Religion

Bedehusforsamling har vedtatt at kvinner får være eldste

VEDTAK: For fjerde gang har forsamlingen stemt over om kvinner kan få være eldste i forsamlingen. Det har de nå falt ned på at de får være.

Indremisjonsforsamlingen Fredheim Arena hadde tirsdag kveld sitt årsmøte.

Forsamlingen sendte tirsdag kveld ut en e-post til sine medlemmer om at det ble stemt i positiv favør for at kvinner kan være eldste. Endringen krevde to-tredels flertall, noe de oppnådde med 70 prosent for.

Flere omganger

Tidligere har forsamlingen stemt tre ganger over om forsamlingens eldsteråd skal åpnes for kvinner.

Et eldsteråd har det overordnede læreansvaret i en lokalforsamling, og tar avgjørelser i saker av læremessig karakter. Det er en oppgave som er forbeholdt «egnede menn», ifølge Indremisjonsforbundets (ImF) bibelforståelse.

Likevel har det skjedd noe på grasrot-nivå.

I 2019 åpnet en annen ImF-forsamling for nettopp å la kvinner sitte i eldsteråd.

På Fredheim Arena har forslaget om kvinner i eldsterådet vært oppe til avstemming tre ganger tidligere.

I fjor fikk det for første gang to tredjedels flertall. Men for at vedtaket skulle tre i kraft, måtte det også få et like stort flertall på det påfølgende årsmøtet. Dermed er det alvor når saken nå er avgjort og vedtatt.

Gradvis endring

– Uansett utfall av saken skal vi leve godt med resultatet, sa pastor Andreas Bjørntvedt i forkant av avstemmingen.

Ifølge ham har det skjedd en stille, gradvis endring i forsamlingen og spørsmålet har fått større oppslutning.

Får fortsatt være medlem i ImF

Indremisjonsforbundet sentralt kom med en undervisningsserie om spørsmålet for et par år siden. Der holdt de fast på læren om at eldsterådet skal bestå av «egnede menn», men at spørsmålet om kvinners tjeneste ikke lenger er å anse som et teologisk lærespørsmål.

Forsamlinger som konkluderer annerledes enn ImF sentralt får også forbli i organisasjonen.

---

Fredheim Arena

  • En bedehusforsamling i Sandnes i Rogaland som er tilsluttet Indremisjonsforbundet
  • Ble opprettet i 1943. Flyttet inn i et nytt inn i et nytt konferansesenter i knutepunktet mellom Sandnes, Sola, Klepp og Stavanger i 2005
  • Består av om lag 350 voksne medlemmer og driver et stort arbeid blant barn, ungdom og voksne
  • Etablerte Awana som første norskspråklig menighet i 2016

Kilde: Fredheim Arena

---

Les mer om mer disse temaene:

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion