Religion

Skal undersøke transaksjoner etter Q42-konkurs

Q42: Kristiansand Kongressenter har mottatt krav for 15,4 millioner kroner fra seks kreditorer etter konkursen. Nå skal de siste transaksjonene med morselskapet Filadelfia Kristiansand AS undersøkes.

I midten av februar meldte Kristiansand Kongressenter AS oppbud. Selskapet hadde driftet prestisjebygget Q42 som et underselskap av Filadelfia Kristiansand, men kunne ikke lenger betjene egen gjeld.

Vårt Land har nå fått den foreløpige innberetningen fra konkursboet, som ble behandlet i Agder tingrett, Kristiansand, forrige onsdag. Fædrelandsvennen omtalte saken først.

I den foreløpige innberetningen går det frem at seks kreditorer har meldt inn krav på til sammen 15,4 millioner kroner.

De største kravene er innmeldt av Filadelfia Kristiansand AS og Krikon Eiendom AS, henholdsvis mor- og søsterselskap med krav på 3,9 millioner kroner og 9,4 millioner kroner.

Det største eksterne kravet er fra Spareskillingsbanken, og er på 2 millioner kroner. Lånet fra banken ble gitt under koronapandemien, og er omfattet av lånegarantiordningen for næringslivet, som dekker 90 prosent av lånebeløpet.

Det vil si at dersom bostyrer ikke finner verdier i boet, kan staten måtte ta en regning på 1,8 millioner kroner.

I tillegg er det tre mindre krav i boet, blant annet fra Skatteetaten. Sistnevnte vil imidlertid få innfridd kravet ettersom boet også har merverdiavgift til gode fra det offentlige, pålydende rett under 300.000 kroner.

Skal undersøke transaksjoner

Foruten mva-posten har ikke bostyrer funnet verdier i selskapet. Ifølge den foreløpige innberetningen vil bostyrer se på transaksjonene som er gjort før konkursen, og vurdere om noen av disse kan være omstøtelige slik at det kommer verdier tilbake i boet.

Innberetningen nevner at pengene som sto på driftskonto, ble overført til Krikon Eiendom for å dekke fakturaer mot slutten av 2022. Kristiansand Kongressenter AS har også solgt driftsmidler til Krikon AS og Q42 Næring AS, hvor transaksjonen ble motregnet mot gjeld til de sistnevnte heller enn å gi penger i kassa til det nå konkursrammede selskapet.

«Styret i Kristiansand Kongressenter AS fremholder at transaksjoner med nærstående selskaper er gjort med aksept fra selskapets langsiktige kreditorer», heter det i innberetningen.

Selskapet, hvor tidligere hovedpastor i Filadelfia Kristiansand Wiggo Skagestad var styreleder, har også forklart at de prioriterte å betale eksterne regninger før konkursen.

Videre opplyser selskapet at driften gikk i pluss hvis man ser bort fra leien Kristiansand Kongressenter AS betalte til søsterselskapet Krikon AS.

«Det må sees nærmere på disse spørsmålene under den videre bobehandling», skriver bostyrer Bjørn Hübert Senum i innberetningen. Også det reelle tidspunktet for konkursen skal vurderes.

---

Filadelfia Kristiansand og Q42

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret har drevet utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

---

Virksomhetsoverdragelse til ny eier

Før konkursen ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse til Madhuset AS, som skal drifte videre på vegne av de nye eierne i Elvegata Eiendom AS. Det konkursrammede selskapets ansatte fulgte med i overdragelsen.

Det nydannede eierselskapet har kjøpt Filadelfia Kristiansands storstue Q42 for i overkant av 100 millioner kroner. Menigheten blir nå leietakere i bygget som hadde en prislapp på 600 millioner da det ble reist i 2016. Bygget rommer også flere næringsseksjoner og flere titalls leiligheter som er solgt tidligere.

Investorene i det nye eierselskapet består av Einar Rasmussen, BRG AS, SG Armaturen AS, Kristen Mediaallianse AS, L-G Eiendom AS og Q42 Næring AS. Største investor er Einar Rasmussen med 46,7 prosent eierandel.

Endringslogg 18. april kl. 10:05: Det er lagt til en setning om at bygget også rommer næringsseksjoner og leiligheter som er solgt.

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion