Religion

Olav Øygard: – Alvorlig bekymra for at staten øker motsetningene

FOSEN: Biskop Olav Øygard har studiepermisjon med forsoning som tema, og ser med stor uro på utviklingen i Fosen-saken.

«Jeg er nå alvorlig bekymra for at staten bidrar til å øke motsetningene mellom samer og andre deler av samfunnet vårt, og at arbeidet til sannhets- og forsoningskommisjonen ikke får noen effekt», skriver Olav Øygard på Facebook.

Oslo  20160219.
Olav Øygard er biskop i Nord-Hålogaland bispedømme  med bispesete i Tromsø. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Øygard er biskop i Nord-Hålogaland, og deler sine tanker om Fosen-saken fra en studiepermisjon der han jobber med hvordan kirke og samfunn skal møte sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid i juni, og bidra til forsoning. Han mener en forutsetning er at storsamfunnet kommer i møte de som har vært utsatt for fornorsking og andre krenkelser.

– Storsamfunnet må strekke ut en hånd, og det gjør man jo ikke med å bryte sine egne lover. Da gjør man det motsatte. Jeg er redd for at man er i ferd med å gå 40 år tilbake i tid, til det som skjedde i Alta, sier Øygard til Vårt Land.

Dette er noe vi ser rives i stykker hele tida. Naturen har altfor liten verdi i det norske samfunnet

—  Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland

Ingen vilje til å gi noe

Han understreker at Sametinget og flere ting er kommet på plass etter den tid, men at det likevel ser ut til at staten ikke er villig til å gi noe.

– Det viste Debatten på NRK tirsdag kveld også. Det ser ut som man leter det minste minimum. Man vil gi så lite som overhodet mulig. Når statsråden blir spurt om dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, klarer han ikke svare på spørsmålet.

Oslo 20230301. 
Sametingspresident, Silje Karine Muotka med apell da aksjonistene demonstrerer onsdag utenfor  flere  departementer i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. .
Foto: Javad Parsa / NTB

Onsdag holdt sametingspresident Silje Karine Muotka appell foran aksjonistene i Oslo. Hun krever en unnskyldning fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Fosen-saken.

– Vi lærer barna i skolen at når de har gjort noe feil, så skal du si unnskyld. Du skal mene det med hjertet ditt. Det må Støre også gjøre, sa Muotka, ifølge NTB.

Hun sa at striden om vindturbinene på Fosen er starten på en dyp tillitskrise mellom samene og staten. Den er også et menneskerettsbrudd og en trussel mot rettsstaten. Torsdag ettermiddag møter Moutka statsministeren og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Jeg skal gå til møtet og prøve å jobbe med hjertet mitt for å ha tro på politikk, sa Muotka, ifølge NTB.

Nødvendig unnskyldning

Øygard mener at en unnskyldning må til.

– Skal du få til en forsoning, må du først erkjenne at du har gjort noe galt, og så reparere det som er gått galt, og du kan heller ikke fortsette som før. Hvis statsråden ikke sier beklager, dette er et menneskerettighetsbrudd, kan han like gjerne tie still, sier Øygard.

Han viser til at Kongen har bedt om unnskyldning overfor samene på vegne av staten, men at regjeringen ikke har gjort det.

– Hvilken rolle spiller det for evnen til å strekke ut en hånd at regjeringen snakker ut fra sitt perspektiv og eventuelt ikke klarer å sette seg inn i de samiske perspektivene?

– Man klarer ikke ta hensyn til en minoritet. Det er ikke sånn at det grønne skiftet gjør at vi er nødt til å bygge ned alt av arealer utenfor byene. Jeg mener klart at vi må ha et grønt skifte. Men vi må gjøre noe med forbruket vårt. Det snakker ikke regjeringen om. Også mindre energibruk og å gjøre noe med personlig forbruk, tror jeg må til.

– Det kan virke ut fra måten regjeringen formulerer seg på at den har noen juridiske hensyn i bakhodet?

– Jeg skulle virkelig ønske at Aasland før Debatten på NRK hadde snakket med Jonas Gahr Støre og fått lov til å si at det er et pågående menneskerettsbrudd. Jeg skjønner at han må ha klarering. Men det ser ut som han stikker hodet i sanden. Jeg synes oppriktig synd på energiministeren, men han leverer ikke det som må til for å få den forsoninga vi er helt nødt til å ha i landet vårt.

Noe hellig

– Er det også nødvendig med en dypere holdningsendring? Det blir gjerne sagt at urfolks forhold til natur og perspektiver er noe vi trenger for å finne en annen kurs?

– Nå kan jeg holde på lenge. Vårt urfolk og mange andre har en veldig sterk nærhet til naturen og kjærlighet til naturen. Noen vil beskylde dem for en panteisme, at man guddommeliggjør naturen. Men naturen er skapt av Gud og på et vis er den hellig. Vi kan ikke bare ødelegge den. Det er ikke sånn at alle samer har det slik, men det ligger i samisk tradisjon. Dette er noe vi ser rives i stykker hele tida. Naturen har altfor liten verdi i det norske samfunnet.

– Hvor viktig er det å få en løsning i Fosen-saken før sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med sin rapport i juni?

– Det er kjempeviktig at vi får en god avtale i Fosen-saken før 1. juni. Jeg tror ikke man kommer i land før man sier at vindturbinene på Fosen er bygd på ulovlig grunnlag, og hva man gjør med det.

Å trenere rettferdighet skaper mer konflikt, å handle styrker forsoningen

—  Pressemelding fra Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Hålogaland bispedømme som Olav Øygård har permisjon fra, sendte onsdag ut en pressemelding hvor de oppfordrer regjeringen til «snarlig handling».

«Som kirke ser vi det som viktig å arbeide for forsoning, særlig for mennesker som er utsatt for krenkelser. Som kirke er vi bekymret for at Regjeringen utfordrer rettsstaten ved at Høyesteretts avgjørelse treneres», står det i pressemeldingen.

De ber om snarlig oppfølging av dommen for å «reparere den pågående krenkelsen».

«Historien viser at forsoning krever mer enn at sannheten kommer for en dag; det krever rettferdighet, at det tas grep for at uretten som er begått rettes opp i. Historisk rettferdighet handler i denne sammenhengen ikke minst om at staten motstår fristelsen til å tolke og utnytte nyanser i dommen i reineiernes disfavør. Å trenere rettferdighet skaper mer konflikt, å handle styrker forsoningen», står det i pressemeldingen.

Verre enn Alta/Kautokeino

Øygard skriver i Facebook-innlegget at han mandag morgen våknet til «tragiske og nærmest ufattelige nyheter» om at staten igjen bruker politimakt mot samer og andre som prøver å beskytte naturen mot ødeleggelser og overgrep. Han mener at det som skjer nå, er om mulig enda verre enn da protestene pågikk mot Alta-Kautokeino-utbyggingen, ettersom Høyesterett har slått fast at utbyggingen på Fosen er rettsstridig.

«Men: Siden høyesterett ikke selv kan effektuere sine dommer, gjør tydeligvis staten akkurat som den vil i forhold til denne dommen», skriver Øygard.

I innlegget skriver biskopen at regjeringen ser ut til å ha et mantra om at vi trenger mer energi, og må erstatte fossil med fornybar.

«Ledes landet vårt fortsatt av «kraftsosialister», slik som det var på 80-tallet?».

Øygard avslutter innlegget sitt slik:

«Er ikke Norge en rettsstat lenger?»

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion