Religion

Frikirken tar grep etter kritikk: – Jeg beklager at de fikk en umulig oppgave

FRIKIRKEN: Synodeformann Jarle Skullerud erkjenner at Frikirken har et dialogproblem: – Vi takler uenighet dårlig.

– Det farlige er ikke at dialogen står under press i Frikirken, men det farlige er om vi slår oss til ro med det, sier Jarle Skullerud til Frikirkens nettmagasin Veien.

Skullerud er synodeleder, og dermed øverste leder, i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken).

Artikkelen kommer etter at det på onsdag ble klart at pastor i Oslo-menigheten Kraftverket, Maria Bjørdal, trakk seg fra et såkalt dialogutvalg i Frikirken, som ble opprettet etter synodemøtet i fjor.

På møtet ble det vedtatt at kirkesamfunnet «fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne». Men man ville at et dialogutvalg skulle jobbe frem en «helhetlig samlivsteologi» og et dialogskrift der man skulle presenterer ulike syn i samlivssaken.

– Fikk en for sprikende utfordring

Bjørdal skrev i et innlegg på Veien at hun ble spurt om å delta i utvalget som representant for mindretallssynet i samlivssaken, men at hun ikke opplevde at det ble «dialogisk meningsbryting» i utvalget, og at det opplevdes nytteløst å være der som en representant for mindretallet.

Maria Bjørdal, pastor i Kraftverket frikirke. promoteringsbilde tatt i forbindelse med podkasten Kulturmisjonen.

Hun uttrykte også at mandatet til utvalget var for sprikende, og at hun tidlig i prosessen sa at dette var for omfattende og at arbeidet burde bli fordelt på to utvalg.

Nå sier Skullerud at synodestyret vil gjøre nettopp dette, og tar tilbake oppdraget til utvalget om å lage et dialogskrift. Dette vil styret selv holde i.

– Dialogutvalget fikk en for sprikende utfordring. De skulle levere både et dialogskrift, og en helhetlig samlivsteologi. De skal i fortsettelsen jobbe med det siste, og en vurdering av saken som et bekjennelsesspørsmål. Jeg beklager at de fikk en umulig oppgave. Jeg vil også uttrykke forståelse for Maria Bjørdals opplevelse av at det ble for krevende å være en del av utvalget, sier Skullerud til Veien.

– Takler uenighet dårlig

I fortsettelsen vil synodestyret invitere inn personer med ulikt teologisk ståsted til å bidra til dialogskriftet som synoden bestilte.

Skullerud sier at Maria Bjørdal er en av dem han gjerne vil lytte til videre i prosessen.

I intervjuet blir Skullerud presentert for et avsnitt i Vårt Lands religionsredaktør, Elise Kruse, sin kommentar om uroen i Frikirken: «Det er paradoksalt at et kirkesamfunn som ble dannet nettopp på grunn av uenighet – og for å gi kirka større frihet – tidvis virker å takle uenighet så dårlig».

Vi taklet uenigheten dårlig da, og vi takler uenigheten like dårlig nå, svarer Skullerud, og sikter til da Frikirken løsrev seg fra statskirken.

Synodelederen mener en kirkesplittelse ikke er løsningen denne gangen, og at det alltid bør være siste utvei. Men han mener at Vårt Land ikke bør være overrasket over at det er vanskelig å være uenige.

– Enhver samling av mennesker som er samlet om viktig mål, kan merke dette. Når det som står på spill, er viktig for mennesker, blir det vanskelig, sier Skullerud.

– Oppleves ikke som om man vil hverandre vel

Han mener dialogkulturen i Frikirken er satt på prøve de siste årene, og at samlivssaken har gjort debatt- og dialogklimaet vanskeligere. Han mener synodestyret må ta ansvar:

– Vi er nødt til å hjelpe kirkesamfunnet og oss selv i større grad, til å snakke sammen om uenighet. Og å snakke om det vi er uenige om.

Han mener trygghet er en nøkkel for å bedre dialogkulturen:

– Trygghet på hva man selv står for og trygghet på fellesskapet: Trygghet på at man vil hverandre vel. Det tror jeg dessverre partene ikke opplever i debatten vår om samlivssaken. Det oppleves ikke at den andre part vil en vel.

– Kvinner mer utsatte for negativ omtale

Anne Mari Schiager Topland. Nestformann i frikirken. I leiligheten på Ammerud i Oslo. 25022022. Foto Alf Simensen

Artikkelen på Veien adresserer også at Skulleruds nestleder, Anne Mari Schiager Topland, trakk seg fra vervet sitt i forrige uke.

Hun gav en todelt begrunnelse til avgjørelsen: Belastningen ved å ha uttalt seg offentlig i samlivssaken, og påkjenningen ved å være en av få kvinner i ledelsen.

Skullerud sier det er utfordrende at man har så få kvinner i sentrale verv i kirken.

– Man skal ikke følge lenge med i kommentarfelt, før man ser en tendens til at kvinner er mer utsatt for negativ omtale etter uttalelser, sier han til Veien, og forteller om en rekke grep de har tatt for å forsøke å få opp andelen kvinner i sentrale verv.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion