Religion

Human-Etisk Forbund er størst i hovedstaden

KONFIRMASJON: Human-Etisk Forbund har tatt igjen Den norske kirke i hovedstaden. – Vi forventer et enda høyere tall i 2023, sier Trond Enger.

For første gang var antallet 15-åringer som konfirmerte seg humanistisk, høyere enn dem som konfirmerte seg i Den norske kirke i Oslo by.

– Vi er glade for at ungdommene opplever våre kurs som relevante og seremoniene som høytidelige, sier Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund (Hef).

I alt 1.753 15-åringer konfirmerte seg humanistisk i Oslo by i 2022 – noe som ifølge generalsekretæren tilsvarer 27 prosent av hovedstadens ungdommer i den aldersgruppa. Det var avisa VårtOslo som først omtalte saken.

Vårt Land skrev i fjor at Hef opplevde påmeldingsrekord på landsbasis. Enger trekker frem en generell tendens der flere vender seg mot et humanistisk livssyn.

– Tidligere var Human-Etisk Forbund mer et alternativ for noen få – nå er vi sammen med kirken det vanlige tilbudet. Når vi har blitt et så allment tilbud, stiller det krav til kvalitet og tilgjengelighet. Det er mer utfordrende for oss som er en liten organisasjon sammenlignet med Den norske kirke.

Og for Enger og Hef er det viktig at alle som ønsker en humanistisk seremoni som markerer overgangen fra barn til voksen, skal få det.

– Vi forventer et enda høyere tall i 2023. Alle våre indikasjoner viser at tilbudet vil fortsette å vokse i årene fremover, også i resten av landet

Avviser trussel

Petter Rønneberg er seniorrådgiver for trosopplæring i Oslo bispedømme – som inkluderer Oslo, Asker og Bærum. Han tar det humanistiske overtaket med knusende ro.

– Vi opplever ikke noe trussel fra dem. Det er plass til alle, og vi har samspilt godt med dem før. I den tiden vi sendte ut brosjyrer nasjonalt, samkjørte vi det med HEF. Det er egentlig litt trist at det er slutt på det, sier han.

Antall konfirmerte i Oslo by i 2022 var 1.549, viser tall fra SSB. Det er første gang kirkelig konfirmasjon er lavere enn humanistisk i hovedstaden.

I fjor var også første gang at under halvparten av alle norske 15-åringer ble konfirmert i DNK.

Jeg tenker ungdommer er flinkere enn noen gang til å forstå seg selv

—  Jorunn Strand Askeland, kommunikasjonssjef i Oslo bispedømme

– Vi slår ikke hjul

Til tross for synkende tall, bemerker Jorunn Strand Askeland, kommunikasjonssjef i Oslo bispedømme, at tallene kan leses på flere måter. Den norske kirke er nemlig mer opptatt av å måle «konfirmerte blant døpte» enn «konfirmerte blant fødte».

I Oslo bispedømme var det 3021 som konfirmerte seg i Den norske kirke. Andelen døpte som konfirmerer seg har vært stabilt på 70 prosent de siste årene (bortsett fra 67 prosent i 2020), men i fjor var andelen 71 prosent. Og hvis alle som er påmeldt hittil i 2023 gjennomfører, vil andelen være 73 prosent for 2023.

– Det vitner om en reell endring. Vi slår ikke hjul og tenker at det er en supertrend, men det er noe positivt midt i alle de negative tallene, sier hun, og bemerker at de hadde ventet seg en nedgang etter pandemien.

Mens en del menigheter går ned i antall, finnes det også dem som opplever nominell fremgang. Askeland vil vokte seg for å forklare trenden, men tror krig og klimakrise gjør at «alvoret kommer raskere på».

– Det å konfirmere seg kan kanskje være et fint startpunkt for å orientere seg i livet? Vi får ofte tilbakemeldinger om at konfirmasjonstiden gir rom og retning for livet videre, forteller hun.

– Jeg tenker at ungdommer er flinkere enn noen gang til å forstå seg selv.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion