Religion

Skeivt kunstsenter etablert i Sofienberg kirke: – Skal være et samfunnshus

KULTUR: Skeivt kunst- og kultursenter får leie Sofienberg kirke i Oslo. På sikt drømmer menigheten om å bli en mangfoldskatedral.

Onsdag morgen var kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga, blant dem som overrakte en stor nøkkel i glass og krystall til ledelsen i Skeivt kunst- og kultursenter (SKOKS) og Pride Art.

Nøkkelen symboliserer at SKOKS skal ha Sofienberg kirke som tilholdssted i nærmeste fremtid.

Leieavtale ut året

– Senteret har i første omgang leid Sofienberg kirke ut 2023, sier Kjetil Haga.

Det er Kirkelig fellesråd i Oslo som administrerer utleie av Sofienberg kirke, som ikke lenger fungerer som fast menighetskirke. Kirkebygget hører fremdeles til Paulus og Sofienberg menighet, og kan brukes av menigheten.

– Hva er grunnen til at dere bestemte dere for å leie ut kirken til SKOKS?

– Kirkelig fellesråd støtter opprettelsen av et slikt kunst- og kultursenter. Vi hadde lokaler som var tilgjengelige, og de var interesserte i å leie der. Vi har hatt en veldig god dialog med dem, og også med den lokale menigheten.

PLAN: Kirkeverge Kjetil Haga forteller at fellesrådet skal ha en plan for nedstenging av kirker, dersom det blir nødvendig.

Haga vektlegger at Paulus og Sofienberg menighet har hatt en lang tradisjon for å støtte skeive, og at dette initiativet dermed samsvarer godt med det lokale engasjementet i menigheten.

Leder i Oslo bispedømmeråd, Gard Realf Sandaker-Nielsen, ordfører Marianne Borgen, representanter fra Paulus og Sofienberg menighet, og flere kunstnere var også til stede ved overrekkelsen av nøkkelen onsdag.

Skeivt kunst- og kultursenter åpner i Sofienberg kirke i Oslo, 26. april 2023. 

Her: Marius Hofstad, styreleder i SKOKS, tar imot nøkkelen fra kirkeverge Kjetil Haga

Mener Sofienberg kirke har en spesiell betydning

Styreleder i SKOKS, Marius Hofseth sier dette i en pressemelding:

– Nå lander vi endelig. Vi skal bli et levende hus og en trygg møteplass for alle skeive med et bredt mangfold av kunst og kultur i sentrum. Etterhvert skal SKOKS bli et nasjonalt kompetansesenter for hele landet.

Til Vårt Land skriver han i en e-post:

«Sofienberg kirke er en kirke med spesiell betydning for mange skeive, som en av de første kirkene som arrangerte solidaritetsgudstjeneste for skeive på 1990-tallet.»

Sofienberg kirke, Oslo

Vil invitere alle inn

Frederick Nathanael er kunstnerisk leder i det skeive kunstnerkollektivet Pride Art, og er initiativtaker til SKOKS.

Vårt Land har tidligere skrevet om dialogen mellom kollektivet og Kirkelig fellesråd i Oslo.

– SKOKS skal administrere bygget, og så skal alle komme med forslag til hva som skal skje der inne, hva som skal skapes, sier Nathanael.

– Hvem er «alle»?

– Det lurer vi også på. Det skal ikke være et lukket område for en liten gruppe mennesker, men et samfunnshus. Alle som definerer seg som skeive kunstnere eller kulturutøvere på alle nivåer og kunstarter skal ha mulighet til å bidra med innhold, sier han.

Alle som bor i byen, kunstinteresserte fra hele landet, og turister inviteres inn som publikum.

Queer Spirit – Tro og spiritualitet i skeiv kunst med 75 kunstnere fra Pride Art i Kulturkirken Jakob 14-20 februar.

At vi inviteres inn i kirkebygget sier også noe om hvor lang vi har kommet i forsoningsarbeidet mellom kirken og skeive

—  Frederick Nathanael

Nathanael vektlegger at senteret skal være et møtested, og at skeive kunst- og kulturgrupper vil være med på å lage programmet og bestemme hva senteret skal være. I tillegg vil det være et nasjonalt kompetansesenter.

Kunstneren har lett etter lignende sentre rundt omkring i verden, men ikke funnet noen - og definerer derfor utviklingen som pionerarbeid.

Åpnes på ettårsdagen for terrorangrep

På ettårsdagen for terrorangrepet under Pride-festivalen i Oslo i fjor, 25. juni, åpnes dørene til SKOKS og Sofienberg kirke for publikum. Da vises kunstfestivalen «Kampen fortsetter».

– Det skal være lav terskel og høyt under taket, og det passer jo bra i kirken. At vi inviteres inn i kirkebygget sier også noe om hvor lang vi har kommet i forsoningsarbeidet mellom kirken og skeive, og det er stort.

Skeivt kunst- og kultursenter åpner i Sofienberg kirke i Oslo, 26. april 2023. 

Her: Gard Realf Sandaker-Nielsen, leder i Oslo bispedømmeråd

Fikk 500.000 til mulighetsstudie

Samtidig som kirken er blitt utleid til SKOKS, jobber menighetsrådet i Paulus og Sofienberg med en studie om hvilke muligheter som finnes for at Sofienberg kirke kan bli et kultursenter for barn og unge. De har fått 500.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til å gjennomføre arbeidet.

Leder av menighetsrådet, Oddrun Remvik, forteller at studien er i oppstartfasen. Når resultatene kommer, vil rådet se på hvordan kirken kan være til nytte for barn, unge, skeive og andre som trenger et sted å være.

– Det er store levekårsutfordringer i området rundt Sofienberg kirke, og vi mener kirken og kirkerommet kan bli en viktig del av vårt diakonale arbeid. Vi vil at det skal være en mangfoldskatedral.

– Når vi får resultatene av studien må vi se på hvordan vi kan samarbeide med SKOKS om bruken av kirken, og hvordan vi eventuelt kan sameksistere der, sier hun.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion