Religion

Ungdom i Oppdrag på stor misjonsreise

MISJON: I fjor på The Send utfordret Ungdom i Oppdrag norske ungdommer til misjon. Nå er flere unge medlemmer med på en historisk misjonsreise til Montenegro.

– Dette er nok den største misjonsreisen Ungdom i Oppdrag har hatt på over 10 år!

Det sier en fornøyd Britt Solveig Spilde, leder for Ungdom i Oppdrag i Skien.

Hun befinner seg i byen Niksic i Montenegro på Balkan hvor hun er på en misjonstur i regi av evangeliserings- og misjonsbevegelsen Ungdom i Oppdrag (UIO) avdeling Skien, og misjonsarrangementet The Send. Reisefølget, som er på totalt 82 stykk inkluderer både barn, ungdom og voksne. De begynte reisen 18. februar og returnerer til Norge lørdag 25. februar.

Når Spilde kaller turen for den største misjonsreisen i UIO på ti år, så sikter hun ikke bare til antallet som er med reisen, men også til omfanget av hva de planlegger å få utrettet på reisen. Gruppen arbeider inn mot studenter på Universitetet i Niksic, kristen-ortodokse, romfolk, og familier og barn. Arbeidsoppgavene går blant annet ut på å dele ut mat og klær til de som trenger det, til å snakke om Bibelen og tro.

Målet er klart: At flere mennesker skal få en aktiv kristen tro. Og ikke minst, at de unge som reiser på misjon kommer hjem igjen med gode erfaringer.

---

Montenegro

  • Montenegro er en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet.
  • Befolkningen er på 629 219 innbyggere (2018).
  • Montenegro er en sekulær stat. Omkring 72 prosent av befolkningen er ortodokse kristne, fordelt på den serbisk-ortodokse (flertallet) og den montenegrinsk-ortodokse kirken.
  • Rundt 20 prosent av befolkningen er muslimer. Om lag 3,5 prosent av innbyggerne er katolikker.

---

– Tente på misjon igjen

I anledning fjorårets 50-årsjubileum for UIO kunne Vårt Land melde at der andre norske misjonsorganisasjoner har færre misjonsutsendinger enn tidligere, peker kurven oppover hos UIO.

At kurven peker oppover, har blitt lagt merke til i Skien.

– Vi hadde et seminar om misjon for unge medlemmer på den nasjonale UIO-samlingen. Vi hadde vært fornøyd med et oppmøte på 25, men det kom 200. Da tenkte vi at folk begynte å bli tente på misjon igjen, sier Kjetil Spilde, ektemannen til Britt, og organisatoren bak misjonsturen.

Ekteparet er fast ansatte i UIO og leder senteret i Skien.

En annet element som ga ekteparet håp for å få mange til å bli med på misjonsturen til Montenegro, var det massive besøkstallet på fjorårets økumeniske giga-arrangement The Send. Da samlet det seg nærmere ti tusen mennesker inne på Telenor Arena utenfor Oslo. Der var målet å utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.

– Hvordan vurderer dere entusiasmen blant unge for å misjonere nå?

– Entusiasmen for å dra på misjonsturer er god og reflektert. Man er for eksempel klar over at misjon i dag ser veldig annerledes ut enn hva det gjorde for femti år siden, sier Britt Solveig, og legger til:

– En av tingene vi snakker om med unge er at det fortsatt trengs misjonærer i store deler av verden på lang sikt. Vi har ikke sett en eksplosjon i antall misjonærer, men vi ser at unge mennesker ønsker å reise og er villig til det. Det begeistrer meg.

Ungdom i oppdrag

Misjon blant ortodokse kristne

Når misjonsgruppen nå befinner seg i Montenegro, så befinner de seg i et land hvor rundt 72 prosent av befolkningen definerer seg som ortodokse kristne. Så hvorfor misjonere her?

– De lokale her sier at hvis du spør en ortodoks om hva det betyr å være kristen, så viser det seg at ikke alle kjenner sin egen religion. Det er en interessant kontekst å komme ned til, sier Kjetil Splide, organisator av turen, og ektemannen til Britt Solveig.

På Facebook-arrangementet for turen, står det at «Montenegro er et lite land med ca. 200 mennesker som kjenner Jesus.»

Poenget er at folk skal få en personlig relasjon til Jesus uavhengig av konfesjon

—   Kjetil Splide, organisator

– Det de lokale kirkelederne sier til oss er at det er rundt 200 som de vet er aktive kristne. Over halvparten av de er innflyttere, så det er snakk om rundt 100 lokale, forklarer Kjetil.

Ekteparet presiserer at de snakker om mennesker de vet har en personlig relasjon til Jesus, og at de ikke utelukker at det er flere i Montenegro som har det.

– Det er jo mange kristen-ortodokse i landet. Hva inngår i definisjonen deres av «aktivt troende». Må de være for eksempel født på ny?

Poenget er at folk skal få en personlig relasjon til Jesus uavhengig av konfesjon. Målet er ikke å få mange evangelikale kristne, men at det skal bli flere kristne som skal få en aktiv levende tro.

Ungdom i oppdrag montenegro

---

Ungdom i Oppdrag

  • En evangeliserings- og misjonsbevegelse. Den norske bevegelsen ble opprettet i 1972.
  • Selv om bevegelsen har sitt utspring i pinsebevegelsen regner den seg som tverrkirkelig og har som målsetting samarbeide med evangeliske kirker over hele verden.
  • Inntil 1985 regnet bevegelsen seg som en luthersk organisasjon og fokuserte på samarbeid med Den norske kirke.
  • I dag er UIO den norske misjonsorganisasjonen med flest langtidsmisjonærer ute blant fremmede folkeslag.

---

– Få har holdt en bibel

På Facebook-arrangementet står det også at «90% av alle fra Montenegro har aldri sett eller holdt en bibel.» Dette har blant annet å gjøre med at ortodokse kristne leser Bibelen i kirken, forklarer Kjetil.

– De ortodokse kristne her har kanskje aldri åpnet en bibel, og de fleste tenker at det er presten som tar seg av religionen. Selv sørger de for å kysse ikonet og tenne et lys når de kommer inn i kirken, sier Kjetil

– I den kristen-ortodokse kirke setter de kirkefellesskapet høyere enn Bibelen på alle måter. Der er det ikke vanlig å tenke at hver husstand skal ha en egen bibel de kan lese i. Vi er uenig i denne tankegangen, og mener at Martin Luther gjorde noe godt da han sa at Guds ord er for alle, sier Britt Solveig.

– Vi sier ikke man ikke skal være ortodoks, men at Guds bibel skal være for alle mennesker.

Ungdom i oppdrag

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion