Religion

Utvalgsmedlem i Frikirken flagger mellomløsning i homofili-spørsmålet

FRIKIRKEN: Frikirken bør åpne for å velsigne homofilt partnerskap, men samtidig fastholde det klassiske ekteskapssynet, mener Leif Gunnar Sandvand, medlem i Frikirkens dialogutvalg.

– Jeg tenker at en mellomløsning er veien å gå for vår kirke, sier Leif Gunnar Sandvand.

Den tidligere pastoren, tilsynsmannen og nestlederen i synodestyret i Frikirken, sitter i dag i kirkesamfunnets dialogutvalg. Siden i fjor har de jobbet med å utarbeide en «helhetlig samlivsteologi», samt et dialogskrift der ulike syn i samlivsspørsmålet blir presentert.

Målet med sistnevnte var at det skulle være til hjelp å ta en vanskelig samtale i menighetene rundt om i landet.

I tillegg skulle utvalget drøfte om samlivssyn er et såkalt «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende». Med andre ord: om samliv er et spørsmål en kan godta at en er uenige om.

Enkelte har imidlertid kritisert at en innleder en dialogprosess med å slå fast at ekteskapssynet ikke skal endres.

Mellomløsning

Denne uken ble det kjent at Maria Bjørdal, pastor i Oslo-menigheten Kraftverket, trekker seg fra utvalget.

I et innlegg på Veien skrev hun blant annet at hun ikke opplevde at det ble «dialogisk meningsbryting» i utvalget, og at hun opplevde det som nytteløst å være der som en representant for mindretallet.

Bjørdal mener at likekjønnet ekteskap er forenelig med Guds ord og kirkens oppdrag.

I kjølvannet av nyheten ønsker utvalgsmedlem Leif Gunnar Sandvand å løfte fram en mellomløsning i samlivsspørsmålet.

Han mener Frikirken bør åpne for å velsigne homofilt samliv eller partnerskap, men samtidig fastholde at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne.

– Endrer ikke synet på ekteskap

– Dette er en tanke som har modnet seg frem de siste årene hos meg. Jeg tenker at det klassiske synet på ekteskapet står seg enda bedre hvis en har denne mellomløsningen for de homofile.

– Hvorfor det?

– Vi endrer ikke synet på ekteskapet, men finner en egen løsning for trofaste og forpliktende homofile samliv eller partnerskap, sier Sandvand.

Selv mener han mener han synet på ekteskapet er et bekjennelsesspørsmål, mens en ordning med homofile partnerskap utenfor ekteskapet er noe kirken kan ha ulike syn på.

At Gud ble menneske innebærer et rungende ja til mennesket i sin alminnelighet og er et uttrykk for dets høye verdi

—  Leif Gunnar Sandvand, medlem i Frikirkens dialogutvalg.

Teologisk begrunnelse

Sandvand mener at inkarnasjonen, altså troen på at Gud ble menneske i Jesus Kristus, gir en åpning for at homofilt samliv kan velsignes av kirken.

– At Gud ble menneske innebærer et rungende ja til mennesket i sin alminnelighet og er et uttrykk for dets høye verdi. I denne forståelsen av inkarnasjonen er det ikke rom for en devaluering av de homofile. Et homofilt menneske skal kunne si til seg selv at «Gud vedkjenner seg meg slik som jeg er».

Sandvand mener enhver kirke som ønsker å ta inkarnasjonen på alvor, må stille seg selv følgende spørsmål: Hvordan opplever homofile mennesker som ønsker å leve i et trofast partnerskap seg gjenkjent eller omfavnet av inkarnasjonen, når kirken sier et konsekvent nei til ethvert homofilt samliv utenfor ekteskapet?

Løsning for minoriteten

– Mange vil kanskje kalle denne løsningen et klassisk skritt på veien mot å åpne for likekjønnet ekteskap. Hva tenker du om det?

– Det vil jeg avvise. Dette er ikke en debatt om ekteskapet, men en samtale knyttet til de homofile. Det er to forskjellige ting.

– Hva mener du er den prinsipielle forskjellen mellom å godta likekjønnet partnerskap og likekjønnet ekteskap?

– Ekteskap har alltid vært mellom én mann og én kvinne, som er forutsetningen for at slekten kan gå videre. Jeg finner ingen bibelske grunner for å omdefinere ekteskapet. En velsignelse av likekjønnet partnerskap er en løsning for å ivareta minoriteten, de homofile.

Dialogutvalget skal levere sine dokumenter om samlivsteologi til synodestyret i Frikirken innen 1. september. Synodestyret leder kirkesamfunnet mellom hvert synodemøte.

I dokumentet om «en helhetlig samlivsteologi» har Sandvand fått inn et tillegg hvor mellomløsningen presenteres, ifølge ham.

Vårt Land har forsøkt å få utvalgsmedlemmene Ingebrikt Kvam og Ingunn Magnus til å kommentere saken. De ønsker ikke å svare før utvalget er ferdig med arbeidet sitt. Arbeidet skal leveres til synodestyret innen 1. september 2023.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion