Religion

DNK: – Flere års satsing på dåp bærer frukter

DEN NORSKE KIRKE: I en periode på over ti år sank andelen døpte av fødte i Den norske kirke betraktelig. Nå ser det ut til at en dåpssatsing har stanset den nedadgående utviklingen.

I 2005 var det 75,8 prosent av fødte som ble døpt i Den norske kirke (DNK). I 2018, tretten år senere, hadde tallet sunket til 51,9 prosent. Nå har andelen stabilisert seg på dette nivået, og DNK mener det kan skyldes en satsing på dåp. Det skriver kirken på sine hjemmesider.

– Dåpstallene fra 2019 til 2022 er nesten helt stabile, da har det vært rundt 28.000 dåp hvert år. Denne stabiliseringen tyder på at flere års satsing på dåp bærer frukter, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

En viktig del av dåpssatsingen har handlet om å legge til rette for drop-in dåp og egne dåpsgudstjenester:

– Det har vært lagt ned stor innsats og tilpasning i mange menigheter for de som ønsker dåp. Større fleksibilitet i gjennomføring av dåp preger menigheter over hele landet, forklarer Kielland.

Høyeste andel døpte på fem år

Tidligere i år omtalte Vårt Land nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viste en markant økning av antall døpte i DNK i 2022 sammenliknet med 2021. Det hører til historien at 2021 var preget av pandemi-restriksjoner.

I 2022 ble det gjennomført 27 971 dåp i DNK, noe som var 898 flere barn enn i året før. Det gir en andel døpte av fødte på 53,4 prosent, og er den høyeste andelen døpte på fem år.

– Blir spennende å se framover

Tallene for 2022, som SSB publiserte i mars, viste forøvrig også at det i 2022 var 1000 flere par som giftet seg i DNK sammenliknet med 2019. I mars kommenterte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum tallene:

– Her må vi se tall over tid. Mange utsatte å gifte seg og døpe barna sine under pandemien, så vi må tolke tallene med varsomhet. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i årene som kommer.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion