Religion

Kirkene fikk 100 millioner kroner ekstra i strømutgifter

NY RAPPORT: En fersk undersøkelse viser hvordan strømkrisen har rammet Den norske kirke. – Det er et høyt tall, sier seniorrådgiver Martin Stærk i KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til NRK.

– Mange fikk sjokk i desember og gikk inn i 2023 med en utfordrende situasjon. Det er fremdeles krevende.

Det sier seniorrådgiver i KA, Martin Stærk, til NRK.

Stærk snakker om sjokket kirkelige fellesråd fikk da de så de økte strømregningene i desember. Nå viser en ny undersøkelse fra KA at Den norske kirke hadde 100 millioner kroner i ekstra utgifter i 2022 sammenliknet med 2019. Undersøkelsen, som ble gjennomført blant fellesrådene i januar og februar, viser også at mer én av fem fellesråd har brukt 7,6 millioner kroner i egenkapital (fond) til å betale strømregningene.

I undersøkelsen, som ble gjennomført blant fellesrådene i januar og februar, kommer det fram at tiden framover også kan bli krevende.

Det skriver NRK.

Kan bli aktuelt å stenge kirkebygg

63 fellesråd (43 prosent av respondentene) sier at det kan bli aktuelt å stenge kirkebygg i 2023. Nå håper KA på mer støtte fra regjeringen.

Vårt Land har i flere omganger omtalt engangsstøtten som regjeringen ga kirkene i november i fjor. Støtten ble gitt med formål om å holde kirkene åpne og varme i jula. Men på nyåret var det flere som fikk sjokk av de høye strømregningene. Et mye omtalt tilfelle var sokneprest Espen Gya i Sauda som fikk en regning for desember på hele 133.000 kroner.

– Vi forventer at departementet vurderer saken videre. Vi vil ha en mer direkte form for strømstøtte, sier Stærk til NRK.

Toppe: – Ikke noe nytt per nå

Til NRK sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) at det per dags dato ikke foreligger noen planer om å gi ytterligere pengestøtte til kirkene.

– Departementet og jeg har hatt flere møter med KA og Kirkerådet der høye strømregninger har vært tema. De skal være trygge på at jeg tar spørsmålet på alvor, sier statsråden.

Toppe sa nei til en egen strømstøtteordning til kirkene også i fjor. Da ba hun kirkene henvende seg til kommunene for hjelp til høye strømregninger, og hun gjentar nå på ny at driftsutgiftene til kirkene er et kommunalt ansvar.

---

Undersøkelsen

  • 42 prosent (147 stykk) av fellesråda svarte på undersøkelsen. De representerer eierne av omtrent halvparten av kirkebygga i Norge.
  • 75 prosent svarte at de hadde hatt ekstraordinære strømkostnader i forhold til budsjett for 2022.
  • 32 av fellesråda har brukt egenkapital til å betale strømregninga, til sammen 7,6 millioner kroner.
  • Undersøkelsen viser at det i løpet av 2022 er gjennomført mange ENØK-investeringer (energiøkonomisering), og enda flere er planlagt for 2023.
  • 63 av fellesråda svarer at det kan bli aktuelt å stenge kirkebygg i 2023. 46 fellesråd vurderer nedbemanning eller å ikke ansette ved vakanser. Dette dersom strømprisene blir vedvarende høye.
  • Kilde: KA/NRK.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion