Religion

Drastisk nedgang i besøkende til gudstjenester

DEN NORSKE KIRKE: Nye tall fra SSB viser en nedgang på over én million deltakere i gudstjenester fra før pandemien.

Onsdag morgen kom nye Kostra-tall fra SSB, som viser nordmenns kirkevaner i 2022. Pilene peker oppover sammenlignet med fjoråret. Naturlig nok - da 2021 var preget av korona, restriksjoner og halvåpne kirker, for andre år på rad. Men sammenlignet med «normal-året» 2019 ser det ikke fullt så positivt ut for Den norske kirke:

  • I fjor var det litt under 4,2 millioner kirkegåere. Det tilsvarer en nedgang på over en million færre besøk på gudstjenester, sammenlignet med år 2019. I 2019 var det over 5,2 millioner gudstjeneste-besøk.
  • Over 413 000 færre takket ja til brød og vin i 2022, sammenlignet med 2019. Da ble det delt ut nattverd 1,3 millioner ganger. I fjor ble det delt ut nattverd under 900 000 ganger.

– Bekymringsfulle tall

– Dette er jo virkelig både tankevekkende og bekymringsfulle tall, sier leder for Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum til Vårt Land.

Men hun peker samtidig på at det ikke bare er Den norske kirken som opplever nedgangstider etter pandemien.

– Dette er en trend vi ser i hele samfunnet: Man sliter på mange arenaer med å komme opp på nivå med antall besøkende som før pandemien. Vi skal være varsomme med å si at dette bare skyldes pandemien, men det er definitivt en faktor.

Kristin Gunleiksrud Raaum.

Raaum forteller at kirken tar tallene til etterretning.

– Vi som kirke må stille spørsmål til hvordan vi skal forholde oss til dette. Vi må gå i gang med å diskutere om det er noe vi kan gjøre annerledes for å nå ut til flere.

Kostra-tallene viser også at det for første gang var under halvparten av alle 15-åringer som konfirmerte seg i kirken i 2022. Raaum mener at dette kan ha sammenheng med samfunnsendringer.

– Her har mye i samfunnet endret seg, og den kirkelige konfirmasjonen har blitt mindre selvfølgelig for mange. Vi må få en forståelse for samfunnsutviklingen og analysere tallene for å finne ut hvor veien videre går.

Vi som kirke må stille spørsmål til hvordan vi skal forholde oss til dette. Vi må gå i gang med å diskutere om det er noe vi kan gjøre annerledes for å nå ut til flere

—  Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum

---

Nordmenns kirkevaner

  • I 2022 ble 27 972 barn døpt. Dåpstallene har ligget nokså stabilt på rundt 27 000 døpte barn årlig siden 2019.
  • I fjor ble 32 496 ungdom konfirmert kirkelig. I 2019 ble 34 513 unge konfirmert.
  • Den norske kirke registrerte 5 249 069 deltagere på gudstjenester i 2019. I fjor var tallet nede på 4 189 431.
  • I fjor ble det delt ut nattverd 897 292 ganger, mot over 1,3 millioner ganger i 2019.
  • Medlemstallet har gått fra 3 679 850 i 2019 til 3 496 439 i fjor.
  • Kostra er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Kostra-tall fra SSB

---

Færre kirkegjengere etter pandemien globalt

Nedgangen i folk som går i kirken har vært en tendens over lengre tid, og er ikke uventet. Tilbake i 2016 ga Kirkerådet en risikovurdering for Den norske kirke, som viste en negativ utvikling i gudstjenestelivet. Dette ble kategorisert som en av de største truslene mot DNK.

– Dette går til sentrum i det som er vår kirkelige utfordring. Situasjonen er ytterst alvorlig, her kreves det strategier og handling for å minimere risikoen, sa Paul Erik Wirgenes daværende direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling til Vårt Land.

Men det er ikke bare i Den norske kirke tallene peker nedover. Også Svenska kyrkan opplever en større nedgang i antall besøkende. Det er 40 prosent færre i svenske kirker nå enn før pandemien. Også flere amerikanere har slutta å gå i kirka etter pandemien.

3,5 millioner nordmenn er medlem i kirken, som utgjør 64 % av befolkningen, ifølge Den norske kirke.

Les mer om mer disse temaene:

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion