Religion

Til helgen arrangeres The Send igjen. Dette lærte de av fjorårets debatt

THE SEND: Fjorårets The Send var trolig den største samlingen av unge kristne på mange tiår i Norge. Den utløste også en debatt om slagordet «all in for Jesus». – Jeg ville brukt det igjen, sier initiativtaker Andreas Nordli.

– I ettertid kan man selvfølgelig diskutere om begrepet «all inn» var pedagogisk riktig eller ikke. Men jeg ville brukt det igjen – hundrevis av ganger, sier Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag og initiativtaker til The Send.

Fjorårets The Send var trolig den største samlingen av unge kristne på mange tiår i Norge. Til sammen ble det solgt 9.380 billetter da det tverrkirkelige misjonsarrangementet gikk av stabelen i juni.

I utgangspunktet skulle The Send arrangeres én gang, men i desember ble et nytt konsept lansert. Tre mindre The Send-arrangementer skal de neste ukene avholdes i Oslo, Kristiansand og Stavanger. Først ut i rekken er Oslo-samlingen. Den finner sted i Ekeberghallen på lørdag.

– Gjorde The Send bedre

Tidligere har The Send blitt arrangert i USA og Brasil med flere tusen deltakere. Etter at det i fjor ble kjent at storsamlingen skulle avholdes i Norge for første gang, ble den gjenstand for debatt i et bredt spekter av Kristen-Norge.

Flere stemmer ga i Vårt Land uttrykk for skepsis rundt arrangementets slagord, om «å gå all in for Jesus». De fryktet blant annet at det ville føre til en altoppslukende kristendom.

Andreas Nordli synes debatten var god og sier at han «lærte masse av den».

– De konstruktive innspillene mener jeg gjorde The Send bedre, sier han.

– Hvilke konkrete innspill sikter du til da?

– Jeg tror vi ble mer bevisste på å gjøre arrangementet «norsk», altså at vi ikke kunne kopiere noe som hadde lyktes i Brasil og USA, men det måtte tilpasses vår kontekst. I tillegg tror jeg samtalen om «brente barn» gjorde at vi de siste par månedene rekrutterte voksne til å komme. Når modne voksne er tilstede i unges liv, kan det være med å gi en sunn ballast i unge kristnes liv, sier Nordli.

De konstruktive innspillene mener jeg gjorde The Send bedre

—  Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag og initiativtaker til The Send
The Send Norge 2022 i Telenor Arena.

Ingen organisasjon

– I debatten ble det påpekt at tidligere bevegelser av unge kristne som har «gitt alt» har resultert i mange brente barn. Hva er annerledes med The Send-bølgen?

– Nå vil framtiden vise om det var annerledes eller ikke, men jeg mener The Send skiller seg ut på vesentlige punkter. For det første er ikke The Send en organisasjon. Det er et enkeltarrangement som skjer i regi av allerede eksisterende organisasjoner. Oppfølgingen av deltakerne er det organisasjonene som tar seg av, sier Nordli.

Han peker også på et annet moment som han mener gjør The Send annerledes fra andre bevegelser:

– Mitt inntrykk er at mange kristne organisasjoner begynner å få god kompetanse i å forebygge usunn kultur, sier Nordli.

Han tror også mange lærte mye av den såkalte «frelst»-debatten i 2016. Det var en debatt om maktmisbruk og åndelige overgrep i trossamfunn, som utviklet seg i kjølvannet av VG sin TV-serie «Frelst».

Mitt inntrykk er at mange kristne organisasjoner begynner å få god kompetanse i å forebygge usunn kultur

—  Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag og initiativtaker til The Send

– Ikke alene

– Enkelte kritikere mente at presset kunne bli overveldende stort, når så mange unge sammen skulle hengi seg. Hva tenker du om gruppedynamikken som kan oppstå her?

Akkurat det var noe av kritikken som vi lyttet til og som vi er fullt klar over. Det kan selvfølgelig få en slagside i form av massesuggesjon, men jeg er ikke så redd for den når det er snakk om et enkeltarrangement.

På enkeltarrangementer mener han gruppedynamikken i stedet kan gi positive utslag.

– Det er såpass mange i dag som føler seg alene som kristen. Det viser jo Lagets undersøkelse fra 2018. 90 prosent av aktive kristne studenter deler ikke troen sin regelmessig på grunn av frykt. Gruppedynamikken gir en følelse av at man ikke er alene, og er på den måten viktig.

24.06.22 The Send på Telenor Arena

– Alle eide konseptet

Selv om Nordli mener at det var læringspunkter å hente fra fjorårets debatt, synes han enkelte kritikere gikk i overkant hardt ut.

– Det var ikke alle som evnet å se den gode hensikten som lå bak slagordet «all in». For oss innebar uttrykket å være en helhjertet etterfølger av Jesus. Hvis det skal være farlig, da er vi ille ute, sier han.

Nordli mener fjorårets The Send klarte å skape en rekke positive ringvirkninger.

– Vi vet at enkeltmennesker har bestemt seg for å følge Jesus. Andre har fått et misjonskall. Nye skolelag er blitt startet. I tillegg har vi rekordmange unge voksne som vurderer langtidsmisjonstjeneste.

– Blant fri- og lavkirkelige kirker og organisasjoner er det bred oppslutning rundt The Send, selv om en karismatisk organisasjon som Ungdom i Oppdrag står bak. Hva forteller det deg at så mange stiller seg bak arrangementet?

– The Send ble et konsept som mange følte eierskap til. Jeg tror det har oppstått en situasjon i Norge hvor kristne kjenner et behov for å stå sammen med hverandre. Det er ikke konkurranse mellom kirkesamfunnene og organisasjonene. Vi gleder oss både når Laget vokser, når Normisjon med sine antall forsamlinger øker og når Soul Children samler tusenvis av unge på sine samlinger, sier Nordli.

The Send Norge 2022 i Telenor Arena.

Håper på rundt 5.000 deltakere

– Den norske kirke (DNK) var ikke med på fjorårets The Send. Kan det føre til avstanden blir enda større mellom DNK og resten?

– Ja, det kan det selvfølgelig gjøre. Vi inviterte ikke Den norske kirke med i fjor. Det handler ikke om boikott, men om at vi av og til må ta valg i forhold til bibelsyn og forståelsen evangeliet. Dette handlet om spissen til The Send. Ellers samarbeider vi jo med DNK på andre arenaer. Men lokalt er nå flere lokalmenigheter i DNK med når The Send arrangeres lokalt i år.

Vårt Land har tidligere skrevet at de lokale samlingene kommer til å minne om moderarrangementet, men vil vare i åtte til ti timer i stedet for tolv, og i større grad drives av lokale krefter.

Nordli uttalte i desember at de håper på rundt 5.000 deltakere på de tre arrangementene til sammen.

– Hva kjennetegner «The Send»-generasjonen av unge kristne?

– Det viktigste er kanskje ønsket om å bety en forskjell. De er allergisk mot alt som ikke er autentisk og de er med på å bryte ned skillelinjene mellom kirkesamfunnene.

---

The Send

  • Ble arrangert på Telenor Arena 25. juni 2022.
  • Gjennom tolv timer med lovsang og taler ønsket The Send utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.
  • Det ble solgt 9.380 billetter til arrangementet.
  • I Norge er Ungdom i Oppdrag initiativtaker. De samarbeider med en rekke andre kristne organisasjoner.
  • Nå arrangeres The Send Local i Oslo (13. mai), Kristiansand (27. mai) og Stavanger (10. juni). Det er lokale partnere som står bak disse tre eventene.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion