Religion

Metodistkirken i endring: Dette er saken

VEIEN VIDERE: United Methodist Church beveger seg mot splittelse. Den kan formaliseres tidligst i 2025.

Metodistkirken i Norge har i lengre tid ønsket at det skal bli mulig å vie to av samme kjønn til ektepar. Kirken ønsker også å ordinere homofile og lesbiske prester.

Dette vedtok den norske Årskonferansen i 2019. Vedtaket kommer etter mange års diskusjon innad i United Methodist Church (UMC), kirkesamfunnet hvor den norske Metodistkirken er medlem.

---

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Flere lands årskonferanser ønsker samme endring som den norske. Noen årskonferanser fra mer konservative land vil i stedet trekke seg ut av UMC, og har tatt initiativ for å starte denne prosessen.

– Reglene for å trekke seg ut er strenge, så dette er en hodepine i seg selv, sier Hilde Marie Øgreid Movafagh, som er rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar.

– Det var to mål med konferansen

Nylig var metodistkirker i Nord-Europa og Eurasia samlet til en ekstraordinær sentralkonferanse.

I forkant av konferansen hadde en gruppe arbeidet med et forslag til vedtak for å hjelpe metodistkirker på begge sider av konflikten.

– Sidene har blitt mer og mer steile, sier Movafagh.

Ifølge rektoren var det to mål med den ekstraordinære Sentralkonferansen:

  1. Gjøre det enklere for de årskonferansene som ønsket å trekke seg ut,
  2. Flytte fullmakt fra Sentralkonferansen til Årskonferansen når det gjelder avgjørelser omkring ordinasjon og vigselsliturgi.

Dette forslaget hadde alle parter jobbet med i lengre tid, forteller Movafagh.

Vi tenkte at vi kanskje måtte forlate UMC, men nå går altså de konservative i stedet

—  Hilde Marie Øgreid Movafagh
På årskonferansen i 2019 vedtok Metodistkirken i Norge at trossamfunnet skulle starte en prosess på en vei mot et inkluderende syn på menneskelig seksualitet. Hovedstyrets leder Audun Westad mener beklagelsen nå er et naturlig steg i denne prosessen.

Estland endret forslag i siste liten

Da forslaget til vedtak kom på bordet i Sentralkonferansen, foreslo likevel en delegat fra Estland å stryke den delen som handlet om flytting av fullmakt.

Det endte med at vedtaket ble godkjent med endring: Det ble enklere for de som ville trekke seg ut, med tanke på overføring av bygninger og andre praktiske løsninger - men fullmakten til å endre ordinasjons- og vigselspraksis ble liggende hos Sentralkonferansen.

– Det er dette som gjør så vondt. Det vi var enige om, og hadde jobbet gjennom, og bare formelt skulle godkjenne - det ble endret fundamentalt i siste liten. Det er derfor vi i Norge reagerer så sterkt, sier Movafagh.

Kan trekke seg tidligst i 2025

Når en årskonferanse vil trekke seg ut av UMC, må dette gjøres i flere omganger. Det må vedtas på to sentralkonferanser etter hverandre, og også godkjennes på Generalkonferansen.

Neste generalkonferanse er i 2024, og året etter er det sentralkonferanse. Årskonferansene som ønsker å forlate UMC kan derfor først gjøre det i 2025.

Om to år kan altså samlingen av metodistkirker i UMC se ganske annerledes ut.

I 2019 strevde den norske Årskonferansen med hvordan de rent formelt skulle gå i det Movafagh kaller en mer inkluderende retning.

– Vi tenkte da at vi kanskje måtte forlate UMC, men nå går altså de konservative i stedet. Nå venter vi på det.

Hun bekrefter at prosessen er krevende, også relasjonelt.

Flere av årskonferansene som forlater UMC skal, ifølge Movafagh, ønske å melde seg inn i det nylig opprettede, og mer konservative, Global Methodist Church.

Biskop: – Vi skal tillate likekjønnet ekteskap

På Norges Kristne Råds generalforsamling meldte biskop i Metodistkirken i Norden, Christian Alsted, at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap, skrev Vårt Land onsdag.

Han sa også at kirken i fremtiden vil ha homofile pastorer.

– Jeg vet ikke nøyaktig når dette vil skje, hvor mange steder eller hvor ofte. Men det er ingen tvil om at det vil skje, sa Alsted onsdag.


Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion