Religion

Fratrer som nestleder etter å ha ytret seg i samlivssaken: – Trodde jeg skulle tåle belastningen

FRIKIRKEN: På synodestyremøtet 20. april innvilget synodestyret Anne Mari Schiager Topland sitt ønske om å fratre som nestleder i synoden til Frikirken.

– Det er en kjensgjerning at påkjenningen ved å ytre seg offentlig i samlivssaken kan være stor. Jeg trodde jeg skulle tåle belastningen, men erkjenner at nå trenger jeg å fratre. Jeg vil fortsette å arbeide for at kirkesamfunnet vårt bedre skal romme skeive, sier Anne Mari Schiager Topland i en pressemelding.

I pressemeldingen opplyses det at synodestyret i Frikirken har innvilget Schiager Toplands ønske om å fratre som nestleder i synoden, en rolle hun har hatt i to perioder fra 2017 til 2021 og fra 2021 og fram til i dag.

– Det er med tungt hjerte at jeg nå ber om å få fratre, et år før inneværende synodeperiode er over, skriver hun.

Les Schiager Toplands begrunnelse lenger nede i saken.

Diskusjon om homofili

Frikirken fastholder at ekteskapet er en ordning for én mann og én kvinne. I forkant av fjorårets synodemøte, altså generalforsamling, ble det fremmet et forslag om en utredning som skulle se på teologiske argumenter for og imot likekjønnet samliv.

Schiager Topland uttalte i forkant at hun ønsket forslaget velkommen, og blant annet fordi hun var «svært urolig for at vi kan ha tatt feil». Dette vakte stor oppmerksomhet i kirkesamfunnet og flere ledere i Frikirken skrev kritiske innlegg om uttalelsene på Frikirkens nettsider.

Forslaget fikk imidlertid ikke gjennomslag. I det alternative vedtaket som ble fattet, fastholdes det at «ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne», og at «Frikirkens syn på ekteskapet allerede er godt utredet».

Synodemøte Frikyrkja Frikirken 2022

– Krevende

Synodeleder Jarle Skullerud uttrykker at han er lei seg for at nestleder opplever at belastningen er blitt for stor til å fortsette i rollen.

– Vi har gått noen runder over tid, for å se på mulige løsninger, men må akseptere at disse ikke har ført frem til et ønske om å fortsette, sier han.

– Jeg har satt stor pris på samarbeidet med Anne Mari, og kommer til å savne det. Samtidig forstår jeg at hun tar det valget hun gjør, selv om jeg hadde ønsket at hun fortsatte, sier han i pressemeldingen.

Begrunnelsen

I pressemeldingen oppgir Schiager Topland følgende begrunnelse for å fratre:

«Bakgrunnen for at jeg ønsker å fratre nå, er todelt.

1. Det var krevende å være en av svært få ordinerte kvinner i lederposisjon i kirkesamfunnet vårt i min første periode, og nå i denne andre perioden er ubalansen mellom kjønnene enda større. Jeg håper at det på presbyterie- og synodemøtene vil arbeides for å få større balanse mellom kjønnene når nye styrer velges for de neste periodene.

2. Disse to periodene har jeg i synodestyret og blant tilsynsmennene stått alene i ønsket om at kirkesamfunnet vårt skal anerkjenne kjærlighet mellom to av samme kjønn selv om vi ikke vier likekjønnede par. Jeg har ønsket at det arbeides med teologien på dette området. Jeg har også ytret bekymring i styret og offentlig for hvordan homofile har det i Frikirken.

Selv om synodeleder Jarle Skullerud ikke støtter meg teologisk i denne saken, har han vist meg tillit og gitt meg rom for å ytre mine meninger innad i Frikirken og utad i media. Det har betydd mye for meg. Jeg opplever at vi har samarbeidet godt.

Det er en kjensgjerning at påkjenningen ved å ytre seg offentlig i samlivssaken kan være stor. Jeg trodde jeg skulle tåle belastningen, men erkjenner at nå trenger jeg å fratre. Jeg vil fortsette å arbeide for at kirkesamfunnet vårt bedre skal romme skeive.»

Vil bedre dialogkultur

Videre står det i pressemeldingen at synodestyret vil fortsette å arbeide for en bedre dialogkultur i kirkesamfunnet.

Skullerud forteller at han er glad for de endringene synodestyret har vedtatt for rutiner for valgkomite og valg ved synodemøter, og forventer at dette vil bidra til større bredde i sammensetning av styrer og råd fremover.

– Synodestyret vil ikke oppnevne ny nestleder for det året som gjenstår av perioden, men konstituerer et nytt arbeidsutvalg bestående av Tone Moseid, Geir Nordkil og Jarle Skullerud, heter det i pressemeldingen fra Frikirkens ledelse.

I pressemeldingen opplyser Frikirkens ledelse at verken Schiager Topland eller Skullerud ønsker å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion