Religion

Ut mot baptistenes samlivsrapport: – Lite rom for ulike konklusjoner

BAPTISTFORBUNDET: Bærum baptistmenighet varsler at de vil komme med innspill til kirkesamfunnets nye samlivsrapport. – Det er ganske klare signaler om at det forventes en lik praksis.

– Det står mye fint i rapporten om at vi skal respektere hverandres synspunkter og at vi kan konkludere ulikt i samlivsspørsmålet, men vi opplever at det ikke reflekteres i konklusjonen, sier Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet.

Forrige uke offentliggjorde Det norske baptistsamfunn en utredning om kirkesamfunnets samlivsetikk. Rapporten er utarbeidet av et etisk-teologisk fagråd, oppnevnt av hovedstyret.

I rapporten blir Baptistsamfunnet anbefalt å fastholde sitt syn på ekteskapet «som Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne».

«Fagrådets gjennomgang av de bibelske tekster som tar opp homofil praksis, viser at de gjør det entydig på en avvisende måte. Fagrådet finner ikke at Bibelen fordømmer mennesker med homofil legning», heter det på nettsiden til Baptistsamfunnet.

Til menigheter har fagrådet følgende råd:

Menigheter bør ikke godkjenne pastorer som lever i homofile forhold. «Heller ikke de som velges til menighetens ledelse (menighetsråd) bør leve i likekjønnet samliv».

Det var Dagen som først omtalte saken.

Nå skal landsmøtet gi sin innstilling og votere over den, så får vi ta utgangspunkt i det

—  Bjørn Bjørnø, generalsekretær i Baptistsamfunnet

Ønsker felles praksis

I 2019 valgte Bærum baptistmenighet en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet sitt, i strid mot kirkesamfunnets vedtak fra 2000 om at homofil praksis ikke er forenelig med lederstillinger.

Menighetsrådsleder Ole Svinningen er ikke overrasket over at det etisk-teologiske fagrådet anbefaler Baptistsamfunnet å beholde sitt klassiske ekteskapssyn. Menigheten har heller ingen problemer med å leve i et kirkesamfunn der majoriteten har et annet syn på samlivsetikk enn dem selv, påpeker han.

Men i rapporten skulle han gjerne sett en mer inkluderende holdning til menigheter som konkluderer annerledes enn flertallet.

– Det primære for oss er at det må være lov å tenke litt annerledes.

I rapporten understrekes det at baptister bør ha respekt for at troende kan ha ulik fortolkning av bibelske tekster og derved komme til andre konklusjoner og praksis.

Fagrådet oppmuntrer også baptistene til «prøve å forstå, verdsette og til og med lære av mangfoldet av de ulike fortolkninger». Samtidig legger de til:

«Når det er sagt, er det allikevel ønskelig at menighetene i Baptistsamfunnet har en felles praksis på dette området.»

Vil ikke trekke seg

Det er særlig den siste setningen Svinningen reagerer på.

– I rapporten er det en klar forventning til at menighetene skal ha lik praksis i forhold til valg av pastor og menighetsråd. Vi mener menighetene må kunne leve med forskjellige meninger og praksis, sier han.

Svinningen understreker at menigheten ikke har drøftet rapporten ennå, men varsler at de vil komme med sine innspill til hovedstyret innen 20. mai, som er svarfristen for dette. Rapporten skal behandles av hovedstyret i juni, før den skal til endelig behandling på landsmøtet i Ålesund 1.–3. september.

Svinningen påpeker at menigheten ikke har planer om å trekke seg ut av Baptistsamfunnet dersom anbefalingene blir stående.

– Vi ønsker å være en del av Baptistsamfunnet og mener vi kan bidra positivt der.

Nyvalgt generalsekretær i Baptistforbundet, Bjørn Bjørnø.

Ønsker ikke å kommentere

Generalsekretær i Baptistsamfunnet, Bjørn Bjørnø, er blitt forelagt uttalelsene til Svinningen, men ønsker ikke å kommentere dem i media.

Han ønsker heller ikke å kommentere selve rapporten.

– Nå skal landsmøtet gi sin innstilling og votere over den, så får vi ta utgangspunkt i det.

Rapporten fra det etisk-teologiske fagrådet er en del av en større prosess om «baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022», kalt BID2022. Den ble igangsatt i 2020.

Håper på ro

Pastor i Stavanger baptistmenighet, Magnar Mæland, uttalte til Dagen forrige uke at han er fornøyd med konklusjonen til det etisk-teologiske fagrådet.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har ment at man ikke skal skifte syn. Det tror jeg også gjelder flertallet av baptistene i Norge. Da er det bra at dette er konklusjonen, sa han til avisen.

Videre håper han rapporten kan skape ro rundt spørsmålet i kirkesamfunnet.

– Det er ingen hemmelighet at det er ulike syn, men jeg håper at de som har et annet syn kan respektere at dette er det flertallet mener, og at de føyer seg etter det, sa han.

Vårt Land har vært i kontakt med Ålgård baptistmenighet, som er en av de største baptistmenighetene i Norge, for en kommentar. De ønsker å vente med å uttale seg i media til de har fått behandlet saken internt.Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion