Religion

Likestillingsombudet: Den norske kirke kan ikke imøtekomme skolers ønske om mannlig prest

LIKESTILLING: Kristen privatskole beklaget bruken av kvinnelig prest i skolegudstjeneste. Den norske kirke kan ikke imøtekomme skolens eventuelle ønske om en prest av et bestemt kjønn, ifølge likestillingsombudet.

– Jeg synes det er trist at vi ikke har kommet lenger når det gjelder likestilling mellom kjønnene i noen religiøse samfunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Straumfjordnes skole i Nordreisa har beklaget overfor alle foresatte at en kvinnelig prest hadde holdt julegudstjeneste for elevene.

Skolen er tuftet på et kristent verdigrunnlag og ut fra vedtektene og deres bibelforståelse er det kun mannen som skal forkynne, har styreleder på skolen opplyst.

?

Kan ikke velge etter kjønn

Beklagelsen har vekket reaksjoner, blant annet fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), ordføreren i kommunen, samt fungerende biskop i Nord-Hålogaland, Stig Lægdene

– Jeg håper skolen vil be om unnskyldning, sier Lægdene til NRK.

Den fungerende biskopen mener beklagelsen som ble sendt ut er diskriminerende og at det ikke er mulig å be om en prest av et bestemt kjønn.

Han får nå støtte fra likestillingsombudet.

Bjørn Erik Thon sier at han er glad for at Den norske kirke, der presten som holdt skolegudstjenesten er ansatt, likestiller kvinnelige og mannlige prester.

– Det betyr at Den norske kirke ikke kan omplassere sine prester eller imøtekomme friskolens ønske om en prest av et bestemt kjønn, påpeker han.

– Kan ikke begrunnes i kirkens religiøse lære

Han viser til at likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 9 fastslår at diskriminering på grunn av kjønn er forbudt. Dette forbudet gjelder også for Den norske kirke og andre trossamfunn.

Loven har samtidig en unntaksadgang dersom forskjellsbehandlingen er «saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende».

For arbeidsforhold gjelder i tillegg et krav om at kjønn må ha «avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket». Unntaksvilkårene kan være oppfylt dersom forskjellsbehandlingen av kvinner og menn er religiøst begrunnet og må anses som et vesentlig og avgjørende krav som følger av religionen, opplyser han.

– Ettersom Den norske kirke likestiller kvinnelige og mannlige prester kan unntak fra loven ikke begrunnes i kirkens religiøse lære, og kvinner skal få utøve presteyrket på samme måte som menn, sier Thon.

– Har større frihet

Ombudet opplyser at skoler som mottar statstilskudd skal ha læremidler og undervisning som bygger på likestilling mellom kjønnene.

– Dette betyr at skoler i undervisningen og læremidlene må unngå stigmatiserende fremstillinger av blant annet kvinner, eller fremstille fakta på en måte som er egnet til å påvirke elevenes holdninger i en diskriminerende retning, sier han.

En religiøs skole har likevel større frihet til å lære bort sitt syn i religiøse spørsmål i religionsundervisningen.

– Retten til fri religionsundervisning er et sentralt element i retten til religionsutøvelse, som er en grunnleggende menneskerettighet, sier Thon.

De kan derfor velge gudstjenester som reflekterer skolens religiøse tro, ifølge ham, men de kan altså ikke forvente at Den norske kirke imøtekommer deres ønske om en prest av et bestemt kjønn.

Alternative løsninger

I tekstmeldingen som skolens rektor, Vilde W. Steinsvik, sendte ut til elevenes foresatte stod det følgende:

«Torsdag 15. desember deltok skolen på julegudstjeneste med kvinnelig prest. Vi skjønner at det er reaksjoner på at det var kvinnelig prest som holdt gudstjenesten. Vi var ikke informert om dette på forhånd og jeg sjekket det ikke opp da jeg ikke tenkte at det var et alternativ. Jeg legger meg langflat og beklager på det sterkeste til dere alle. Jeg skjerper inn rutinene og sjekker tydeligere opp hvem som holder gudstjenestene fremover og finner alternative løsninger dersom det blir behov for det».

Styreleder på Straumfjordnes skole, Vidar Viken, har til Nettavisen forklart rektors beklagelse slik:

– Ut fra vedtektene og vår forståelse av Bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, skriver han.

Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll har varslet at hun vil sende bekymringsmelding til Utdanningsdirektoratet om skolen. Det er direktoratet som fører tilsyn med privatskolene.

Vårt Land har vært i kontakt med skoleledelsen på Straumfjordnes skole. De henviser til styreleder Vidar Viken for kommentar. Han ønsker ikke å kommentere den fungerende biskopens uttalelser.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion