Religion

Hvorfor feirer vi pinse? TV-pastor Egil Svartdahl svarer

HØYTID: «Hvorfor feirer vi pinse?» var det spørsmålet som ble googlet mest i fjor. – Som pinsevenn burde jeg ha høysesong, men jeg har ikke mange faste tradisjoner, sier pastor Egil Svartdahl om høytiden.

Da Google oppsummerte søkeåret 2022, var spørsmålene «hva er pinse?» og «hvorfor feirer vi pinse?» helt på topp. Mens det er viden kjent at 1. og 2. pinsedag er helligdager, noe som betyr fri og langhelg, er det tydelig at innholdet i høytiden er uklart for mange.

Hvorfor har vi en fridag 49 dager etter første påskedag? Hvilke begivenheter skjedde i pinsen for 2000 år siden, og hvorfor feires dette fremdeles i dag?

Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved teologisk fakultet på Universitetet i Oslo, forstår godt hvorfor folk flest sliter med å få tak på hva pinsen egentlig er.

– Det som skjedde er veldig abstrakt. Hva det betyr at Den hellige ånd ble gitt til alle er ganske uklart, sier hun.

– Så hva er egentlig pinse?

– Kort sagt så feirer vi pinse fordi Den hellige ånd, som ifølge Det gamle testamente frem til nå kun var gitt til utvalgte personer, ble gitt til alle troende.

Hva skjedde?

Mats Tande, Merete Thomassen, Maj-Britt Aagaard og Freddy ? smakstester altervin brukt i ulike norske kirker. Fotografert i Vårt Lands lokaler. Fotografert 31.03.22.

I Apostlenes gjerninger kan vi lese om hendelsene som danner grunnlaget for høytiden. Det som skulle bli pinsen, var på denne tiden også en jødisk høytidsdag, og derfor en helligdag.

– Etter at Jesus var dratt opp til himmelen, var disiplene igjen i Jerusalem. Før Jesus dro hadde han lovt at han ikke skulle la dem bli igjen som «foreldreløse barn», men at han skulle sende sin Ånd, forteller Thomassen.

Ifølge bibelteksten var disiplene samlet og redde på pinsedagen.

– Så lød det brått som en kraftig vind som blåser, og ildtunger satt seg på hodene til de som var der, forteller Thomassen.

Hun forklarer at det som virket som en kraftig vind skal ha vært Den hellige ånd, og at når ildtunger satt seg på folks hoder, så skal de ha blitt fylt med ånden.

Som pinsevenn burde jeg ha høysesong, men jeg har ikke mange faste tradisjoner

—  Egil Svartdahl

Ifølge bibelfortellingen fikk disiplene mot til å forkynne ved Den hellige ånd, og de begynte å snakke på andre språk – et fenomen som ofte omtales som tungetale. Fordi pinsedagen var en jødisk helligdag, var det mange som hadde reist til Jerusalem fra andre land.

– Plutselig gjenkjente utlendingene sine egne morsmål, og de visste ikke hva de skulle tro. Da steg Peter frem og holdt en tale hvor han forteller at en profeti fra Det gamle testamente nå var blitt oppfylt, forteller Thomassen.

Ifølge bibelfortellingen ble 3000 mennesker døpt og lagt til menigheten den dagen.

– Viktig å feire pinsen

Egil Svartdahl, pinsevenn og TV-pastor, mener det er viktig å feire pinsehøytiden.

– Jeg legger vekt på å feire alle høytidene, jul, påske, Kristi himmelfart og pinse, fordi de har røtter i historiske hendelser og det er styrkende for troa, sier Svartdahl.

– Hva er ditt forhold til pinse?

Som pinsevenn burde jeg ha høysesong, men jeg har ikke mange faste tradisjoner. Likevel er pinse stort for meg, fordi Åndens komme gjør Gud tilgjengelig for alle. Vendepunktet for min egen tro oppsto da jeg som ung opplevde å bli fylt av Den hellige ånd.

---

Pinse

  • Helligdag som feires 49 dager etter at Jesus sto opp fra de døde.
  • Pinse kommer fra gresk penekoste som betyr «den femtiende (dag)».
  • Pinsen kan ses på som den femtiende påskedag.
  • Feires fordi Den hellige ånd ble gitt til alle de troende.

Kilde: snl.no

---

– Fikk kallenavnet «pinsevenn»

Pinsebevegelsen har fått navnet sitt fra pinsen, nettopp på grunn av Den hellige ånds rolle i fortellingen i Apostlenes gjerninger.

– Når et område i evangeliet har blitt forsømt eller glemt over tid dukker det opp en bevegelse som løfter frem dette. Det var det som skjedde med pinsebevegelsen, som løftet frem Åndens kraft og gaver. For eksempel ble tungetale viktig, noe som gjorde at andre begynte å kalle tilhengerne for pinsevenner, forklarer Svartdahl.

Hjemme hos Egil Svartdahl

Kirkens fødsel

Pinsen blir ofte omtalt som «kirkens fødselsdag». Thomassen legger til at det er vanskelig å si sikkert når kirken ble til, fordi det skjedde gradvis, men hun understreker at det som er viktig med pinsen er at den treenige Gud viste seg.

Første søndagen etter pinse kalles derfor treenighetssøndag i de historiske kirkene.

– Den hellige ånd gir oss et språk om Gud, som gjør at vi forstår fortellingen om Jesus. Uten Den hellige ånd, ingen kirke, sier Thomassen.


Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion