Religion

Flere døpes og vies i Den norske kirke i 2022

DEN NORSKE KIRKE: Nye tall fra SSB viser en markant økning av antall døpte og antall vigsler i Den norske kirke i 2022, sammenlignet med året før – som var preget av pandemi-restriksjoner.

I 2022 ble det døpt 898 flere barn i Den norske kirke enn året før, ifølge de nye tallene fra SSB som ble publisert onsdag morgen.

Dåpstallene har ligget nokså stabilt på rundt 27 000 døpte barn årlig, siden 2019.

– Dåpen har stor betydning

– Når så mange foreldre velger å døpe 1–3-åringer viser det at dåpen har stor betydning. Dåp er tradisjon for mange, men det handler også om å sette livet inn i en større sammenheng, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding fra Den norske kirke.

Det har også vært en økning i antall kirkelige vigsler i 2022 – og ikke bare sammenlignet med fjoråret preget av pandemi. Sammenlignet med 2019 var det over 1000 flere par som giftet seg i Den norske kirke. Men Gunleiksrud Raaum mener de må ha is i magen.

– Her må vi se tall over tid. Mange utsatte å gifte seg og døpe barna sine under pandemien, så vi må tolke tallene med varsomhet. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i årene som kommer, sier hun til Vårt Land.

Kristin Gunleiksrud Raaum.

Over én million færre i gudstjenester enn i 2019

Det er også en betydelig økning i antall deltakere i gudstjenester, med over 4,1 millioner besøkende i 2022, sammenliknet med 2,8 millioner besøkende året før. I tillegg er det nesten en dobling av antall deltakere i nattverd.

Vel å merke var store deler av 2021 preget av koronapandemien, da smittevernsrestriksjoner hindret mange i å delta på gudstjenester og nattverd.

Mer sammenlignbare tall er fra 2019. De viser en nedgang på over én million deltakere i gudstjenester, og en nedgang på over 400 000 deltakere i nattverd fra før og etter pandemien.

Den norske kirke har opplevd en nedgang med over 26 000 færre medlemmer i 2022 enn i fjor.

Over 20.000 flere har meldt seg inn i trossamfunn utenfor Den norske kirke.

---

Nordmenns kirkevaner

  • I 2022 ble 27 972 barn døpt. Dåpstallene har ligget nokså stabilt på rundt 27 000 døpte barn årlig siden 2019.
  • I fjor ble 32 496 ungdom konfirmert kirkelig. I 2019 ble 34 513 unge konfirmert.
  • Den norske kirke registrerte 5 249 069 deltagere på gudstjenester i 2019. I fjor var tallet nede på 4 189 431.
  • I fjor ble det delt ut nattverd 897 292 ganger, mot over 1,3 millioner ganger i 2019.
  • Medlemstallet har gått fra 3 679 850 i 2019 til 3 496 439 i fjor.
  • Kostra er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Kostra-tall fra SSB

---

Færre kirkegåere etter pandemien globalt

Nedgangen har vært en tendens over lengre tid, og er ikke uventet. Tilbake i 2016 ga Kirkerådet en risikovurdering for Den norske kirke, som viste en negativ utvikling i gudstjenestelivet. Dette ble kategorisert som en av de største truslene mot DNK.

– Dette går til sentrum i det som er vår kirkelige utfordring. Situasjonen er ytterst alvorlig, her kreves det strategier og handling for å minimere risikoen, sa Paul Erik Wirgenes daværende direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling til Vårt Land.

Det ble lagt fram flere tiltak for å nå målet om å få «gudstjenestelivet til å blomstre», men Gunleiksrud Raaum mener det er vanskelig å se effekten av dem på grunn av pandemien.

– Det er vanskelig å svare på hvordan tiltakene har påvirket gudstjenestelivet, siden pandemien kom bare noen år etter de ble iverksatt. Da pandemien kom måtte vi kaste oss rundt og være kirke på andre måter, og nå finner vi tilbake til hvordan det var før.

Men det er ikke bare i Den norske kirke tallene peker nedover. Også Svenska kyrkan opplever en større nedgang i antall besøkende. Det er 40 prosent færre i svenske kirker nå enn før pandemien. Også flere amerikanere har slutta å gå i kirka etter pandemien.

Saken oppdateres.

Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion