Religion

Konflikt-innlegg ble likevel ikke drøftet i Stavanger bispedømmeråd: – Unaturlig

STAVANGER: Konflikten mellom to medlemmer i Stavanger bispedømmeråd ble ikke tatt opp på rådsmøtet i mars, selv om det var varslet fra begge parter. – Det er unaturlig om vi ikke i det minste snakker om saken, sier Therese Egebakken, som fortsatt vil ha saken opp.

Konflikten mellom to medlemmer i Stavanger bispedømmeråd startet 23. februar med et innlegg hvor nestleder Thor Magne Seland fra Åpen folkekirke kopierte en tekst bispedømmerådskollega Therese Egebakken hadde lagt ut om rasisme.

Teksten til Egebakken handlet om å ta avstand fra hverdagsrasisme, og hadde en oppfordring om å slette Facebook-venner som gikk over streken. I Selands versjon var teksten skrevet om til å handle om homofobi.

Det reagerte Egebakken skarpt på.

– Jeg mener at Seland indirekte kaller meg homofob her, sa hun til Vårt Land.

Egebakken er leder i Frimodig kirke ung, og tilhører fløyen i Den norske kirke som mener at ekteskapet kun er mellom mann og kvinne. Seland er åpent homofil i et likekjønnet ekteskap.

Da konflikten oppsto, varslet Seland at han kom til å orientere om dette på neste rådsmøte. Egebakken ba Seland om å enten beklage eller trekke seg fra vervet sitt, noe Seland avviste.

Tok ikke opp saken likevel

Første rådsmøte etter konflikten var torsdag 30. mars, men rådsleder Liv Heidrun Heskestad opplyser at saken likevel ikke ble tatt opp.

Bilder KM 2021- Liv Heidrun Skaar Heskestad

«De uenighetene som har vært er nok ikke lagt bort, men de var ikke del av dette møtet. Vi kommer til å fortsette å være et uenighetsfellesskap og sammen prøve å finne gode måter å håndtere det på», skriver hun i en sms til Vårt Land.

Selv ga hun i en kommentar på Facebook uttrykk for at Selands innlegg ikke var greit.

Heskestad beskriver møtet som godt, og opplyser at både Seland og Egebakken var til stede. Hun opplyser videre at det var enighet om at saken ikke skulle opp.

Seland utdyper at det var enighet i arbeidsutvalget (AU) om at det ikke var behov for å sette saken på dagsorden. AU består av stiftsdirektør, rådsleder, nestleder og biskopen, og forbereder rådsmøtene. Selv kjente Seland seg ferdig med saken.

– Jeg hadde sagt hva jeg mente, og syntes at det talte for seg selv. Jeg følte ikke at jeg har sagt eller gjort noe som krever oppfølging, sier han til Vårt Land.

Egebakken: – Unaturlig å ikke snakke om det

Til Vårt Land sier Egebakken at hun ikke var enig i at saken ikke skulle opp. Hun ønsker fortsatt en diskusjon i rådet.

– Alle i rådet er klar over hva som har skjedd i media, og jeg synes det er viktig at vi tar en runde på det i fellesskap, sier hun.

– Grunnen til at jeg ikke tok det opp nå, var at jeg rett og slett ikke hadde overskudd. Men jeg mener det er unaturlig om vi ikke i det minste snakker om saken.

Egebakken forteller at hun ikke har snakket med Seland direkte i etterkant av konflikten, annet enn at de møttes for å debattere saken på lokalradio. Nå håper hun at saken kan diskuteres på neste rådsmøte i slutten av juni.

– I februar ba du Seland om å beklage eller trekke seg. Står du fortsatt for det?

– Ja, men jeg har skjønt at det er vanskelig å trekke seg fra et nestlederverv. Jeg regner med det ikke er aktuelt, men jeg skulle ønske at han beklaget.

– Seland ga uttrykk for at han syntes han hadde tålt mye fra din side. Har du noe å ta selvkritikk for?

– Nei, jeg mener at det jeg har sagt, ikke har vært ufint. Det er alltid viktig for meg å omtale ting med respekt. Men vi er grunnleggende uenige, så det er naturlig at folk reagerer på det jeg sier.

Seland: – En lissepasning

– Så forskjellig kan våre oppfatninger være. Men dette har jeg svart på før: Jeg kommer ikke til å trekke meg eller beklage, kontrer Seland.

Han understreker at det er viktig for ham å skille sak og person, og at medlemmene i rådet skal snakke pent både om og med hverandre.

Det var en bredere bakgrunn for innlegget, forklarer han, nemlig spørsmålet om det fortsatt skal være adgang til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i kirken.

– Der er vi uenige og det er greit. Men jeg må få lov til å sette ord på hvordan dette oppleves og hva jeg faktisk mener med likebehandling.

Seland forteller at han lette etter en måte å formidle hvordan debatten oppleves for dem det handler om, og kaller Egebakkens Facebook-innlegg en lissepasning i så måte. Den beskrev noe av det han selv kjenner på som åpent homofil i kirken:

– Egebakkens innlegg handlet om å fjerne Facebook-venner som ytrer seg rasistisk. Du skrev at du hadde fjernet henne som venn, men sier at du ikke har kalt henne homofob. Hvordan henger det sammen?

– Jeg fjernet henne som venn fordi det var en type kommentarer som jeg ikke hadde lyst å få i min feed lenger. Jeg har ikke kalt henne homofob. Vi har snakket mye om det, og jeg vet at hun skiller sak og person hun også, sier Seland.

Seland sier at han opplever Egebakken som ryddig i de fleste diskusjoner i rådet. Samtidig legger han ikke skjul på at debatten om forskjellsbehandling av homofile prester ved ansettelser, har vært en belastning.

Det skal være rom for det konservative synet i kirken, mener Seland, men så snart det brukes til å utelukke homofile i en ansettelsesprosess, synes han at man tråkker over en grense når det gjelder det vedtatte rommet for to syn. Da stenger man i praksis for det liberale synet, mener han.

Les mer om mer disse temaene:

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion