Religion

Jehovas vitner om å kutte «unødvendig kontakt»: – Fri til å bruke samvittigheten

EKSKLUSJON: Vårt Land har stilt flere spørsmål til Jehovas vitner om hvordan trossamfunnet forholder seg til tidligere medlemmer.

Informasjonsavdelingen til Jehovas vitner forteller at det enkelte Jehovas vitne er «fri til å bruke sin personlige samvittighet til å avgjøre om de skal begrense eller helt opphøre kontakten» med en person som ikke lenger er et Jehovas vitne.

Det skriver talsmann Fabian Fond i en e-post, hvor han kommenterer flere spørsmål Vårt Land har stilt om praksisen deres.

– Når de treffer slike personlige avgjørelser vil det enkelte Jehovas vitne gjøre sitt beste for å følge prinsippene som finnes i Bibelen, legger han til.

Bibelsk begrunnelse

Han viser blant annet til til Paulus første brev til korinterne i Det nye testamentet hvor Paulus i kapittel fem lister opp flere eksempler på syndige handlinger, blant annet seksuell umoral (Ny verden-oversettelsen av Bibelen, journ.anm.) Paulus sier til mottakerne at de skal slutte å omgås «enhver som kalles bror» og som likevel praktiserer de handlingene apostelen nevner.

Fond påpeker imidlertid at enhver situasjon er forskjellig, og at den enkelte må «treffe sin avgjørelse basert på de bibelske prinsippene som er aktuell i deres tilfelle». Likevel, forteller han, vil noen bibelske forpliktelser alltid bli praktisert.

– For eksempel vil familieforpliktelsene om å ivareta syke foreldre, mindreårige barn, syke barn, eller det å gi nødvendig hjelp i en nødssituasjon, alltid gjelde, også om en person er ekskludert.

De eldste er ikke «politi» for privatlivet til dem i menigheten

—  Fabian Fond, talsmann for Jehovas vitner

Unødvendig kontakt

På spørsmål om hva som skjer hvis et Jehovas vitne har «unødvendig kontakt» over tid med et ekskludert familiemedlem, og om man fremdeles kan være medlem av trossamfunnet hvis man omgås et ekskludert vitne som normalt, svarer Fond at hver situasjon er unik.

– Derfor kan vi ikke på generelt grunnlag kommentere hypotetiske situasjoner.

I Jehovas vitners bok «Vær hyrder for Guds hjord», ofte omtalt som «eldsteboken», skriver trossamfunnet hvordan eldste bør forholde seg til medlemmer som «er kjent for å ha unødvendig samvær med familiemedlemmer som er ekskluderte eller har trukket seg, og som ikke tilhører husstanden.»

I boken står det at de eldste bør «veilede ham og resonnere med ham ut ifra Bibelen».

Videre står det:

«Hvis det er tydelig at en kristen handler i strid med hensikten med eksklusjonsordningen, er han ikke kvalifisert til å få privilegier i menigheten, for det krever at man er et godt eksempel. Det skal ikke nedsettes et domsutvalg med mindre det er snakk om vedvarende åndelig samvær eller åpen kritikk av beslutningen om å ekskludere».

Fond forklarer dette med at det vil forstyrre freden og enheten i menigheten hvis en som tilhører menigheten «skulle insistere på å åpent kritisere den bibelske praksisen med eksklusjon».

– Derfor vil de eldste på en kjærlig måte bruke vers i Bibelen til å veilede og resonnere med en som med vilje bryter med ånden i eksklusjonsordningen, svarer Fabian Fond.

Religiøst domsutvalg

– Kan et vitne i ytterste konsekvens bli ekskludert selv, dersom vedkommende har vedvarende åndelig samvær med et ekskludert vitne og ikke endrer dette etter å ha blitt stilt foran et domsutvalg?

– De eldste i menigheten vil nedsette et religiøst domsutvalg for å avgjøre om en person kan fortsette å være en del av menigheten, kun hvis vedkommende insisterer på å ha et åndelig felleskap med et familiemedlem som er ekskludert eller har trukket seg og som ikke tilhører husstanden, eller som fortsetter med åpent å kritisere avgjørelsen om eksklusjon, til tross for vedvarende og gjentatte forsøk fra de eldste på å hjelpe vedkommende.

– Når Jehovas vitner skiller mellom nødvendig og unødvendig kontakt med ekskluderte, hvordan definerer dere da unødvendig kontakt?

Fond svarer at de eldste i menigheten arbeider for å dekke det åndelige, eller religiøse, behovet i en menighet.

– De er ikke «politi» for privatlivet til dem i menigheten, og de utøver heller ikke noen kontroll over troen til det enkelte Jehovas vitne.Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion