Religion

Får reaksjoner på at Jesus Revolution skal ha tilbudt elever helbredelse i skoletiden

JESUS REVOLUTION: Elever ved Sokndal skole ble tilbudt helbredelse og bønn fra personer tilknyttet Jesus Revolution, hevder foreldre. Daglig leder i organisasjonen stiller seg uforstående, men beklager hvis misforståelser har oppstått.

Flere foreldre har reagert etter at en gruppe ungdommer fra Jesus Revolution skal ha talt i tunger og bedt om helbredelse for enkelte elever på Sokndal skole i Rogaland. Det skriver lokalavisen Dalane Tidende.

Gruppen av ungdommer hadde fått skolens tillatelse til å informere om et ungdomsarrangement som organisasjonen skulle holde i menigheten Betania samme kveld. Men elevene fikk mer enn bare informasjon:

– De ville helbrede ungdom hvis de hadde vondt. Og de snakket i tungetale. Foreldre har vært sjokkerte over det som skjedde. Å drive med «hjernevasking» inne på skolens område hører ikke hjemme noen plass, sier Rune Liestøl til lokalavisen. Han er forelder til en av elevene på skolen.

Stiller seg uforstående til påstandene

Daglig leder i Jesus Revolution Oddleiv Sandtorp mener på sin side at ungdommene fra Jesus Revolution forholdt seg til avtalen med skolen.

– Våre flotte ungdommer var innom skolen i matpausen, der de etter avtale fikk dele om arrangementet på kvelden. Dette forholdt vi oss selvsagt til. Etter avtalt tid, forlot vi skolen, skriver Oddleiv Sandtorv i en e-post til Vårt Land.

Sandtorv stiller seg uforstående til påstandene om tungetale og tilbud om helbredelse.

Det kan ha forekommet tilfeller der en og annen overivrig bibelskoleelev kan ha delt personlig tro og tilbudt frivillig forbønn

—  Oddleiv Sandtorp, styreleder i Jesus Revolution

– Enkeltpersoner har fremsatt påstander om tungetale og påtvingende oppførsel. Mange av disse påstandene er nok betydelig overdrevet, da våre gode ungdommer har fått instrukser om å innrette seg etter skolens retningslinjer, skriver Sandtorv.

Likevel ønsker han å beklage hvis det har oppstått misforståelser og det skulle vise seg at noen av skolens instrukser eller retningslinjer som var avtalt på forhånd har blitt overtrådt.

– Det kan ha forekommet tilfeller der en og annen overivrig bibelskoleelev kan ha delt personlig tro og tilbudt frivillig forbønn. Vi hadde med oss en større gruppe med både norske og internasjonale bibelskoleelever, og kan ikke se bort ifra at forståelsen for hva som er mulig å dele og ikke dele kan være ganske annerledes fra hva man er vant til i utlandet, skriver Sandtorv til Vårt Land.

Peker på overivrig ungdom

Arrangementet ungdommene skulle informere om var et såkalt «Get Together Party», som er en del av en større Europa-turné i regi av Jesus Revolution som i år markerer 25 år. Fredagens arrangement samlet mellom 250 og 300 ungdommer fra hele Rogaland, ifølge daglig leder i Betania, Bjørn Erik Egeland.

En ungdomsleder fra Betania var med på skolen da ungdommene fra Jesus Revolution markedsførte arrangementet.

– Hendelsene skjedde da ungdommene gikk rundt og snakket med elevene. Dermed var det vanskelig for ungdomslederen og vaktene på skolen å ha kontroll på alt som foregikk, sier Egeland til Vårt Land.

Han understreker at hverken bønn, tungetale eller helbredelse er en del av instruksene de fikk fra menigheten, og at ingen av ungdommene fra Betania deltok i dette.

– Det er beklagelig at dette skjedde, for vi ønsker å ha et godt forhold til skolen og bygda generelt, sier han til Vårt Land.

Han opplyser at ungdommene fra Jesus Revolution er i alderen 18 til 19 år. I kjølvannet av hendelsen har menigheten vært i kontakt med Jesus Revolution.

– De har heller ingen instruks om forkynnelse eller utøve forbønn på skoler. De beklager. Det er nok ungdommer som har blitt litt ivrige og dermed gått utover det som var avtalt, sier Egeland.

Har beklaget til de foresatte

Rektor ved skolen, Marita Pedersen, sier til Dalane Tidende at Betania hadde en avtale om å komme til skolen for å fortelle om arrangementet, men at rammene for besøket er blitt brutt.

– Vanlig praksis på skolen er at lokale lag og foreninger kan komme og informere om arrangementer til barn og ungdom. Det tenker skolen er positivt, som en forlenget arm mellom skole og fritid. Men skolen synes ikke det er greit at lag og foreninger som får tillit til å komme, ikke holder seg til avtalen. I dette tilfellet var det Betania, sier Pedersen til lokalavisen.

Skolen har sendt ut en melding til foresatte på ungdomstrinnet hvor de beklager at det gikk utover det som var avtalt på forhånd, og at de vil gjennomgå egne rutiner slik at det ikke gjentar seg.

---

Jesus Revolution

  • Grunnlagt i 1997 av ekteparet Stephan og Anne Christiansen, under navnet Jesus Revolution Army.
  • Har som mål å «bringe evangeliet til verdens ungdommer».
  • Har satset på kampanjer med konserter og gate-evangelisering i Norge og Europa.
  • Stephan Christiansen har vært styreleder for Jesus Revolution siden oppstarten. Gikk av som internasjonal leder i 2010, men kom tilbake i rollen i 2017.
  • Stephan og Anne Christiansen er også pastorer for pinsemenigheten Jesus Church. Menigheten tilhører Pinsebevegelsen i Norge.

---

Endret torsdag 23. februar kl. 08:28: I en tidligere utgave av denne artikkelen sto det at Oddleiv Sandtorv var styreleder i Jesus Revolution. Det stemmer ikke. Han er daglig leder i organisasjonen. Endret også hovedbilde, da styreleder Stephan Christiansen ikke var i Sokndal.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion