ytterligere i tilskuddet til bibelskoler uten at dette trenger å behandles i Stortinget, noe som skaper usikkerhet om fremtidig statlig støtte til bibelskoler.

I en slik prosess vil det være ulike perspektiver og ulike meninger om valgene som gjøres

Krevende prosesser

Nedbemanningsprosessen er nå fullført, og resultatet er at 0,65 stillinger er nedbemannet i form av oppsigelser. 2,8 stillinger er gitt som endringsoppsigelser med tilbud om stillinger andre steder i Ansgarkonsernet. Etter nedbemanningen er det 7,5 stillinger igjen i Ansgar bibelskole, inkludert tre miljøarbeiderstillinger fordelt på fire personer.

Nedbemanningsprosessen har vært krevende for alle involverte. I en slik prosess vil det være ulike perspektiver og ulike meninger om valgene som gjøres. Jeg er overbevist om at de bibelskoleelevene som starter til høsten vil møte en stab som kommer til å ivareta dem på en god måte, både når det gjelder undervisning, fellesskapsliv og personlig oppfølging.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt