Religion

Stort underskudd i Norsk Luthersk Misjonssamband

MISJON: Gunnar Bråthen ble møtt med mørkerøde regnskapstall da han tok fatt på jobben som generalsekretær i Norges største misjonsorganisasjon. Én årsak peker seg ut.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt konsernregnskap for 2022 viser mørkerøde tall. Driftsresultatet endte på 35 millioner kroner i minus.

Det er en nedgang på hele 70 millioner kroner fra 2021-regnskapet, som viste 35 millioner i pluss.

Årsaken skal være store underskudd knyttet til misjonsorganisasjonens skolesatsing sørvest i Norge.

Der gikk tre skoler med store underskudd i 2022 og «trenger til sammen mer enn 20 millioner kroner i kapitaltilskudd fra Misjonssambandet sentralt».

Det melder NLM selv på sine nettsider.

Økonomidirektør: NLM kan ikke bære så store underskudd

1. juni hadde NLMs nye generalsekretær, Gunnar Bråthen, sin første arbeidsdag. Dagen etter ble han møtt med en økonomisk kalddusj da NLMs konsernregnskap ble behandlet av hovedstyret.

– En viktig grunn til det store underskuddet, som også revisorene understreket i dagens møte, er en svært krevende økonomi ved Misjonssambandets skoler, sier konstituert økonomileder Morten I. Pettersen i en artikkel på NLMs nettsider.

Der etterlyser han diskusjon om bygging av nye skoler og viser til at Tryggheim Forus VGS til sammen har gått 20 millioner i minus på fire år.

– Det sier seg selv at vi som organisasjon ikke har mulighet til å bære så store underskudd som vi til sammen har sett i 2022. Uansett må vi løpende vurdere hvor mye gjeld vi kan bære og foreta en nøktern vurdering av risiko, sier Pettersen.

Innsamling i sørvest – justerer mål

I oktober vedtok NLM sitt regionstyre i sørvest å samle inn 10 millioner kroner til et nybygg ved skolen Tryggheim Forus. På grunn av økonomisk risiko har prosjektet ikke blitt godkjent av hovedstyret.

Nå omformuleres målet med innsamlingen, ifølge regionleder Kolbjørn Bø:

– Vi vil nå starte opp en innsamling som gjelder alle de nystartede skolene i region sørvest, sier han på NLM sine nettsider.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion