Religion

Misjonssambandet: Hver tolvte bibelskoleelev har opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer

NY UNDERSØKELSE: 8,6 prosent svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer, viser en ny undersøkelse publisert i Utsyn.

I en ny undersøkelse publisert i Misjonssambandets magasin Utsyn kommer det frem at 8,6 prosent av de spurte hadde opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer. Det tilsvarer hver tolvte respondent.

Dette være seg enten verbal, fysisk eller både verbal og fysisk seksuell trakassering.

Respondentene var 152 elever på Misjonssambandets bibelskoler, fordelt over to kull.

Undersøkelsen tok for seg elevenes holdninger til seksualitet, opplevelser av seksuell trakassering og sexpress.

– Det første som er å si, er at det er trist, men ikke overraskende. Bak alle som har svart noe annet enn aldri på seksuell trakassering, ligger det en fortelling om noe som ikke skulle skjedd, sier Frode Granerud, områdearbeider for Misjonssambandet i Østfold og leder i Misjonssambandets medarbeiderforening, til Utsyn.

Flere tilfeller i ikke-kristne miljøer

8,6 prosent svarer at de hadde opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer.

Litt flere, 11,2 prosent, svarer at de har opplevd seksuell trakassering i ikke-kristne sammenhenger.

I Studentenes Helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT) fra 2018 svarte 24,1 prosent av studentene at de hadde opplevd minst én form for seksuell trakassering i løpet av livet, hvorav flertallet oppga at hendelsene fant sted etter at de begynte å studere.

I SHoT-undersøkelsen ble seksuell trakassering definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, som var krenkende og plagsom.

– Vi får vel si at det er enda godt at forekomsten ser ut til å være lavere i kristne miljøer enn i andre miljøer, selv om det aldri er godt med noe annet svar enn «aldri», sier Granerud til magasinet.

I 2021 gjennomførte Misjonssambandets medarbeiderforening en undersøkelse blant sine medlemmer, og da oppga 9,2 prosent at de hadde opplevd seksuell trakassering i Misjonssambandet.

– Viktig undersøkelse

Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, skriver i en e-post til Vårt Land at de tror undersøkelsen er viktig fordi den sier noe om hvordan ungdom i Misjonssambandet opplever viktige temaer knyttet til seksualitet.

– Det kan være vanskelig å snakke åpent om disse temaene, og derfor tror vi det er viktig å foreta en kartlegging som er anonym. Målet vårt har vært både å se på holdninger og å finne ut noe om ungdommenes opplevelser og erfaringer, skriver Ottosen.

Han understreker at seksuell trakassering er alvorlig, og at de derfor ønsker å ta tematikken på stort alvor. Men også hans inntrykk er at tallet er ganske lavt sammenlignet med hva ungdom i Norge generelt opplever av seksuell trakassering.


Nulltoleranse

Rektor ved Bibelskolen Fjellhaug, eid av Misjonssambandet, Jon Georg Fiske er heller ikke overrasket over resultatet, og tror det stemmer overens med skolen han selv arbeider ved.

– Vi sover ikke under en stein, og vi ser hvordan det er i resten av samfunnet, sier han til Vårt Land.

Han understreker at de på bibelskolen har nulltoleranse for seksuell trakassering og krenkelser, og sier de tar det opp med alle elevene ved skolestart.

– Én som har opplevd seksuell trakassering, er én for mye, sier Fiske.

Jon Georg Fiske, Fjellhaug bibelskole

– Den gjengse elev har det bra

Opplevelsen hans er likevel at den gjengse bibelskoleelev har det bra og opplever skolen som trygg.

Rektoren påpeker at til tross for at det er noen tilfeller for mange, er prosentandelen som har opplevd seksuell trakassering langt lavere enn i samfunnet for øvrig.

– Hva slags type seksuell trakassering ser dere?

Det vi har mest erfaring med er seksuell trakassering av verbal art, det er sjelden vi hører om fysisk trakassering. Stort sett er det snakk om karakteristikker av andre som heller er hentet fra populærkulturen enn fra Bibelen, sier Fiske.

– Hvordan arbeider dere for å forebygge?

Vi har veiledningssamtale med alle elevene våre, i tillegg til undervisning og fokusdager om temaet. Vi jobber jevnlig og systematisk, svarer Fiske.

– Populærkultur kan krasje med kristen etikk

– Noe ved internatskole-settingen er krevende. De er unge og kan ha med seg ubevisste verdier fra porno og populærkultur som kan krasje med kristen etikk, sier Alexis Lundh til Utsyn.

Lundh er leder for HeltFri, et arbeid i Tro og medier, hvor han jobber for å spre kunnskap om hva de anser som er « … godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende».

Han er ikke overrasket over at det foregår seksuell trakassering på kristne internatskoler. Han mener at pornografi er en oppskrift på overgrep.

Til Utsyn sier han også at han synes det er de voksne som har feilet ved å ikke gi de unge redskaper til å håndtere nysgjerrigheten knyttet til sex og seksualitet.

---

Undersøkelsen

  • 152 respondenter, fra to årskull på bibelskolene til Misjonssambandet.
  • Undersøkelsen er gjennomført anonymt.
  • Kilde: Utsyn/nlm.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion