Religion

Første norske muslim til å fullføre en doktorgrad om islamsk feministteologi

DOKTORGRAD: Amina Siječić Selimović har forsvart doktorgradsavhandlingen om islamsk feministteologi ved Universitetet i Oslo. Med det blir hun den første norske muslimen til å fullføre en doktorgrad om dette temaet.

Amina Siječić Selimović skriver historie med doktorgradsavhandlingen Am I One of the People? Hun blir med det den første norske muslimen til å fullføre en doktorgrad om islamsk feministteologi.

– Det er fint å være den første, men jeg håper ikke jeg blir den eneste, sier Selimović.

Nå mener hun det er viktig å utvikle feltet videre.

– Det er absolutt et behov, sier hun, og legger til:

– Da er det viktig at vi får flere midler til denne type forskning i norsk kontekst, slik at vi kan utvikle en kontekstuell teologi i Norge, av og for muslimer.

Fant et mangfold av meninger

Selimović har i avhandlingen sin undersøkt kvinner i Bosnia sin plass i moskeer, deres adgang til autoritetsposisjoner og deres mulighet til å bli imamer.

– Jeg har sett på hvordan kvinnelige teologer og det religiøse lederskapet stiller seg til disse spørsmålene.

Hun fant et mangfold av ståsteder, men at alle var åpne for at kvinner kan være religiøse autoriteter, men at de var mer tilbakeholdne når det gjaldt kvinner i imamrollen.

Jeg observerte situasjonen i Norge og mente det var på tide med en organisasjon som satt likestilling i islam i fokus

—  Amina Siječić Selimović

Selimović vet ennå ikke hvordan avhandlingen vil mottas, etter som hun forsvarte den for kun én uke siden, men hun har allerede fått tilbakemeldinger fra interesserte på Balkan om den kan oversettes til bosnisk.

– Hvordan føles det å være ferdig?

– Det føles helt fantastisk. Selve dagen var en utrolig fin opplevelse, og det er ikke ofte jeg har anledning til å snakke teologi med individer som forstår hvor jeg kommer fra og som virkelig kan stoffet, sier Selimović.

Hun mener det ikke er nok møtepunkter hvor en kan snakke islamsk teologi i Norge i dag.

– Det var også fint å få godkjenningsstempelet fra forskerne som er fremst på dette feltet.

Vil skape et trosfellesskap

Selimović startet på avhandlingen i 2014, og noen år inn i forskningen opprettet hun organisasjonen Hikmah-huset, som hun nå er styreleder for.

– Jeg observerte situasjonen i Norge og mente det var på tide med en organisasjon som satt likestilling i islam i fokus, sier Selimović.

Hikmah-huset jobber for nettopp kunnskapsspredning om islam og likestilling i islam.

– Hvordan skal du bruke doktorgradsavhandlingen i arbeidet dere gjør i Hikmah-huset?

– Den er faktisk direkte forbundet med avhandlingen min. Forskningen min er praktisk teologi, og jeg håper jeg kan bidra med løsninger på hvordan for eksempel imam-tittelen i stillinger som sykehusimam ekskluderer kvinner, til tross for at de har utdanning innenfor samtaletjeneste og teologi, sier hun.

Selimović ønsker at organisasjonen på sikt skal bli et trosfellesskap, og at de kan starte et ressurssenter som tilbyr sjelesorg og kunnskapsdeling.

Foreløpig drives organisasjonen frivillig, men tidligere i år besøkte Selimović, sammen med prosjektleder for organisasjonen, Rania Al-Nahi, kultur- og likestillingsdepartementet for å finne ut hvordan de kunne søke midler for å jobbe videre med prosjektet.

Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion