Religion

Klaget på støy fra tidligere Hillsong-menighet – nå har myndighetene konkludert

VEDTAK: Naboer klagde i fjor på musikkstøy fra menigheten Puls i Stavanger. Statsforvalteren har nå fattet endelig vedtak.

– Menighetshuset ligger midt i et boligområde. Hvorfor skal vi akseptere støyen? spør Tom Gyran.

Han er leder for sameiet Trekantkvartalet i Stavanger og er en av de nærmeste naboene til menigheten Puls i Stavanger. Der har basslyden fra gudstjenester, øvelser og samlinger gått flere av dem på nervene, ifølge ham. Lydene er invaderende og bidrar til økt stressnivå for flere av beboerne, har naboene innvendt.

I mars i fjor valgte de derfor å klage på menigheten, som tidligere hadde navnet Hillsong, for forstyrrende støy til Stavanger kommune, men fikk ikke medhold. Det kunne de ikke slå seg til ro med og klagde vedtaket til Statsforvalteren. Nå er konklusjonen klar.

Statsforvalteren opprettholder Stavanger kommune sitt vedtak fra november. I vedtaket fastslo helsesjefen at støyen ikke er helsefarlig. Menigheten ble derfor ikke pålagt noen tiltak for å rette opp i forholdene.

Vedtaket til Statsforvalteren er endelig og kan ikke påklages.

«Ikke helsefarlig»

I 2019 ble det foretatt en støymåling av Puls-byggen. Den er en sentral del av grunnlaget for Statsforvalterens konklusjon.

«Statsforvalteren vurderer at støyrapporten fortsatt er relevant ut fra dagens situasjon. Musikkstøy kan oppleves plagsomt og irriterende. Den aktuelle støyen er kortvarig og innenfor visse tidsrom på dagtid. Dette innebærer en høyere tålegrense for omgivelsene», skriver det statlige organet.

Statsforvalterens vurdering er imidlertid at «støyen ikke er helsefarlig».

«Den vil for eksempel ikke gi hørselsskader. Den oppleves mer som irriterende og plagsom for naboene som for eksempel gjerne vil ha fred på søndag formiddag til å nyte kaffen på terrassen», heter det i vedtaket

Videre påpeker Statsforvalteren at risikoen for støyplager «knyttet til musikk, trafikk, hageredskaper m.m.» er mer sannsynlig når man bor midt i byen «og noe man til en viss grad må tåle innenfor visse grenser».

«Statsforvalteren vurderer at aktuell støy er innenfor denne tålegrensen så sant ikke hyppigheten og lydnivået stiger betraktelig og til alle døgnets tider», heter det i vedtaket som er datert 5. april.

Har klaget til Sivilombudet

Naboene mener på sin side at både kommunen og Statsforvalteren har konkludert på feil grunnlag.

– Vi mener støymålingen ikke kan brukes for å imøtekomme klagen vår, sier Gyran.

– For oss handler det ikke om støy, men om en lavfrekvent lyd som stammer fra trommer og bass. Da kan de ikke henvise til desibelmålinger, sier han.

– Hvordan opplever dere denne lyden?

Det er en veldig personlig opplevelse. Noen opplever den veldig intenst, for eksempel får min kone trykk i brystet og hodepine og må rømme huset når den kommer. Andre er ikke plaget i det hele tatt, sier han.

De har derfor klaget Statsforvalterens vedtak til Sivilombudet. Sivilombudet behandler klager fra dem som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen, for eksempel hvis man mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, skriver de om seg selv.

Klaget også i fjor

Også før jul henvendte naboene seg til Sivilombudet. Den gang klaget de på kommunens vedtak, skrev Vårt Land.

Fordi Sivilombudet primært behandler saker som er endelig avgjort av forvaltningen, har sameiet valgt å klage på Statsforvalterens endelige avgjørelse.

Det har ikke lyktes Vårt Land få en kommentar fra Puls i Stavanger.

---

Puls

  • Kirke med forsamlinger på flere steder i Norge, i Oslo, Drammen, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Stavanger og Ålesund.
  • Endret navn til Puls etter at de norske Hillsong-menighetene trakk seg ut av det internasjonale kirkesamfunnet. Dette skjedde etter avsløringer om at Hillsongs globale hovedpastor, Brian Houston, var anklaget for upassende oppførsel.
  • Er medlem av Pinsebevegelsen, en samling av over 300 selvstendige menigheter landet rundt, som betegner seg som pinsekarismatiske kristne.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion