Religion

Hun skal forebygge overgrep i Den katolske kirke

NYANSETTELSE: Karolina Bogoczová er ansatt i Den katolske kirke i Norge for å forebygge seksuelle overgrep.

For to uker siden skrev Vårt Land at det var tre søkere på stillingen som rådgiver med spesielt ansvar for å «forebygge seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og sårbare voksne» i Den katolske kirken i Norge. Nå er det klart at søster Karolina Bogoczová har fått stillingen.

Bogoczová er ansatt blant annet på bakgrunn av god kunnskap om katolsk kirkeliv, relevant utdanning og et «troverdig engasjement for et krevende og viktig tema, sier Anne-Mette Ringdal til katolsk.no sier kansler i Oslo katolske bispedømme,

Bogoczová er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i klinisk helsevitenskap.

– Vi må ta innover oss at det faktisk skjer

– Forebygging av seksuelle overgrep må tas på alvor; vi må ta innover oss at det faktisk skjer og at barn og unge rammes. Derfor må innsatsen videreføres, sier Bogoczová til katolsk.no om motivasjonen for å søke om stillingen.

sr. Karolina Bogoczová CSSE er ansatt som ny forebyggingsrådgiver i Den katolske kirke i Norge.

Hun forteller at hun selv har opplevd vanskelige situasjoner i kirken, og vet hvor vondt det kan være for dem som rammes.

Bogoczová overtar arbeidet som har vært drevet av Ewa Bivand siden april 2021, da hun ble midlertidig ansatt som prosjektleder med fokus på forebygging av seksuelle overgrep. Bivand gir seg 31. mars i år, og i den forbindelse har kirken valgt å opprette denne nye, fast stillingen.

– Ewa Bivand har lagt ned en stor innsats, men vi kan alltid bli bedre. Det kommer nye instruksjoner fra Vatikanet samt nye norske lover og regler. Da må vi oppdatere vårt undervisningsmateriale og kanskje måten vi arbeider på, sier den nyansatte rådgiveren.

Hun sier man skal jobbe med hele kirkens kultur og bevissthet, og at dette er et arbeid som må skje over tid.

Bogoczová ble født i 1982 i Havíàov, Tsjekkia, og kom som volontør til St. Elisabethsøstrene på Nordstrand i Oslo i 2002.

---

Forebygging mot overgrep

  • I januar 2020 satte biskop Bernt I. Eidsvig ned en arbeidsgruppe for forebygging av seksuelle overgrep. Den bestod av jurist Rønnaug Aaberg Andresen, pastor Erik Ruud, søster Ingeborg-Marie OP, tidligere NUK-leder Brion Lance Caguiat og psykolog Huan Nguyen.
  • De anbefalte blant annet at kirken skulle intensivere og profesjonalisere skolering av prester, ansatte og frivillige i forebygging av overgrep. Denne oppgaven har Ewa Bivand hittil utført i en prosjektstilling.
  • Bivand har turnert det ganske land med kursopplegg for prester og legfolk. Prosjektstilling tar slutt 31. mars i 2023.
  • Kirken har opprettet en fast rådgiverstilling til å videreføre arbeidet til Bivand. Det er denne stillingen Karolina Bogoczová nå trer inn i.

Kilde: Katolsk.no

---

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion