Religion

Møre bispedømme etter lekket brev: – Har gode rutiner for behandling av personalsaker

LEKKASJE: – Vi mener vi har gode rutiner for behandling av personalsaker, skriver stiftsdirektør i Møre bispedømme, Bjørn Olaf Storhaug, etter at det ble kjent at lederen for Presteforeningen i Møre hadde lekket et personaldokument til NRK.

Forrige uke kom nyheten om at det var leder for Presteforeningen i Møre bispedømme, Anders Barstad, som hadde lekket brevet mellom biskopen i Møre og sokneprest Benjamin Anda til NRK.

I kjølvannet av nyheten har Vårt Land stilt spørsmål til Møre bispedømme om hvilke rutiner de har for dokumenter tilknyttet personalsaker.

Stiftsleder i bispedømmet, Bjørn Olaf Storhaug, mener bispedømmet har gode rutiner for behandling av personalsaker.

– Vi vil imidlertid gå gjennom praktiseringen av rutiner med bakgrunn i den aktuelle saken med hensyn til det som blir formidlet til tillitsvalgte som grunnlag for medvirkning og medbestemmelse, skriver han i en e-post.

Innsynskrav starter saksbehandling

I januar skrev NRK at sokneprest i Møre Bispedømme, Benjamin Anda, skal ha bedt sin arbeidsgiver om sluttpakke, etter at Bispemøtet høsten 2020 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester. Vårt Land omtalte også saken. Informasjonen gikk frem av et brev fra biskopen til Anda som NRK hadde fått tilgang til.

Anda har uttalt til NRK at han synes det er «dypt kritikkverdig at et brev mellom arbeidstaker og arbeidsgiver» blir videreformidlet til pressen.

Torsdag forrige kom det altså fram at Anders Barstad var den som lekket brevet til statskanalen.

Vårt Land har spurt stiftsdirektøren hvem som får tilgang til brev i personalsaker i bispedømmet.

– Kun de som jobber med personalsaker på Møre bispedømmekontor, ledere og arkivenhet har tilgang til brev i personalsaker for Møre bispedømme, svarer Storhaug.

Biskopen har opplyst til Dagen at det aktuelle brevet ble sendt til mellom fem og ti personer.

Status på brev er ikke endret

Ifølge Anders Barstad var det lekkede dokumentet ikke unntatt offentlighet da han fikk innsyn i det, men medgir altså at det var en feilvurdering å formidle det til NRK.

– Er det riktig at det aktuelle brevet først ikke var unntatt offentligheten, men at denne statusen ble endret på et senere tidspunkt?

– Status for brev er ikke endret, skriver stiftsdirektør Storhaug.

– Hva avgjør om dokumenter hos dere er unntatt offentligheten?

– Innhold blir vurdert opp mot bestemmelser i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Om det blir bedt om innsyn blir dette gjenstand for saksbehandling.

Stiftsdirektøren opplyser at bispedømmet framover vil sikre at alle involverte forstår hva deres roller innebærer i forhold til taushetsplikt.

– Har også arbeidsgiver gjort feil i denne saken?

– Vi har blitt tryggere på hjemmel til å unnta dokumenter innsyn, og de begrensninger som ligger i å gi media og andre innsyn i dokumenter i personalrelaterte saker, svarer Storhaug i e-posten.

«Avdekker ikke svakheter i Presteforeningen»

Leder av presteforeningen Martin Enstad mener ikke at den lekkede korrespondansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avdekker svakheter i Presteforeningens rutiner eller retningslinjer.

Saken er « … et resultat av at Barstad, slik han selv har sagt, valgte å handle uten å søke råd i resten av organisasjonen. Dette har Barstad tatt konsekvensen av», skriver Enstad i en e-post til Vårt Land.

Kirkemøtet 2022. Denne uken diskuterer Kirkemøtet hvem som skal sitte med arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.

I personalsaker arbeider foreningen etter Presteforeningens etiske retningslinjer for tillitsvalgte.

– Det er vår oppfatning at disse, sammen med gjeldende avtaleverk og lovverk gir gode nok retningslinjer for hvordan tillitsvalgte skal opptre i personalsaker, skriver han.

Opplæring i etiske retningslinjer, avtaleverk og lovverk er en del av tillitsvalgtopplæringen i Presteforeningen, opplyser Enstad.

– Skal meldes til Datatilsynet

Datatilsynet opplyser til Vårt Land har de ikke har vurderte den konkrete saken i Møre.

– Men generelt er det alltid alvorlig når taushetsbelagt informasjon som kan oppfattes som sensitiv blir spredt og den det gjelder mister kontroll over egne personopplysninger, sier Kristian Bygnes, juridisk rådgiver i Datatilsynet, i et skriftlig svar til avisen.

– Hva må arbeidsgiver foreta seg når et brev om en personalsak lekkes på denne måten?

– Dersom det har skjedd et brudd på personopplysningssikkerheten, som for eksempel ved en uautorisert publisering av personopplysninger, skal et slikt brudd som hovedregel meldes som et avvik til Datatilsynet og de ansvarlige skal iverksette avviksbehandling i tråd med reglene i personvernforordningen (GDPR).

I tillegg skal et brudd også alltid følges opp internt, og det må iverksette tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen. Dette kan for eksempel være bedre rutiner og opplæring, opplyser han.

Hvis personopplysninger har kommet på avveie, skal den berørte i all hovedsak få varsel om dette, ifølge Bygnes.

Oppdatert kl. 15:18, mandag 20. februar: La til uttalelser fra Datatilsynet.

---

Dette er saken

---

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion