Religion

Fædrelandsvennen felt i PFU for artikkel om Jehovas vitner

MEDIA: Pressens faglige utvalg (PFU) mener Fædrelandsvennen har brutt god presseskikk i en artikkel om Jehovas vitner.

Onsdag formiddag konkluderte PFU med at Fædrelandsvennen har brutt to punkter i Vær Varsom-plakaten i sin omtale av Jehovas vitner.

Punkt 4.14. handler om samtidig imøtegåelse, mens punkt 3.2. handler om å være kritisk i valg av kilder, samt kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Fellelsen gjelder en artikkel om hvordan Jehovas vitner håndterer personopplysninger, publisert i oktober i fjor.

«Hvorfor og hvordan behandler trossamfunnet detaljerte opplysninger om medlemmers sexliv? Datatilsynet krever svar for å avklare om Jehovas vitner følger loven», het det i ingressen på saken.

Få dager senere fulgte avisen opp artikkelen med en leder om saken.

Klagde inn avisen

Jehovas vitner mener avisen har brutt god presseskikk på fem punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) og klaget saken til PFU.

Blant annet mener de at trossamfunnet burde få forelagt de konkrete anklagene før publisering slik at de fikk mulighet til samtidig imøtegåelse.

Fædrelandsvennen har på sin side påpekt at de forsøkte å få en kommentar fra Jehovas vitner flere ganger. Men på dette punktet ble de felt.

PFU viser til at trossamfunnets uttalelse i saken ble omtalt i sin helhet i den aktuelle nyhetsartikkel, og at Jehovas vitner hadde kjennskap til hva saken i hovedsak skulle dreie seg om. Samtidig mener utvalget at JV ikke ble forelagt de konkrete påstandene som Fædrelandsvennen publiserte da redaksjonen var i kontakt med trossamfunnet.

«For at muligheten til imøtegåelse skal være reell, må den anklagede part kjenne til de konkrete anklagene», heter det i innstillingen.

– Ikke stigmatiserende

Jehovas vitner reagerte også på at Fædrelandsvennen «sammenligner trossamfunnets domsutvalg med ‘sharia-domstoler’. Ifølge klager er aktiviteten i domsutvalgene ‘helt fjern fra det en sharia-domstol gjør’», skriver PFU i sakspapirene.

I klagen skriver Jehovas vitner:

«Et religiøst domsutvalg tar aldri stilling til rettslige spørsmål, treffer ikke noen juridiske avgjørelser og har ingenting med verdslige lover å gjøre. De eldste overlater sivile og strafferettslige saker til myndighetene. Fædrelandsvennen kan følgelig ikke ha foretatt en aktsom faktasjekk av hvordan Jehovas vitners religiøse domsutvalg fungerer.

Det å sammenligne avgjørelsene i Jehovas vitners religiøse domsutvalg, med Shariadomstoler, er både dypt stigmatiserende og gir dessuten et fullstendig villedende bilde av Jehovas vitners identitet og livssyn.»

Fædrelandsvennen har på sin side avvist at det var stigmatiserende å sammenlikne Jehovas vitners interne domstolutvalg med shariadomstoler.

På dette punktet får avisen støtte fra PFU.

«PFU mener det var akseptabelt at domstolutvalgene ble sammenliknet med shariadomstoler. Det skal være rom for spissing i journalistikk», heter det i utvalgets innstilling som ble lest opp under møtet.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion